Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 15.10.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzewniu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Turniej Wiedzy Pożarniczej służy przede wszystkim promowaniu wśród dzieci i młodzieży:

  • znajomości przepisów przeciwpożarowych,
  • zasad postępowania na wypadek powstania pożaru,
  • praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarową,
  • poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W zmaganiach udział wzięli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rzewniu.

17 najlepszych uczestników otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rzewniu.

Turniej przeprowadził: Adam Strzemieczny