Plan lekcji dla klasy VIIa na rok szkolny 2020/2021

Lp.

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

830 - 915

godz. wych.

informatyka

muzyka

biologia

wych. fiz.

2.

925 - 1010

geografia

jęz. polski

wych. fiz.

plastyka

religia

3.

1020 - 1105

matematyka

matematyka

jęz. polski

matematyka

matematyka

4.

1120 - 1205

chemia

wych. fiz.

geografia

jęz. angielski

jęz. polski

5.

1220 - 1305

jęz. polski

biologia

fizyka

jęz. polski

fizyka

6.

1315 - 1400

wych. fiz.

jęz. angielski

historia

religia

historia

7.

1405 - 1450

jęz. rosyjski

WDŻWR (Is.)

chemia

jęz. rosyjski

jęz. angielski

8.

________

________

________

________

________

________

Plan lekcji dla klasy VIIb na rok szkolny 2020/2021

Lp.

godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

830 - 915

godz. wych.

jęz. rosyjski

fizyka

jęz. polski

jęz. polski

2.

925 - 1010

biologia

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

3.

1020 - 1105

geografia

jęz. angielski

wych. fiz.

religia

religia

4.

1120 - 1205

jęz. polski

historia

jęz. polski

geografia

wych. fiz.

5.

1220 - 1305

muzyka

chemia

plastyka

historia

jęz. rosyjski

6.

1315 - 1400

chemia

jęz. polski

jęz. angielski

fizyka

jęz. angielski

7.

1405 - 1450

wych. fiz.

informatyka

biologia

wych. fiz.

WDŻWR (IIs.)

8.

________

________

________

________

________

________