Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

9 marca 2020r. w PSP w Rzewniu odbyły się eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,Strofy o Ojczyźnie’’ w kategorii klas 1-3. Wiersze o tematyce patriotycznej deklamowało sześć osób: Aleksandra Dąbek kl. I, Maria Napiórkowska kl. I, Amelia Borucka kl. II a, Aleksandra Łyczkowska kl. II a, Aleksandra Jakubowska kl. II b oraz Julia Słowikowska kl. III. Jury w składzie: p. Anna Gutowska, p. Izabela Kozłowska i p. Barbara Krupińska wyłoniło najlepsze recytatorki, które będą reprezentowały nasza szkołę. Są to uczennice:

  • Aleksandra Łyczkowska kl. II a
  • Aleksandra Dąbek kl. I
  • Aleksandra Jakubowska kl. II b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Marzena Łyczkowska, Agnieszka Bujnowska

„Sukces naszej uczennicy”

Anna Radziszewska, uczennica klasy VIII w roku szkolnym 2019/2020 wzięła udział w konkursie przedmiotowym z języka polskiego organizowanym przez MKO. Po etapie szkolnym zakwalifikowała się do rejonowego, który odbył się w Ostrołęce, a następnie do finałowego, organizowanego w Warszawie.
Jest to duży sukces, gdyż udział w konkursie i pokonywanie kolejnych etapów wymagało od Ani wykazania się wiedzą i umiejętnościami z całego przedmiotu oraz zapoznania się z dodatkowym materiałem, określonym w temacie konkursu.

Pracę uczennicy docenił wójt Gminy Rzewnie Pan Wiesław Chrzanowski, wręczając jej nagrodę.

Osiągnięcie Ani jest naprawdę duże, gdyż jest ona jedną z trzech uczennic z powiatu makowskiego, które weszły do ścisłego finału konkursu i jedyną, która uzyskała w nim wysoki wynik.

Uczennicę przygotowywała nauczycielka języka polskiego – Elżbieta Radziszewska.

E. Radziszewska

ORTOGRAFIA NA MEDAL

Uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w V Powiatowym Konkursie Ortograficznym. W eliminacjach szkolnych brało udział 10 osób, spośród których pięć zakwalifikowało się do etapu powiatowego.
Oliwia Garwacka, Zuzanna Jabłonowska – klasa VI b, Patryk Dzwonkowski – klasa VI a, Dobrosława Szubińska, Anna Radziszewska klasa VIII.

7 lutego 2020r. wymienieni wyżej uczniowie przystąpili do II etapu konkursu zorganizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Makowskiego w PSP w Płoniawach Bramurze. Musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych i bezbłędną pisownią.

Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów, rozwijanie pisemnych form wypowiedzi pod kątem poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz podniesienie poziomu nauczania języka polskiego.

Uczennica klasy VIII Anna Radziszewska w swojej kategorii wiekowej zajęła IV miejsce o otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę książkową.

Uczniów do konkursu przygotowywały nauczycielki języka polskiego: Jolanta Trojecka i Elżbieta Radziszewska.

E. Radziszewska