Plan lekcji dla klasy VIa na rok szkolny 2020/2021

Lp.

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

830 - 915

historia

religia

jęz. polski

godz. wych.

plastyka

2.

925 - 1010

jęz. angielski

matematyka

muzyka

historia

wych. fiz.

3.

1020 - 1105

jęz. polski

wych. fiz.

geografia

jęz. polski

jęz. rosyjski

4.

1120 - 1205

wych. fiz.

ję. rosyjski

wych. fiz.

biologia

jęz. polski

5.

1220 - 1305

technika

jęz. polski

jęz. angielski

matematyka

religia

6.

1315 - 1400

informatyka

WDŻWR(Is.)

matematyka 

jęz. angielski

matematyka

7.

1405 - 1450

________

________

________

________

________

Plan lekcji dla klasy VIb na rok szkolny 2020/2021

Lp.

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

830 - 915

jęz. polski

wych. fiz.

wych. fiz.

jęz. angielski

jęz. angielski

2.

925 - 1010

matematyka

historia

matematyka

jęz. polski

jęz. polski

3.

1020 - 1105

religia

geografia

jęz. polski

matematyka

historia

4.

1120 - 1205

informatyka

jęz. polski

godz. wych.

jęz. rosyjski

matematyka

5.

1220 - 1305

wych. fiz.

religia

jęz. rosyjski

wych. fiz.

biologia

6.

1315 - 1400

technika

jęz. angielski

plastyka

________

WDŻWR(Is.)

7.

1405 - 1450

________

muzyka

________

________

________