Wykaz podręczników do klasy V na rok szkolny 2022/2023.

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

na liście MEN

Uwagi

1.

Język polski

Jutro pójdę w świat

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP

868/2/2018

zapewnia szkoła

2.

Historia

Wczoraj i dziś

B. Olszewska

W. Surduk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

 zapewnia szkoła

3.

Język angielski

Brainy

Nick Beare

Macmillan

831/2/2018

 zapewnia szkoła

4.

Matematyka

Matematyka z kluczem

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/2/2018

 zapewnia szkoła

5.

Geografia

Planeta Nowa

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

 zapewnia szkoła

6.

Bilogia

Puls życia

Marian Sęktas,

Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

 zapewnia szkoła

7.

Plastyka

Do dzieła

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era

 903/2/2018

 zapewnia szkoła do korzystania na lekcji

8.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki,

Marta Wiśniewska

Nowa Era

 295/2/2018

 zapewnia szkoła

9.

Informatyka

„Lubię to !"

Michał Kęska

Nowa Era

847/2/2021/z1

 zapewnia szkoła

10.

Muzyka

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak – Drążek,

A. Sołtysik

WSiP

 858/2/2018

zapewnia szkoła

11.

Język rosyjski

Stupieni 5

Beata Gawecka-Ajchel

Anna Żelazik

WSiP

381/2/2011/2016

kupuje rodzic

12.

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

K. Mielnicki

E. Kondrak

Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

 kupuje rodzic

13.

Wychowanie do życia w rodzinie

 Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej  Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Grażyna Węglarczyk (pod red. Teresy Król)  Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon"  920/2/2018

 kupuje rodzic