X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

WYNIKI X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

W konkursie tym dwie uczennice naszej szkoły zajęły zaszczytne miejsca i zostały nagrodzone:

  1. 1.Wiktoria Budziszewska kl. II a - II miejsce
  2. 2.Maria Napiórkowska kl. I – III miejsce

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bożena Strzemieczna

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

9 marca 2020r. w PSP w Rzewniu odbyły się eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,Strofy o Ojczyźnie’’ w kategorii klas 1-3. Wiersze o tematyce patriotycznej deklamowało sześć osób: Aleksandra Dąbek kl. I, Maria Napiórkowska kl. I, Amelia Borucka kl. II a, Aleksandra Łyczkowska kl. II a, Aleksandra Jakubowska kl. II b oraz Julia Słowikowska kl. III. Jury w składzie: p. Anna Gutowska, p. Izabela Kozłowska i p. Barbara Krupińska wyłoniło najlepsze recytatorki, które będą reprezentowały nasza szkołę. Są to uczennice:

  • Aleksandra Łyczkowska kl. II a
  • Aleksandra Dąbek kl. I
  • Aleksandra Jakubowska kl. II b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Marzena Łyczkowska, Agnieszka Bujnowska

„Sukces naszej uczennicy”

Anna Radziszewska, uczennica klasy VIII w roku szkolnym 2019/2020 wzięła udział w konkursie przedmiotowym z języka polskiego organizowanym przez MKO. Po etapie szkolnym zakwalifikowała się do rejonowego, który odbył się w Ostrołęce, a następnie do finałowego, organizowanego w Warszawie.
Jest to duży sukces, gdyż udział w konkursie i pokonywanie kolejnych etapów wymagało od Ani wykazania się wiedzą i umiejętnościami z całego przedmiotu oraz zapoznania się z dodatkowym materiałem, określonym w temacie konkursu.

Pracę uczennicy docenił wójt Gminy Rzewnie Pan Wiesław Chrzanowski, wręczając jej nagrodę.

Osiągnięcie Ani jest naprawdę duże, gdyż jest ona jedną z trzech uczennic z powiatu makowskiego, które weszły do ścisłego finału konkursu i jedyną, która uzyskała w nim wysoki wynik.

Uczennicę przygotowywała nauczycielka języka polskiego – Elżbieta Radziszewska.

E. Radziszewska

ORTOGRAFIA NA MEDAL

Uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w V Powiatowym Konkursie Ortograficznym. W eliminacjach szkolnych brało udział 10 osób, spośród których pięć zakwalifikowało się do etapu powiatowego.
Oliwia Garwacka, Zuzanna Jabłonowska – klasa VI b, Patryk Dzwonkowski – klasa VI a, Dobrosława Szubińska, Anna Radziszewska klasa VIII.

7 lutego 2020r. wymienieni wyżej uczniowie przystąpili do II etapu konkursu zorganizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Makowskiego w PSP w Płoniawach Bramurze. Musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych i bezbłędną pisownią.

Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów, rozwijanie pisemnych form wypowiedzi pod kątem poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz podniesienie poziomu nauczania języka polskiego.

Uczennica klasy VIII Anna Radziszewska w swojej kategorii wiekowej zajęła IV miejsce o otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę książkową.

Uczniów do konkursu przygotowywały nauczycielki języka polskiego: Jolanta Trojecka i Elżbieta Radziszewska.

E. Radziszewska