Wykaz podręczników do klasy VI na rok szkolny 2022/2023.

Lp. przedmiot tytuł autor wydawnictwo numer ewidencyjny                  w wykazie uwagi
1 język polski „Jutro pójdę w świat” H. Dobrowolska U.Dobrowolska WSiP 868/3/2019 zapewnia szkoła
2. język angielski „Brainy6” Sylvia Wheldon Tim Falba Paul A. Davies Oxford 831/3/ 2019 zapewnia szkoła
3 muzyka „Klucz do muzyki 6” Smoczyńska U. K. Jakóbczak- Drążek WSiP 858/3/2019 zapewnia szkoła
4 plastyka „Do dzieła” A. Sołtysik J.Lukas K.Onak Nowa Era 903/3/2018 zapewnia szkoła
5 historia „Wczoraj i dziś kl. 6” Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 877/3/2019 zapewnia szkoła
6 geografia „Planeta Nowa 6”

T. Rachwał,

R. Malarz,

D. Szczypiński

Nowa Era 906/2/2019 zapewnia szkoła
7 biologia „Puls życia dla klasy 6” Joanna Stawarz Nowa Era 844/2/2019 zapewnia szkoła
8 matematyka „Matematyka z kluczem” M.Braun, A.Mańkowska M Paszyńska Nowa Era 875/3/2019 zapewnia szkoła
9 informatyka „Lubię to” Michał Kęska Nowa Era 847/3/2022/z1 zapewnia szkoła
10 technika „Jak to działa’

L. Łabecki ,

M. Łabecka

Nowa Era 295/3/2019 zapewnia szkoła
11 język rosyjski „Stupieni 6” B. Gawęcka-Ajchel     A.Żelezik WSiP 381/3/2011/2016 zapewnia rodzic
12 religia Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak,

JEDNOŚĆ

AZ- 22-01/20-KI-4/21

zapewnia rodzic
13. wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Katarzyna Król Wydawnictwo             i Hurtownia "Rubikon 920/3/2019 zapewnia rodzic