Plan lekcji dla klasy VIII na rok szkolny 2020/2021

Lp.

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

830 - 915

w-f / j. pol.

WOS

j. ang. / j. ros.

mat. / j. pol.

religia

2.

925 - 1010

j. pol. / w-f

j. pol. / mat.

j. ros. / j. ang.

j. pol. / mat.

geografia

3.

1020 - 1105

fizyka

mat. / j. pol.

religia

historia

j. pol. / mat.

4.

1120 - 1205

j. ang. / j. ros.

historia

w-f / j. pol.

fizyka

mat. / j. pol.

5.

1220 - 1305

mat. / j. ang.

w-f / inf.

j. pol. / w-f

chemia

j. ang. / w-f

6.

1315 - 1400

j. ros. / mat.

inf. / w-f

chemia

WOS

w-f / j. ang.

7.

1405 - 1450

EDB

godz. wych.

________

bilogia

WDŻWR

(I s.)

8.

_______ 

_______ 

________

________

________

________