XI Przegląd Działań Profilaktycznych

               ?Nie daj się nałogom, żyj zdrowo i przyjemnie spędzaj czas?

Pod takim hasłem odbył się w naszej szkole XI Przegląd Działań Profilaktycznych. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, propagowanie aktywności ruchowej jako sposobu spędzania wolnego czas, dbanie o środowisko przyrodnicze i ochronę lasów. Młodzi artyści śpiewali piosenki o zdrowiu i prezentowali modę na ekologię. Uczniowie wszystkich klas wykonali plakaty o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej, w których wykazali inwencję, twórczość, pomysłowość i talent plastyczny.

Czytaj więcej: XI Przegląd Działań Profilaktycznych

Wyśpiewaj swoją szansę!

W ramach ogólnopolskiego programu dydaktyczno-kulturalnego pod hasłem ?Trzeźwość na co dzień? dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej, 14 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzewniu odbyły się gminne eliminacje dla solistów ?Wygraj szansę?. Celem programu jest odkrywanie talentów artystycznych dzieci, budzenie zainteresowań kulturalnych i artystycznych wśród młodzieży, popularyzacja polskiej twórczości artystycznej, promowanie i wspieranie najzdolniejszych wokalistów, rozwijanie talentów, upowszechnianie kultury muzycznej i inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu.

Czytaj więcej: Wyśpiewaj swoją szansę!

XII Przegląd Kolęd i Pastorałek

Po raz XII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu w grudniu 2013r. rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. To kolejna edycja Przeglądu Kolęd i Pastorałek, która jak co roku cieszyła się wielkim zainteresowaniem dzieci, rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej: XII Przegląd Kolęd i Pastorałek