Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 22.06-25.06

KLASA 3

23.06.2020r.

SUBJECT: REVISION. POWTÓRZENIE POZNANEGO SŁOWNICTWA Z ROZDZIAŁU 8.

 1. 1.Podręcznik str.67
 • Zadanie 17 – posłuchaj nagrania i odgadnij, która postać z ilustracji jest opisywana. Następnie przeczytaj zdania i wybierz właściwy wyraz, przepisz zdania do zeszytu.
 • Zadanie 18 – narysuj w zeszycie siebie i przyjaciela podczas uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej latem. Napisz zdania według wzoru w podręczniku.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 65
 • Zadanie 14 – odpowiedz na pytania zgodnie z obrazkiem.
 • Zadanie 15 – jeśli potrafisz wykonać wymienione czynności , zaznacz je i naklej nalepkę.

25.06.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z CAŁEGO ROKU.

 1. Zeszyt ćwiczeń str. 71-78 – uzupełnij te zadania, których nie wykonałeś w ciągu roku.
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby powtórzyć poznane słownictwo:

https://wordwall.net/pl/resource/899595/angielski/new-english-adventure-unit-1-5-revision

https://wordwall.net/pl/resource/2592369/angielski/my-party-unit-8-english-adventure-1

KLASA 4

23.06.2020r.

SUBJECT: PYTANIA W CZASIE PRESENT SIMPLE – ROZMOWY O UPODOBANIACH.

 1. 1.Podręcznik str. 106-107
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i powtórz zdania.
 • Zadanie 3 – uzupełnij i napisz pytania w czasie Present Simple. Potem dopisz odpowiedzi.
 • Zadanie 4 – ułóż pytania z podanych wyrazów i napisz je w zeszycie.
 • Zadanie 7 – posłuchaj nagrania i przeczytaj dialogi.
 • Zadanie 8 – na podstawie historyjki udziel odpowiedzi na zadane pytania.
 • Zadanie 9 – uzupełnij podane zdania czasownikami w formie przeczącej czasu Present Simple.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 45 – dla chętnych.

24.06.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 8.

 1. 1.Podręcznik str. 111
 • Zadanie 2 – połącz połówki zdań.
 • Zadanie 3 – uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie przeczącej czasu Present Simple.
 • Zadanie 4 – przepisz tabelkę do zeszytu, wysłuchaj nagrania i zaznacz zainteresowania Tessy i Alexa.
 • Zadanie 6 – uzupełnij pytania w quizie formami „Do” lub „Does”. Następnie odpowiedz na te pytania.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 65 – dla chętnych.

KLASA 6

23.06.2020r.

SUBJECT:WEEKENDOWE PLANY. „THE RED BOOK” -SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE TAJEMNICZEJ PRZYGODY SOPHIE I BENA.

 1. 1.Podręcznik str. 106
 • Zadanie 1 – przeczytaj wiadomość i dowiedz się co Kelly ma zamiar robić w sobotę.
 • Zadanie 3 – uzupełnij dialog właściwą formą konstrukcji „be going to”.
 • Zadanie 4 – zareaguj na sytuacje, używając „will” lub „won’t” i podanych wyrażeń.
 1. 2.Podręcznik str. 107
 • Zadanie 8 – posłuchaj i przeczytaj historyjkę, aby dowiedzieć się , jak zakończyła się historia Sophie i Bena.
 • Zadanie 9 – na podstawie historyjki napisz odpowiedzi na zadane pytania.
 • Zadanie 10 – przeczytaj tekst i uzupełnij właściwą formą czasownika podanego w nawiasie.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 45 – dla chętnych.

25.06.2020r.

SUBJECT: UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁÓW 7-8.

 1. 1.Podręcznik str. 113 i 114.
 • Zadanie 1 – pogrupuj podane słowa do odpowiednich kategorii.
 • Zadanie2 – odpowiedz ustnie na zadane pytania.
 • Zadanie 3 – uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki.
 • Zadanie 4 – utwórz 6 prawdziwych zdań z użyciem wyrażeń z ramki i podanych przymiotników w stopniu równym i wyższym.
 • Zadanie 5 – uzupełnij pytania stopniem najwyższym przymiotników podanych w nawiasach. Wybierz właściwą odpowiedź, następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.
 • Zadanie 6 – przepisz zdania do zeszytu, wybierając właściwy wyraz.
 • Zadanie 7 – przeczytaj tekst na str.114 i odpowiedz na zadane pytania.

KLASA 8

22.06.2020r.

SUBJECT: WYPOWIEDŹ PISEMNA – WPIS NA BLOGU. PRACA Z TEKSTEM O WYNALEZIENIU ZNACZKÓW POCZTOWYCH.

 1. 1.Podręcznik str.102
 • Zadanie 1 – przeczytaj i posłuchaj tekstu modelowego i odpowiedz na pytanie zadane w poleceniu.
 • Zadanie 2 – połącz błędy w zdaniach 1-5 z ich opisami a-e. Następnie popraw błędy w zdaniach.
 1. 2.Podręcznik str. 103
 • Zadanie 1 – przeczytaj i posłuchaj tekstu, następnie odpowiedz na zadane pytania.
 • Zadanie 2 – uzupełnij linię czasu w zeszycie.
 • Zadanie 3 – odpowiedz pisemnie na zadane pytania.
 1. Zeszyt ćwiczeń str.60.

24. 06.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO I LEKSYKALNEGO Z ROZDZIAŁÓW 7-9.

 1. 1.Podręcznik str. 106-107
 • Vocabulary – przeczytaj wskazówki i napisz brakujące wyrazy do zeszytu.
 • Zadanie 1 – przeczytaj tekst i wybierz właściwy wyraz.
 • Zadanie 2 – przepisz i uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu.
 • Zadanie 3 – zmień pytania ze strony czynnej na bierną i odwrotnie.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby powtórzyć słownictwo:

https://quizlet.com/pl/312669493/unit-9-all-clear-flash-cards/

https://quizlet.com/312669493/learn

https://quizlet.com/312669493/write

Zdalne lekcje 15.06-19.06

KLASA 3

16.06.2020r.

SUBJECT: STORY TIME. SŁUCHANIE HISTORYJKI.

 1. Podręcznik str.64-65
 • Zadanie 10 – posłuchaj historyjki i powtarzaj jej tekst. Następnie odpowiedz na pytanie: Does Minnie like tennis?
 • Zadanie 12 – posłuchaj nagrania i podaj nazwę dyscypliny sportu, którą uprawiają dzieci.
 1. Zeszyt ćwiczeń str.62-63
 • Zadanie 8 – uzupełnij zdania wpisując „likes” lub „doesn’t like” zgodnie z obrazkami.
 • Zadanie 9 – przeczytaj pytania i odpowiedz „Yes” lub „No”.
 • Zadanie 10 – używając wyrazów podanych w ramce , napisz zdania zgodnie z rysunkiem.
 • Zadanie 11 – uzupełnij dialog wyrazami z ramki.

18.06.2020r.

SUBJECT: EXTREME SPORTS. WYKONANIE PLAKATU.

 1. Słownictwo dodatkowe do działu:
 • Extreme sport – sport ekstremalny
 • Fall off – spadać
 • Jump up – przeskakiwać
 • Scuba diving – nurkowanie z akwalungiem (pełnym oprzyrządowaniem)
 • Shark – rekin
 • Rock climbing – wspinaczka wysokogórska
 1. Podręcznik str. 66
 • Zadanie 14 – posłuchaj i przeczytaj teksty. Naucz się czytać teksty z nagraniem.
 1. Wykonaj plakat przedstawiający sport ekstremalny, jaki chciałbyś uprawiać i napisz krótki opis tego sportu według tekstów w podręczniku.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 64
 • Zadanie 12 – połącz dzieci z przedmiotami i zakreśl w zdaniach właściwe zwroty zgodne z odkrytymi informacjami.
 • Zadanie 13 – podpisz rysunki wyrazami ułożonymi z rozsypanki literowej.

KLASA 4

16. 06.2020r.

SUBJECT: ZAINTERESOWANIA I HOBBY.

 1. 1.Podręcznik str.101
 • Zadanie 1 – dopasuj wyrażenia z ramki do obrazka. Zapisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz je na język polski ( możesz skorzystać z fiszek z ćwiczenia online poniżej).
 • Zadanie 2 – posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi
 • Zadanie 5 – połącz wyrazy w pary tak , aby powstały prawidłowe wyrażenia.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.43 -zadanie 1 i 2.

17.06.2020r.

SUBJECT: „TOMEK AND FRIENDS” – ROZMOWA NA TEMAT ZAINTERESOWAŃ I HOBBY.

 1. Podręcznik str. 102-103
 • Zadanie 1 i 2 – posłuchaj i przeczytaj historyjkę i znajdź odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 2.

            

 • Zadanie 3 – przeczytaj poniższe zdania i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.
 • Zadanie 4 – dopasuj angielskie zwroty do polskich odpowiedników, zapisz do zeszytu.
 1. 2.Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić słownictwo do działu:

https://quizlet.com/408264277/learn

https://quizlet.com/408264277/write

https://quizlet.com/408264277/spell

19.06.2020r.

SUBJECT: CZAS PRESENT SIMPLE – FORMA PRZECZĄCA.

 1. Obejrzyj film i dowiedz się , jak tworzymy zdania przeczące w czasie Present Simple.

https://www.youtube.com/watch?v=nHFBwc36rso

 1. Podręcznik str. 104
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i powtórz zdania, następnie przeczytaj informacje poniżej.

                                

 • Zadanie 2 – ułóż wyrazy we właściwej kolejności tak, aby powstały zdania przeczące w czasie Present Simple. Zapisz je do zeszytu.
 • Zadanie 4 – uzupełnij zdania czasownikami z ramki w przeczącej formie czasu Present Simple. Zapisz do zeszytu zdania.
 • Zadanie 6 – uzupełnij tekst piosenki wyrazami z ramki, posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić tworzenie zdań przeczących w czasie Present Simple: https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit8/stepsfunzone08_01?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit8/stepsfunzone08_02?cc=pl&selLanguage=pl

KLASA 6

16.06.2020r.

SUBJECT: „THE RED BOOK” – SOPHIE I BEN UCIEKAJĄ Z WYSPY.

 1. 1.Podręcznik str. 95
 • Zadanie 6 – posłuchaj i przeczytaj tekst. Poćwicz czytanie z nagraniem kilka razy.
 • Zadanie 7 – na podstawie historyjki uporządkuj wydarzenia, zapisz prawidłową kolejność w zeszycie.
 • Zadanie 8 – wyszukaj w historyjce zdania w czasie Present Perfect.
 • Zadanie 9 – napisz wyrazy we właściwej kolejności, aby powstały pytania w czasie Present Perfect, zapisz je w zeszycie. Udziel na nie odpowiedzi zgodnie z treścią historyjki.
 1. Wykonaj ćwiczenia online , aby utrwalić tworzenie zdań w czasie Present Perfect

https://wordwall.net/pl/resource/300391/angielski/p-92-present-perfect

https://wordwall.net/pl/resource/2553180/angielski/present-perfect

https://www.ang.pl/cwiczenia/815/present-perfect-pytania-przeczenia

https://www.ang.pl/cwiczenia/814/present-perfect-pytania-przeczenia

18.06.2020r.

SUBJECT: WYPOSAŻENIE DOMU. ZAGADKI KRYMINALNE.

 1. Zapoznaj się z nowym słownictwem do lekcji, odkrywając fiszki online:

https://quizlet.com/423833690/flashcards

 1. 2.Podręcznik str. 101
 • Zadanie 1 – dopasuj wyrazy z ramki do ilustracji, przetłumacz na język polski. Następnie posłuchaj i sprawdź.

                      

 • Zadanie 4 -posłuchaj konwersacji pomiędzy panią Higgings i inspektorem Gilesem. Które przedmioty z ćwiczenia 1 wymieniają w rozmowie? Zapisz w zeszycie odpowiedzi.

                                    

 • Zadanie 5 – posłuchaj ponownie i uzupełnij zdania na podstawie wysłuchanego dialogu. Zapisz zdania do zeszytu.
 • Extra steps – napisz w zeszycie pięć zdań o swoim pokoju i rzeczach w nim się znajdujących z użyciem słownictwa z ćwiczenia 1 oraz konstrukcji „there is”, „there are”.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby nauczyć się słownictwa z lekcji:

https://quizlet.com/423833690/learn

https://quizlet.com/423833690/write

https://quizlet.com/423833690/spell

19.06.2020r.

SUBJECT: „ZUZIA AND FRIENDS” – KTO UKRADŁ ROWER?

 1. 1.Podręcznik str. 102 - 103
 • Zadanie 1 – posłuchaj i przeczytaj historyjkę.

                                        

 • Zadanie 2 – na podstawie historyjki odpowiedz na zadane pytania.
 • Zadanie 3 – odszukaj poniższe zdania w historyjce i dowiedz się , o czym mówią zaznaczono na czerwono wyrazy
 • Zadanie 4 – znajdź w historyjce zwroty w języku angielskim oznaczające to samo, co te podane po polsku. Zapisz do zeszytu i zapamiętaj.
 • Zadanie 5 – odszukaj odpowiednie przymiotniki w tekście historyjki i uzupełnij brakujące litery. Zapisz przymiotniki i ich tłumaczenia do zeszytu.
 • Zadanie 6 -połącz przymiotniki z ćwiczenia 5 z przymiotnikami o znaczeniu przeciwnym.
 1. Wykonaj ćwiczenia online , aby powtórzyć i utrwalić słownictwo z działu:

https://quizlet.com/423833690/test

 1. Zeszyt ćwiczeń str.43 – wykonaj ćwiczenia 1-6. ( dla chętnych).

KLASA 8

15.06.2020r.

SUBJECT: PRÓBNY TEST EGZAMINACYJNY

 1. Pobierz test i kartę odpowiedzi. Rozwiązania możesz też zapisać na osobnej kartce, jeśli nie masz możliwości wydrukowania..

        

 1. Rozpocznij rozwiązywanie od zadań słuchowych . Poniżej zamieszczam pliki dźwiękowe do tych zadań ( uważaj na odwrotną kolejność ):

 

 1. Po zakończeniu testu sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu odpowiedzi, który zostanie przysłany po zakończonej pracy.

19.06.2020r.

SUBJECT: PRZYMIOTNIKI Z PRZYROSTKAMI -ABLE I -IBLE. PODCAST O RYSOWNIKU.

 1. 1.Podręcznik str.100
 • Zadanie 1 – posłuchaj i powtórz przymiotniki, następnie dopasuj je do definicji.
 • Zadanie 2 – posłuchaj i powtórz przymiotniki, następnie połącz je z ich przeciwieństwami z ćwiczenia 1.

                              

 • Zadanie 3 – uzupełnij zdania przymiotnikami z ćwiczenia 2.
 • Zadanie 4 – napisz zdania do każdej z przedstawionych sytuacji według wzoru.
 • Zadanie 5 – posłuchaj podcastu o rysowniku i uporządkuj informacje we właściwej kolejności.
 • Zadanie 6 – posłuchaj nagrania jeszcze raz i uzupełnij poniższe zdania.

 

Zdalne lekcje 08.06-10.06

KLASA 3

9.06.2020r.

SUBJECT: „DOES HE LIKE SURFING?” – ODPOWIEDZI NA PYTANIA O ULUBIONE DYSCYPLINY SPORTOWE.

 1. 1.Podręcznik str. 63
 • Zadanie 8 – posłuchaj nagrania i podaj numer opisywanego obrazka
 • Zadanie 9 – przeczytaj tekst „łamańca językowego”, zwróć uwagę na zaznaczone litery ,następnie posłuchaj nagrania i sprawdź ich wymowę. Posłuchaj jeszcze raz i powtórz z nagraniem kilka razy, aby zapamiętać prawidłową wymowę.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.61
 • Zadanie 6 – przeczytaj pytania i przyjrzyj się ilustracjom, następnie odpowiedz na pytania, wpisując „Yes” lub „No” i zakreślając właściwe zwroty.
 • Zadanie 7 – dobierz właściwe odpowiedzi do zadanych pytań.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić pisownię poznanego słownictwa oraz konstrukcji gramatycznych: https://quizlet.com/301677809/write

KLASA 4

9.06.2020r.

SUBJECT: OPISYWANIE ZWYKŁEGO PIĄTKU Z ZACHOWANIEM KOLEJNOŚCI WYDARZEŃ.

 1. 1.Podręcznik str.97
 • Zadanie 5 – przeczytaj tekst i ułóż czynności we właściwej kolejności, zapisz je w zeszycie.
 • Zadanie 6 – przeczytaj ponownie tekst z zadania 5 i wyszukaj w nim zdania z „then”( następnie) i „after that” ( potem). Sprawdź , po którym stawiamy przecinek i zapamiętaj te zwroty.
 • Zadanie 7 – spójrz na linię czasu i napisz zdania z „then” i „after that” według przykładu.
 • Zadanie 8 – narysuj w zeszycie linię czasu, która zilustruje co zwykle robisz w piątki, podpisz czynności na linii czasu.
 • Zadanie 9 – na podstawie narysowanej linii czasu napisz tekst o tym , co zwykle robisz w piątki. Użyj określeń „than” i „after that” ( do oceny).
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 41 – zadanie 1 i 2.

10.06.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 7.

 1. 1.Podręcznik str. 99
 • Wykonaj ćwiczenia online, aby powtórzyć słownictwo z rozdziału:

https://wordwall.net/pl/resource/256068/angielski/my-day-activities

 • Zadanie 1 – uzupełnij wyrażenia wyrazami z ramki i zapisz je do zeszytu.
 • Wykonaj ćwiczenia online , aby powtórzyć tworzenie zdań w czasie Present Simple: https://wordwall.net/pl/resource/1883875/angielski/present-simple
 • Zadanie 4 – uzupełnij tekst czasownikami z ramki w formie czasu Present Simple i zapisz do zeszytu.
 • Zadanie 5 – ułóż i zapisz 5 zdań zgodnych z prawdą , używając wyrazów i wyrażeń z ramki.
 • Wykonaj ćwiczenie online , aby utrwalić stosowanie właściwej formy czasownika w czasie Present Simple w zależności od osoby:

https://wordwall.net/pl/resource/2317325/angielski/present-simple-she-s-ending

 1. Zeszyt ćwiczeń str.42 – zadanie 1 ( dla chętnych).

KLASA 6

9.06.2020r.

SUBJECT: DOŚWIADCZENIA PRZESZŁE NIEDOKOŃCZONE – ZDANIA PRZECZĄCE I PYTAJĄCE W CZASIE PRESENT PERFECT .

 1. Otwórz link i dowiedz się jak tworzymy zdania przeczące i pytające w czasie Present Perfect:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-perfect/pytania-przeczenia

 1. 2.Podręcznik str. 94
 • Zadanie 1 – zapoznaj się z tabelką oraz notatką na temat tworzenia zdań przeczących i pytających w czasie Present Perfect.
 • Zadanie 2 – uporządkuj wyrazy i napisz poprawne zdania przeczące w czasie Present Perfect.
 • Zadanie 3 – utwórz i napisz pytania w czasie Present Perfect z użyciem okolicznika „ever” (kiedykolwiek). Następnie udziel krótkiej odpowiedzi , zgodnie z prawdą.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby poćwiczyć tworzenie zdań przeczących i pytających w czasie Present Perfect:
 • Od podanych zdań utwórz pytania ogólne ( rozpoczynające się od have/has), sprawdź swoje odpowiedzi:

https://www.ang.pl/cwiczenia/808/present-perfect-pytania-przeczenia

 • Od podanych zdań utwórz zdania przeczące , sprawdź swoje odpowiedzi:

https://www.ang.pl/cwiczenia/809/present-perfect-pytania-przeczenia

KLASA 8

8. 06.2020r.

SUBJECT: ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

 1. Rozwiąż zadania online , aby powtórzyć reagowanie językowe:

https://wordwall.net/pl/resource/494143/angielski/reagowanie-j%c4%99zykowe-1

https://wordwall.net/pl/resource/954863/angielski/reakcje-j%c4%99zykowe-part-2

 1. Rozwiąż zadania online, aby powtórzyć funkcje językowe:

https://wordwall.net/pl/resource/966870/language-functions-powt%C3%B3rka-wybierz-dobr%C4%85-odpowied%C5%BA

10.06.2020r.

SUBJECT: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - TESTY ÓSMOKLASISTY ONLINE.

 1. Rozwiąż test online i sprawdź swoje odpowiedzi:

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/88-test-osmoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-1.html

 1. Rozwiąż test online i sprawdź swoje odpowiedzi:

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/96-test-osmoklasisty-jezyk-angielski-probny-nr-2.html

zdalne lekcje 01.06-05.06

KLASA 3

02.06.2020r.

SUBJECT: I LIKE SURFING, I LIKE SWIMMING – NAUKA PIOSENKI.

 1. 1.Podręcznik str. 61
 • Zadanie 4 -Popatrz na obrazki i odpowiedz na pytanie „What is she/he doing?/What are they doing?”. Następnie posłuchaj nagrania i odpowiedz na Yes lub No, w zależności od tego, czy osoby w nagraniu lubią dane sporty czy nie.
 • Zadanie 5 – posłuchaj piosenki i wskazuj na obrazkach sporty, których nazwę usłyszysz. Następnie przeczytaj kilka razy tekst piosenki i postaraj się zapamiętać jej słowa. Poćwicz śpiewanie z nagraniem kilka razy.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 59 (do oceny)
 • Zadanie 3 – znajdź i zakreśl nazwy sportów w diagramie, następnie zapisz je pod odpowiednim rysunkiem.
 • Zadanie 4 – popatrz na ilustracje, przeczytaj podpisy i zakreśl te, które są zgodne z ilustracją.

04.06.2020r.

SUBJECT: HE LIKES SWIMMING – UTRWALENIE NAZW DYSCYPLIN SPORTOWYCH.

 1. 1.Podręcznik str. 62
 • Przypomnij sobie nazwy dyscyplin sportowych poznanych w tym rozdziale ze słowniczka.
 • Zadanie 6 – posłuchaj nagrania , wskaż opisywaną postać na obrazku i odpowiedz na pytanie, podając odpowiednią nazwę sportu. Zapisz uzupełnione zdania do zeszytu.
 • Zadanie 7 – przeczytaj i dokończ zdania zgodnie z usłyszanymi wcześniej odpowiedziami, podając odpowiednią nazwę sprzętu sportowego.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 60 ( do oceny)
 • Zadanie 5 – przeprowadź postacie z filmu przez labirynt do właściwych symboli sportów. Następnie napisz zdania według wzoru zgodnie z informacjami odkrytymi w labiryncie. Pamiętaj, że w 3 osobie liczby pojednyczej (HE/SHE) dodajemy -s do czasownika, np. I like ale He likes.

KLASA 4

02.06.2020r.

SUBJECT: OKREŚLANIE CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZA POMOCĄ PRZYSŁÓWKÓW.

 1. 1.Podręcznik str. 94
 • Zadanie 4 – posłuchaj piosenki i uzupełnij jej tekst wyrazami z ramki. Potem posłuchaj jeszcze raz i sprawdź odpowiedzi.
 • Zadanie 5 – przepisz zdania i uzupełnij je przysłówkami częstotliwości tak, aby były zgodne z prawdą. ( do oceny).
 • Extra steps – ułóż wyrazy i wyrażenia we właściwej kolejności i napisz zdania w zeszycie. Pamiętaj o prawidłowej kolejności wyrazów w czasie Present Simple.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 40 – zadania 5-7.
 2. Wykonaj ćwiczenie online, aby utrwalić przysłówki częstotliwości, sprawdź odpowiedzi:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/stepsfunzone07_03?cc=pl&selLanguage=pl

03.06.2020r.

SUBJECT: „CLANNKER THE ROBOT” – HISTORYJKA OBRAZKOWA.

 1. 1.Podręcznik str. 95
 • Zadanie 7 – posłuchaj historyjki i przeczytaj dialogi. Poćwicz czytanie historyjki z nagraniem.
 • Zadanie 8 – przeczytaj zdania i wskaż właściwy wyraz. Przepisz zdania z wybranym wyrazem do zeszytu.
 • Zadanie 9 – przepisz zdania do zeszytu i wstaw w odpowiednie miejsca przysłówki z ramki zgodnie z historyjką.( do oceny)
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 40 – zadanie 6.
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby poćwiczyć tworzenie zdań w czasie Present Simple i sprawdź odpowiedzi:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl

05.06.2020r.

SUBJECT: NIECODZIENNE CZYNNOŚCI MŁODYCH LUDZI WYKONUJĄCYCH CIEKAWE ZAJĘCIA W PRZECZYTANYCH TEKSTACH.

 1. 1.Podręcznik str. 96
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst . Wypisz z ramki nazwy tych zawodów, które zostały wymienione w tekście.
 • Zadanie 2 – przeczytaj tekst jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź na zadane pytania.
 • Zadanie 3 – posłuchaj nagrania i ułóż fotografie we właściwej kolejności
 • Zadanie 4 – posłuchaj nagrania jeszcze raz i uzupełnij zdania jednym wyrazem.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 40 – zadanie 7.
 2. Wykonaj ćwiczenie online, aby utrwalić tworzenie zdań w czasie Present Simple:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit7/stepsfunzone07_02?cc=pl&selLanguage=pl

KLASA 6

02.06.2020r.

SUBJECT: CZAS PRESENT PERFECT – BUDOWA, UŻYCIE I ZASTOSOWANIE.

 

 1. Obejrzyj film o czasie Present Perfect i zrób notatkę według punktów:
 • budowa zdania twierdzącego ( zapisz schemat )
 • użycie tego czasu – jakie sytuacje nim opiszemy , podaj przykłady z filmu.
 • Okoliczniki czasu Present Perfect

   https://www.youtube.com/watch?v=3mqMxkAdOYQ

 1. 2.Podręcznik str.92
 • Zadanie 1 – popatrz na tabelkę i przeczytaj regułkę.
 • Zadanie 2 – przeczytaj notatkę i utwórz formę imiesłowu biernego ( past participles) czasowników regularnych.
 • Zadanie 3 – uzupełnij imiesłów bierny czasowników nieregularnych , korzystając z tabeli na końcu książki.
 • Zadanie 4 – przepisz zdania do zeszytu, uzupełniając je właściwą formą czasu Present Perfect dla zdań twierdzących.
 1. Czasowniki nieregularne – poucz się ich z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=hTb9x0SvuLg

04.06.2020r.

SUBJECT: ZDARZENIA I DOŚWIADCZENIA Z PRZESZŁOŚCI Z UŻYCIEM CZASU PRESENT PERFECT.

 1. 1.Podręcznik str. 92
 • Zadanie 5 – posłuchaj dialogów i połącz je z odpowiednimi miejscami. Jeden obrazek jest za dużo.
 • Zadanie 6 – popatrz na obrazki w ćwiczeniu 5 i napisz zdania twierdzące w czasie Present Perfect w zeszycie.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 40 – zadania 1-3.
 2. Wykonaj ćwiczenia online , aby poćwiczyć tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Perfect: https://wordwall.net/pl/resource/1031727/angielski/present-perfect-u%c5%82%c3%b3%c5%bc-zdania

05.06.2020r.

SUBJECT: WIZYTA U LEKARZA.

 1. 1.Podręcznik str. 93
 • Zadanie 1 – posłuchaj i przeczytaj dialog i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Popraw zdania fałszywe na prawdziwe.
 • Zadanie 2 – przeczytaj informacje o użyciu słowa „ago” , kiedy i w jakim znaczeniu go używamy. Przekształć podane zdania według przykładu.
 • Zadanie 3 – posłuchaj trzech rozmów u lekarza i uzupełnij tabelkę właściwymi wyrazami, wybranymi z ramki.
 • Zadanie 4 – posłuchaj i połącz reakcje ze zdaniami.
 • Zadanie 5 – kiedy rozpoczęły się choroby u wymienionych osób, podaj odpowiedzi z użyciem słowa „ago”.
 • Zadanie 6 – uporządkuj wyrazy tak, aby powstały prawidłowo zbudowane zdania. Określ, kto mówi te zdania pacjent (P) czy lekarz ( D).
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 39 – zadanie 1 i 2.
 2. Wykonaj ćwiczenia online , aby utrwalić tworzenie zdań w czasie Present Perfect.

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit7/01?cc=pl&selLanguage=pl

KLASA 8

01.06.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE ZASAD TWORZENIA ZDAŃ WE WSZYSTKICH POZNANYCH CZASACH.

 1. Obejrzyj film pt.” Czasy w języku angielskim – proste i przyjemne”:

https://www.youtube.com/watch?v=NxY-i0NXtO8

UWAGA: film trwa całą jednostkę lekcyjną i należy obejrzeć go w całości , aby przypomnieć i powtórzyć poznane czasy , ich aspekty i budowę. Wiadomości są przekazywane w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.

 1. Z okazji Dnia Dziecka składam Wam najserdeczniejsze życzenia ????

03.06.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE CZASÓW GRAMATYCZNYCH – ĆWICZENIA.

 1. Podręcznik str. 98 -99
 • Zadanie 1 – przeczytaj zdania i dopasuj do nich czasy i konstrukcje gramatyczne z ich użyciem.
 • Zadanie 2 – przeczytaj tekst i wybierz właściwą formę czasownika.
 • Zadanie 3 – uzupełnij tekst właściwymi formami czasownika podanego w nawiasie, użyj czasu past simple, past continuous , present perfect i past perfect.
 • Zadanie 4 – uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w nawiasie , używając „will”, „going to” i czasu present continuous.
 • Zadanie 5 – w zeszytach uzupełnij zdania na swój temat i swoich przyjaciół.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 58.
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić i powtórzyć czasy gramatyczne

https://wordwall.net/pl/resource/960517/angielski/all-clear-klasa-8-tenses

04.06.2020r.

SUBJECT: STOSOWANIE FORM PYTAJĄCYCH W RÓŻNYCH CZASACH.

 1. Podręcznik str. 99
 • Zadanie 6 – uporządkuj wyrazy we właściwej kolejności tak , aby utworzyć prawidłowe pytania.
 • Zadanie 7 – uzupełnij pytania właściwą formą czasownika w nawiasie i zapisz je do zeszytu. Nazwij czasy , w jakich zostały napisane.
 • Zadanie 8 – napisz odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 7.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 59
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby powtórzyć i utrwalić poznane czasy gramatyczne:

https://wordwall.net/pl/resource/767350/angielski/czasy-gramatyczne

 1. Rozwiąż test online, aby sprawdzić czy znasz wszystkie czasy:

http://testyourenglish.pl/Test/194/czasy-angielskie-powtorzenie#.XtAcADozbIV

http://testyourenglish.pl/Test/9/czasy-angielskie-podsumowanie#.XtAclTozbIU

http://testyourenglish.pl/Test/52/czasy-przeszle-podsumowanie-cz-2#.XtAcxzozbIU

Zdalne lekcje 25.05-29.05

KLASA 3

26.05.2020r.

SUBJECT: MOTHER’S DAY – DZIEŃ MATKI.

 1. Słownictwo do lekcji:
 • Mother’s Day – Dzień Matki
 • card – kartka, laurka
 • flowers – kwiaty
 • chocolates – czekoladki
 • behind – za
 • next to – obok
 1. 2.Podręcznik str. 72
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i podaj numer osoby wypowiadającej zdania.
 • Zadanie 2 – popatrz do ćwiczenia 1 raz jeszcze, przeczytaj zdania i napisz przy każdym zdaniu Yes albo No, zgodnie z rysunkiem. ( do oceny)
 • Zadanie 3 – Wykonaj laurkę dla mamy i napisz na niej „Mother’s Day”, a w środku możesz napisać „ I love Mum” . Możesz skorzystać z filmu i zrobić według instrukcji tam przedstawionej lub według własnego pomysłu.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&t=31s

 1. 3.Zeszyt ćwiczeń str.70.
 • Zadanie 1 – popatrz i napisz według kodu.
 • Zadanie 2 – zaprojektuj swoją laurkę dla mamy i napisz jej coś miłego w języku angielskim.

28.05.2020r.

SUBJECT: NAUKA NAZW DYSCYPLIN SPORTOWYCH.

 1. Słownictwo do działu:
 • surfing – surfing
 • diving – nurkowanie
 • roller skating – jazda na rolkach
 • riding – jazda ,np. konno
 • tennis – tenis
 • football – piłka nożna
 • baseball – bejzbol
 • basketball – koszykówka
 • surfboard - deska surfingowa
 • swimsuit – kostium kąpielowy
 • trunks – kąpielówki
 • waves – fale
 • beach – plaża
 • sea - morze
 1. 2.Podręcznik str. 60
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i wskazuj na dużej ilustracji postacie, czynności i rzeczy, których nazwy usłyszysz.
 • Zadanie 2 – posłuchaj nazw dyscyplin sportowych i powtórz ich nazwy.
 • Zadanie 3 – posłuchaj nagrania i podaj brakujące wyrazy.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 58 ( do oceny).
 • Zadanie 1 – przeczytaj wyrazy i połącz je z rysunkiem.
 • Zadanie 2 – narysuj po śladzie i uzupełnij wypowiedzi zgodnie z rysunkiem.
 1. Wykonaj ćwiczenia online , aby przyswoić poznane słownictwo:

https://quizlet.com/301677809/learn

KLASA 4

26.05.2020r.

SUBJECT: ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE W OPISYWANIU CZYNNOŚCI CODZIENNYCH.

 1. 1.Podręcznik str. 92
 • Zadanie 5 – posłuchaj nagrania i ułóż obrazki we właściwej kolejności.
 • Zadanie 6 – uzupełnij tekst o typowym dniu Jacka nazwami czynności codziennego , Pamiętaj ,że w 3 osobie dodajemy końcówkę -s do czasownika ,zapisz w zeszycie. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź swoje odpowiedzi.
 • Zadanie 7 – uzupełnij tekst wyrazami z ramki a-f . 3 wyrazy nie pasują do żadnej luki. Zapisz odpowiedzi w zeszycie
 • Extra steps – wybierz kogoś ze swojej rodziny i napisz w zeszycie 4 zdania o czynnościach wykonywanych przez tę osobę. Pamiętaj , że czasowniki będą miały końcówkę -s . ( do oceny).
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 40 – zadania 1-4.

27.05.2020r.

SUBJECT: JAK KUPIĆ BILET W AUTOBUSIE? – ĆWICZENIA W MÓWIENIU.

 1. 1.Podręcznik str. 93
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i powtórz wyrażenia. Zapisz do zeszytu:

Funt i pens to waluta w krajach brytyjskich.

50 p = fifty pence – 50 pensów

£1 = one pound – 1 funt

£1.50 = one pound fifty – 1 funt 50 pensów

£1 = 100 p – 1 funt = 100 pensów

              

 • Zadanie 2 – posłuchaj nagrania i dowiedz się , jaką kwotę pieniędzy dziewczynka dała kierowcy.

         

 • Zadanie 3 – dopasuj zwroty a-c do właściwych miejsc w dialogu. Przepisz cały dialog do zeszytu. ( do oceny).
 • Zadanie 4 – posłuchaj rozmowy odbywającej się w autobusie i wybierz właściwą odpowiedź a lub b.

                                              

 • Zadanie 5 – przeczytaj wypowiedzi w chmurkach i wybierz właściwą odpowiedź a,b,c.

SUBJECT: PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI W CZASIE PRESENT SIMPLE.

 1. Obejrzyj film i dowiedz się co to są przysłówki częstotliwości czasu Present Simple i gdzie umieszczamy je w zdaniu.

https://www.youtube.com/watch?v=NNfl5zQTG3k

 1. Notatka do zeszytu: Przysłówki częstotliwości mówią nam, jak często wykonywana jest dana czynność. W zdaniu występują przed czasownikiem głównym, np. I always get up at 7 o’clock. (Ja zawsze wstaję o 7.) , ale po czasowniku „to be” , np. He is late. ( On często się spóźnia.) Niektóre z nich to:
 • never – nigdy
 • sometimes – czasami
 • always – zawsze
 1. 3.Podręcznik str. 94
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i powtórz zdania:

                            

 • Zadanie 2 – posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania przysłówkami częstotliwości z ramki. Zapisz w zeszycie. ( do oceny).
 • Zadanie 3 – wybierz właściwe zakończenie zdania a lub b i napisz całe zdania do zeszytu.

KLASA 6

26.05.2020r.

SUBJECT: SPRAWDZAMY SWOJĄ WIEDZĘI UMIEJĘTNOŚCI Z ROZDZIAŁÓW 1-6.

 1. 1.Podręcznik str. 87
 • Słownictwo – wykonaj zadania 1 i 2 zgodnie z poleceniami.

Grammar:

 • zadanie 3 – uzupełnij zdania podanymi zwrotami.
 • Zadanie 4 – zmień podane przymiotniki na przysłówki i uzupełnij nimi podane zdania.
 • Zadanie 5 – napisz 4 zdania o planach na przyszły weekend , używając konstrukcji „be going to”.
 • Zadanie 6 – dopasuj zdania 1-6 z punktami a-f. Następnie utwórz decyzje, obietnice i oferty , używając ‘will” i „won’t”.
 • Zadanie 7 – połącz zdania 1-4 z a-d , następnie uzupełnij zdania czasownikiem modalnym „should” lub „shouldn’t”.
 • Zadanie 8 – uzupełnij zdania właściwą formą czasowników podanych w nawiasach.
 • Zadanie 9 – wybierz właściwą odpowiedź.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 37 – wykonaj samodzielnie zadania 1-7 .

28.05.2020r.

SUBJECT: CHOROBY I URAZY.

 1. 1.Podręcznik str.89
 • Zadanie 1 – połącz wyrazy z ramki z obrazkami, następnie posłuchaj i sprawdź. Zapisz zapisz słownictwo do zeszytu z tłumaczeniem na język polski.
 • Zadanie 2 – posłuchaj i zapisz 6 dolegliwości lub chorób , na jakie skarżą się rozmówcy.
 • Zadanie 3 – uzupełnij zdania wyrażeniami z ćwiczenia 1 poniższe zdania i zapisz je do zeszytu.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 38 – zadanie 1 i 2.
 2. Wykonaj ćwiczenia online , aby przyswoić nowe słownictwo:

https://quizlet.com/pl/506553989/steps-plus-6-unit-7-flash-cards/

29.05.2020r.

SUBJECT: „ZUZIA AND FRIENDS” – HISTORYJKA OBRAZKOWA.

 1. 1.Podręcznik str. 90-91
 • Zadanie 1 - Posłuchaj i przeczytaj historyjkę, aby dowiedzieć się co się wydarzyło. Poćwicz czytanie historyjki z nagraniem.
 • Zadanie 2 – zdecyduj na podstawie wysłuchanej historyjki , czy zdania są fałszywe czy prawdziwe. Popraw zdania fałszywe i zapisz wszystkie do zeszytu.
 • Zadanie 3 – udziel krótkich odpowiedzi na zadane pytania.
 • Zadanie 4 – odszukaj w historyjce wyrażenia, które mają takie same znaczenie po angielsku , jak te podane po polsku. Zapisz je do zeszytu i zapamiętaj.
 • Zadanie 5 – dopasuj wyrazy z ramki do rysunków.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 38 - zadanie 4 i 5.
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić słownictwo z rozdziału:

https://wordwall.net/pl/resource/1885113/angielski/steps-plus-6-unit-7-health

KLASA 8

25.05.2020r.

SUBJECT: ZWROTY ZWIĄZANE Z ETAPAMI PRODUKCJI.

 1. 1.Podręcznik str. 86
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i powtórz wyrażenia, zapisz ich tłumaczenia na język polski do zeszytu,   następnie użyj niektórych z nich do opisania ilustracji 1-7.
 • Zadanie 2 – przepisz zdania do zeszytu, wybierając właściwy wyraz.
 • Zadanie 3 – uzupełnij tekst czasownikami z ćwiczenia 1.
 • Zadanie 4 – posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytanie zadane w poleceniu.

                                  

 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić słownictwo z lekcji: https://quizlet.com/pl/406891826/all-clear-8-unit-8-flash-cards/
 2. Wykonaj 3 sesje w aplikacji insta.ling w ciągu dnia.

27.05.2020r.

SUBJECT: ARTYKUŁ BIZNESOWY NA TEMAT MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY.

 1. 1.Podręcznik str. 87
 • Zadanie 1 – przeczytaj tekst i uporządkuj wydarzenia zgodnie z jego treścią.
 • Zadanie 2 – przeczytaj i posłuchaj, zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Popraw zdania fałszywe na prawdziwe.
 • Zadanie 3 – odpowiedz na pytania do tekstu w zeszycie.
 1. Wykonaj zadania w ćwiczeniach ze str. 50.
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby powtórzyć reakcje językowe do egzaminu

https://wordwall.net/pl/resource/494505/reakcje-j%C4%99zykowe-egzamin-8-kl

 1. Wykonaj 2 sesje w aplikacji insta.ling w ciągu dnia.

29.05.2020r.

SUBJECT: STOSOWANIE MOWY ZALEŻNEJ.

 1. Opanuj 13 pojęć w mowie zależnej podanych w tej części, wykonując kolejne ćwiczenia online: https://quizlet.com/375920170/mowa-zalezna-klasa-8-flash-cards/
 • Fiszki
 • Ucz się
 • Pisanie
 • Ćwiczenia
 • Test
 1. Opanuj kolejne 20 zdań w mowie zależnej , wykonując ćwiczenia online ( te same zestawy)

https://quizlet.com/pl/366404027/mowa-zalezna-8-sp-flash-cards/

 1. Wykonaj ćwiczenia online , aby utrwalić zdania w mowie zależnej :

https://wordwall.net/pl/resource/642920/mowa-zale%C5%BCna

 1. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 52.

Zdalne lekcje 18.05-22.05

KLASA 3

19.05.2020r.

SUBJECT: ZWIERZETA I ICH POŻYWIENIE – WYKONANIE PLAKATU.

 1. 1.Słownictwo dodatkowe do działu:
 • carnivores – mięsożerne
 • herbivores – roślinożerne
 • omnivores – wszystkożerne
 • sharp teeth – ostre zęby
 • flat teeth – płaskie zęby
 • beak – dziób
 • some – kilka, niektóre
 • only – tylko
 • people – ludzie
 • too – też,także
 1. 2.Podręcznik str.58
 • Zadanie 14 – posłuchaj nagrania i śledź jego tekst wzrokiem, dowiedz się, które zwierzęta są męsożerne, roślinożerne i wszystkożerne. Poćwicz czytanie tekstów razem z nagraniem.
 • Zadanie 15 – przeczytaj zdania i zdecyduj na podstawie przeczytanego tekstu, czy są prawdziwe ( true) czy fałszywe ( false). Przepisz zdania prawdziwe do zeszytu bez zmian, a fałszywe popraw tak, aby były prawdziwe.
 • Zadanie 16 – wybierz sobie jedno ze zwierząt , na kartce z bloku narysuj je, j ego pożywienie i zęby oraz napisz krótki paragraf na jego temat , wkomponowując go w plakat. Tekst ma się składać z 3 zdań , np. (Lions) eat (meat). They have got ( big, sharp) teeth. They are ( carnivores). Wyrazy w nawiasach to wyrazy, które napiszecie w zależności od tego jakie zwierzę wybierzecie i na waszych plakatach napiszecie już bez nawiasów. ( do oceny).
 1. 3.Zeszyt ćwiczeń str. 56
 • Zadanie 12 -przeczytaj opisy zwierząt i połącz je z odpowiednimi rysunkami. Następnie uzupełnij luki w opisach wyrazami z ramki.
 • Zadanie 13 – dorysuj na obrazkach brakujące elementy, następnie przeczytaj opis i zaznacz ten rysunek, który mu odpowiada.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić nazwy zwierząt i ich pożywienie:

https://wordwall.net/pl/resource/1515870/angielski/klasa-3-u-7-new-english-adventure

21.05.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 7.

 1. 1.Podręcznik str. 59
 • Zadanie 17 – posłuchaj pytań w nagraniu i odpowiadaj na nie , kiedy jest pauza w nagraniu ( jeżeli potrzebujesz więcej czasu zatrzymaj nagranie).

Przeczytaj zdania 1-4 i uzupełnij luki wyrazami z nawiasów. Przepisz uzupełnione zdania do zeszytu . (do oceny)

 • Zadanie 18 – narysuj w zeszycie swoje ulubione zwierzę w czasie posiłku i podpisz ten rysunek podobnie jak w przykładzie. (do oceny)
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.57
 • Zadanie 14 – używając wyrazów podanych w ramce , udziel odpowiedzi na zadane pytania.
 • Zadanie 15 – dokonaj samooceny- jeżeli potrafisz wykonać wymienione czynności, zaznacz je i przyklej naklejkę. Jeżeli nie wszystko potrafisz , poćwicz jeszcze tą umiejętność.
 1. 3.Karty ćwiczeń str. 77
 • Zadanie 1 – znajdź w ciągu liter nazwy rzeczy, które jedzą zwierzęta i połącz je z właściwymi rysunkami. Dorysuj w ramce brakującą ilustrację.
 • Zadanie 2 – rozszyfruj wiadomość i zapisz jej rozwiązanie.
 1. Jeżeli chcesz utrwalić jeszcze materiał z rozdziału 7 wykonaj ćwiczenia online:

https://wordwall.net/pl/resource/1703458/angielski/new-english-adventure-3-u7

https://wordwall.net/pl/resource/1516069/angielski/klasa-3-u7-new-english-adventure

KLASA 4

19.05.2020r.

SUBJECT:”TOMEK AND FRIENDS” – HISTORYJKA OBRAZKOWA.

 1. 1.Podręcznik str. 90-91
 • Zadanie 1 - Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialogi. Postaraj się zrozumieć , co się wydarzyło. Poćwicz czytanie historyjki z nagraniem.
 • Zadanie 2 – przeczytaj zdania i znajdź w nich niezgodne z prawdą informacje , popraw je i poprawione zapisz do zeszytu.( do oceny).
 • Zadanie 3 – wyszukaj w historyjce, kto wypowiedział te słowa.
 • Zadanie 4 – przepisz do zeszytu angielskie zwroty i dopasuj do nich ich polskie odpowiedniki.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 38 -zadanie 1,2,3.

20.05.2020r.

SUBJECT: OKREŚLANIE TEMATU WYPOWIEDZI.

 1. Podręcznik str. 91
 • Zadanie 1 – przeczytaj tekst (na niebiesko) i określ o czym mówi, wybierając właściwą odpowiedź ( a lub b) – ustnie.
 • Zadanie 2 – podkreśl w tekście z ćwiczenia 1 te wyrazy , które wskazują temat zdania.
 • Zadanie 3 –przeczytaj i dopasuj zdania 1-2 do tematów a-b , następnie wskaż wyrazy, które świadczą o poprawnej odpowiedzi, podkreślając te wyrazy w zdaniach.
 • Zadanie 4 – przerysuj tabelkę do zeszytu i wypisz w każdej kategorii po 4 wyrazy.
 • Zadanie 5 – dopasuj zdania 1-3 do jednego z tematów z ćwiczenia 4. Wskaż wyrazy i wyrażenia , które świadczą o poprawnej odpowiedzi.
 • Zadanie 6 – przeczytaj tekst i dopasuj go do jednego z podanych tematów a-c . Przepisz tekst do zeszytu , a wybrany temat zapisz jako tytuł na początku. Następnie podkreśl w tekście wyrazy i wyrażenie, które świadczą o poprawnej odpowiedzi. ( do oceny).
 1. Zeszyt ćwiczeń str.39 – zadanie 3
 2. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić poznane słownictwo w tym dziale:

https://wordwall.net/pl/resource/1096364/angielski/test-s%c5%82ownictwo-unit-7

22.05.2020r.

SUBJECT: ZASTOSOWANIE CZASU PRESENT SIMPLE i BUDOWA ZDANIA TWIERDZĄCEGO.

 1. 1.Notatka do zeszytu
 • Czasu Present Simple ( teraźniejszy prosty) używamy do wyrażania czynności wykonywanych stale, rutynowych, powtarzających się oraz nawyków i przyzwyczajeń. Np. I get u pat 7 o’clock every day. ( Wstaję o 7 każdego dnia).
 • Budowa zdania twierdzącego- schemat:

Osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

 1. I( you, we, they) do my homework every day. ( Ja( ty, wy, oni) odrabiam pracę domową każdego dnia.)
 • Wyjątek stanowi 3 osoba liczby pojedynczej – schemat:

He ( she, it) + czasownik z końcówką -s lub -es + reszta zdania.

 1. He does his homework every day. ( On odrabia swoją pracę domową każdego dnia,)
 2. 2.Podręcznik str. 92
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i powtórz zdania. Nastepnie przeczytaj informacje pod tabelką i zapamiętaj jak dodajemy końcówkę -s, -es w 3 osobie liczby pojedynczej.
 • Zadanie 2 – pamiętając o zasadach dodawania końcówki do czasowników w 3 osobie liczby pojedynczej ( dla he, she , it) napisz w zeszycie podane czasowniki oraz dopisz ich formę z końcówką według przykładu.
 • Zadanie 4 – uzupełnij zdania czasownikami we właściwej formie ( pamiętaj o końcówce w 3 osobie) , zapisz zdania do zeszytu. (do oceny).
 1. Wykonaj ćwiczenia online , aby poćwiczyć dodawanie końcówki do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple:

KLASA 6

19.05.2020r.

SUBJECT : „ THE RED BOOK” – SOPHIE I BEN MAJĄ KŁOPOTY.

 1. Podręcznik str. 81
 • Zadanie 7 – posłuchaj historyjki, śledząc jej tekst i postaraj się zrozumieć jej treść.
 • Zadanie 8 – na podstawie wysłuchanej historyjki zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe (true) czy fałszywe ( false). Popraw zdania fałszywe i przepisz zdania do zeszytu.
 • Zadanie 9 – znajdź w historyjce dwa przykłady propozycji i dwa przykłady obietnicy z „I’ll” i zapisz je do zeszytu.
 • Zadanie 10 – odgadnij kto powiedział te zdania , uzupełnij zdania imionami i właściwą formą konstrukcji „be going to” oraz czasownika podanego w nawiasie.
 1. Wykonaj ćwiczenia online , aby utrwalić poznane konstrukcje gramatyczne ( be going to i will)

https://wordwall.net/pl/resource/945305/angielski/going

21.05.2020r.

SUBJECT: WIELKIE CENTRA HANDLOWE – ĆWICZENIA W ROZUMIENIU TEKSTU PISANEGO I SŁUCHANEGO.

 1. 1.Podręcznik str. 82-83
 • Zadanie 1 – posłuchaj i przeczytaj teksty a-e i dopasuj do nich dialogi 1-4. Uważaj, bo jeden tekst jest za dużo.
 • Zadanie 2 - posłuchaj nagrania i przyjrzyj się ilustracji . Odpowiedz na pytanie: What is Bartek buying from the shop?
 • Zadanie 3 – posłuchaj nagrania jeszcze raz i wybierz właściwe odpowiedzi na zadane pytania.
 • Zadanie 4 – przeczytaj ogłoszenie i napisz odpowiedzi na zadane pytania w zeszycie.
 • Zadanie 5 – przeczytaj informacje i uzupełnij luki zdaniami w trybie rozkazującym z ramki. Napisz zdania do zeszytu. ( do oceny).
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 35-36 – dla chętnych.

22.05.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 6.

 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić słownictwo poznane w rozdziale 6 :

https://wordwall.net/pl/resource/1880188/angielski/unit-6-extra-steps-plus

 1. Podręcznik str. 85
 • Zadanie 2 – wybierz właściwy czasownik związany z pieniędzmi i uzupełnij nimi zdania, przepisując je do zeszytu.
 • Zadanie 3 – napisz właściwe formy zdań z konstrukcją „be going to” i uzupełnij nimi dialog, przepisując do zeszytu. Następnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi:
 • Zadanie 4 – uzupełnij dialogi właściwą formą will i czasownikiem z ramki.
 • Zadanie 5 – dopasuj zdania 1-4 do obietnic a-d.

KLASA 8

18.05.2020r.

SUBJECT: WYPOWIEDŹ USTNA – SUGESTIE, UDZIELANIE RAD I REAGOWANIE NA RADY.

 1. Obejrzyj filmy, aby przypomnieć sobie w jaki sposób złożymy komuś propozycję lub zasugerujemy zrobienie czegoś oraz w jaki sposób udzielimy rady:
 1. 2.Podręcznik str.81
 • Zadanie 1 – posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytanie: What’s Jane’s problem?
 • Speaking task: zadanie 1 – użyj nazw sportów oraz opinii i napisz krótkie dialogi , w których zaproponujesz komuś uprawianie sportu i jego reakcję na tę propozycję.

Możesz skorzystać ze zwrotów, które znajdują się w tabelce obok „Useful language” lub innych, które znasz.

 1. 3.Zeszyt przedmiotowy:
 • Przygotuj dialog : Koleżanka narzeka , że przytyła i chce zacząć uprawiać jakiś sport. Złóż jej kilka propozycji ( możesz wykorzystać te z zadania 1-speaking task), które ona odrzuci i jedną, która jej się spodoba. Wzoruj się na dialogu modelowym.
 • Wersja łatwiejsza: napisz dialog wykorzystują ten modelowy, zamieniając słowa napisane na niebiesko na inne.

20.05.2020r.

SUBJECT:WYPOWIEDŹ PISEMNA – EMAIL.

 1. 1.Podręcznik str. 82
 • Zadanie 1 – przeczytaj i posłuchaj emaila i tekstu modelowego. Odpowiedz na zadane pytania.
 • Zadanie 2 – popatrz na wyrażenia w tekście modelowym , zapisane wytłuszczonym drukiem i uzupełnij All Clear Tips w zeszycie. Przetłumacz zwroty na język polski.
 • Zadanie 3 – napisz reakcje na opisane sytuacje w zeszycie .
 1. Writing task : napisz email, w którym zareagujesz na gratulacje złożone Ci przez kolegę po wygranych zawodach z Twoją drużyną.
 • Zadanie 1 – przygotuj plan do swojego emaila:

Introduction: podziękuj koledze za jego gratulacje

Describe the competition: opisz kiedy, gdzie odbyły się zawody, jakie były inne wydarzenia sportowe, opowiedz o tym , które wygrała Twoja drużyna.

Prizes: opisz co było nagrodą i co wygrała Twoja drużyna.

Friend’s request: zareaguj na prośbę Twojego przyjaciela np. o przysłanie zdjęć czy video.

 • Zadanie 2 – na podstawie zgormadzonego słownictwa,swoich notatek i tekstu modelowego napisz maila według podanego schematu. Pamiętaj o podziale na paragrafy, oddzielone akapitami.
 • Zadanie 3 – sprawdź czy użyłeś słownictwa zgodnego z tematem , czasów przeszłych oraz właściwych reakcji na gratulacje i prośby.

22.05.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 7.

 1. Wykonaj ćwiczenia online utrwalające
 • poznane słownictwo:

             https://wordwall.net/pl/resource/952772/angielski/all-clear-klasa-8-sporting-verbs

 • stronę bierną:

https://wordwall.net/pl/resource/960060/angielski/all-clear-klasa-8-passive-voice

https://wordwall.net/pl/resource/960145/angielski/all-clear-klasa-8-passive-voice

 1. 2.Podręcznik str. 85
 • Zadanie 1 – połącz zdania 1-5 z częściami a-e ,aby utworzyć zdania.
 • Zadanie 2 – wybierz właściwy czasownik i zapisz zdania do zeszytu.
 • Zadanie 3 - przekształć podane zdania w stronie czynnej na stronę bierną.
 • Zadanie 4 – z podanych wyrażeń utwórz zdania dotyczące przyszłości w stronie biernej.
 • Zadanie 5 – napisz pytania w stronie biernej wybierając właściwy czasownik.
 • Zadanie 6 – przeczytaj dialog i wybierz właściwą formę, odpowiedzi zapisz do zeszytu.

Zdalne lekcje 11.05 - 15.05

KLASA 3

12.05.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE I UTRWALENIE POZANEGO SŁOWNICTWA.

 1. 1.Podręcznik str.55
 • Zadanie 8 – posłuchaj pytań , podaj numer odpowiedniego zwierzaka, następnie odpowiedz na zadane pytanie.
 • Zadanie 9 – przeczytaj tekst „łamańca językowego” , posłuchaj go na nagraniu, powtórz kilka razy. Zwróć uwagę jak wymawiamy zaznaczone na kolorowo litery.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.53 ( do oceny):
 • Zadanie 6 – przeczytaj pytania, popatrz na obrazek i uzupełnij odpowiedzi do pytań.
 • Zadanie 7 – na podstawie wzoru napisz pytania o inne zwierzęta, których nazwy znajdują się w ramce.
 1. 3.Ćwiczenia online :

https://quizlet.com/207947612/learn

 • poćwicz pisownię poznanego słownictwa:

https://quizlet.com/207947612/write

14.05.2020r.

SUBJECT: STORY TIME. SŁUCHANIE HISTORYJKI.

 

 1. 1.Podręcznik str. 56 – 57.
 • Posłuchaj historyjki , śledząc kolejne obrazki i odpowiedz na pytanie:

Do monkeys eat ice cream?

 • Posłuchaj historyjki jeszcze raz, zatrzymując po każdej części i czytając tekst. Poćwicz czytanie historyjki.
 • Posłuchaj nagrania, popatrz na ilustracje i uzupełnij opisy nazwami zwierząt. Napisz nazwy zwierząt w zeszycie numerując je zgodnie z opisami.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 54-55
 • Zadanie 8 – przeczytaj pytania, dobierz je do obrazków i odpowiedz „Yes” albo „No”.
 • Zadanie 9 – uzupełnij zdania wyrazami z ramki, następnie zgodnie z tym, co napisałeś, narysuj w ramkach te rzeczy , które jesz i te, których nie jesz.
 • Zadanie 10 – przeczytaj zdania i zaznacz w tabelce te zwierzęta, które odpowiadają poszczególnym opisom.
 • Zadanie 11 – uzupełnij dialog wyrazami z ramki.(do oceny).

KLASA 4

12.05.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 6.

 1. 1.Podręcznik str.85
 • Powtórz słownictwo z działu , wykonaj ćwiczenia online:

https://wordwall.net/pl/resource/1470213/klasa-4-steps-plus-unit-6

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzone06_02?cc=pl&selLanguage=pl

 • Zadanie 4 – uzupełnij zdania właściwymi przymiotnikami dzierżawczymi. Napisz pełne zdania w zeszycie.
 • Wykonaj ćwiczenia online , aby powtórzyć zaimki wskazujące:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzone06_04?cc=pl&selLanguage=pl

 • Zadanie 5 – napisz zdania w zeszycie z właściwym zaimkiem wskazującym.
 1. 2.Informacja : zadanie 2, 4 i 5 do oceny.

13.05.2020r.

           SUBJECT: SPRAWDZAMY SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI.

 1. 1.Zeszyt ćwiczeń str. 37 (do oceny)
 • Zadanie 1 – napisz nazwy dyscyplin sportowych przedstawionych na ilustracjach.
 • Zadanie 2 – napisz nazwy zwierząt przedstawionych na obrazkach.
 • Zadanie 3 – popatrz na obrazki i uzupełnij podpisy brakującymi przymiotnikami.
 • Zadanie 4 – ułóż pytania z właściwą formą czasownika „have got” i napisz krótkie odpowiedzi.
 • Zadanie 5 – popraw błędy w poniższych zdaniach, wpisując prawidłowy przymiotnik dzierżawczy.
 • Zadanie 6 – uzupełnij dialog wyrazami z ramki.
 1. Sprawdź , czy dobrze wykonałeś wszystkie zadania , następnie zrób zdjęcie i przyślij do nauczyciela.
 2. 15.05.2020r.

 

SUBJECT: WPROWADZENIE NAZW CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO.

 1. 1.Słownictwo do zapisania w zeszycie:

go to school – chodzic do szkoły

do my homework – odrabiać pracę domową

get up – wstawać

go to bed – iść spać

have a shower – brać prysznic

have breakfast – jeść śniadanie

have dinner – jeść obiad

play computer games – grać w gry komputerowe

watch TV – oglądać telewizję

play with my friends – bawić się z przyjaciółmi

get dressed – ubierać się

help my mum – pomagać mamie

 1. Podręcznik str. 89
 • Zadanie 1 – dopasuj nazwy czynności do odpowiednich obrazków.
 • Zadanie 2 – posłuchaj nagrania i powtórz wyrażenia. Sprawdź swoje odpowiedzi.
 • Zadanie 3 – posłuchaj nagrania i wskaż właściwą formę w zdaniach.
 • Zadanie 4 – uzupełnij zdania właściwymi czasownikami. Napisz pełne zdania w zeszycie. (do oceny)
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby zapamiętać nowe słownictwo:

https://quizlet.com/264457732/flashcards

KLASA 6

12.05.2020r.

SUBJECT: PLANOWANIE WEEKENDU- UTRWALENIE KONSTRUKCJI „BE GOING TO”.

 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić budowę konstrukcję „be going to”:

https://quizlet.com/pl/496995348/going-to-steps-plus-6-unit-6-flash-cards/

 1. 2.Podręcznik str. 78
 • Zadanie 6 – posłuchaj rozmowy Jima i Sue o ich planach na weekend i napisz , co każdy z nich ma zamiar robić w weekend , wykorzystując wyrażenia z ramki i właściwą formę konstrukcji „be going to”.
 • Zadanie 7 – napisz pytania z użyciem konstrukcji „be going to” oraz wyrażeń z ćwiczenia 6 o plany na weekend według wzoru i udziel krótkich odpowiedzi, zgodnie z prawdą.
 • Extra steps – napisz 6 zdań o swoich planach na weekend na podstawie odpowiedzi z poprzedniego zadania do zeszytu, używając zdań twierdzących i przeczących z konstrukcją. ( do oceny).
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 34 -zadanie 1,2 i 3.

14.05.2020r.

SUBJECT: W SKLEPIE ODZIEŻOWYM – ZAKUPY UBRAŃ.

 1. 1.Podręcznik str. 79
 • Zadanie 1 – posłuchaj i przeczytaj dialog i dowiedz się , jaki kolor bluzki mierzy Jade.
 • Zadanie 4 – przepisz dialog do zeszytu , uzupełniając go właściwym wyrażeniem z ramki.
 • Zadanie 5 – posłuchaj dwóch dialogów w sklepie odzieżowym i zdecyduj ,czy poniższe zdania są prawdą czy fałszem.
 • Zadanie 6 – przeczytaj informacje w ramce poniżej i zapamiętaj, że niektóre nazwy ubrań mają tylko formę liczby mnogiej. Następnie napisz dialog, wzorując się na dialogu z zadania 1 i wymieniając wyrazy napisane na niebiesko na inne, wybrane z poniższej ramki. ( do oceny).
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.33 – dla chętnych.

15.05.2020r.

SUBJECT: SKLADANIE OBIETNIC, PROPOZYCJI, INFORMOWANIE O PODJĘTYCH DECYZJACH Z UŻYCIEM „WILL”.

 

 1. 1.Podręcznik str. 80
 • Zadanie 1 – przeczytaj przykłady zdań z will i zdecyduj, które z nich jest decyzją ( a decision) , obietnicą ( a promise) , propozycją ( an offer).
 • Przeczytaj i zapisz do zeszytu informacje z zielonej ramki na temat użycia i budowy zdań z „will”.
 • Schemat zdania z „will”: osoba + will+ czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.
 • Wykonaj ćwiczenie online, aby poćwiczyć budowę zdania z „will”:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/01?cc=pl&selLanguage=pl

 • Zadanie 2 – dopasuj zdania do propozycji.
 • Zadanie 3 – utwórz propozycje do podanych zdań , używając „I’ll…” według przykładu.
 • Zadanie 4 – uzupełnij dialog , wpisując „ I’ll” lub „ I won’t” i czasowniki podane w nawiasach. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi:
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.34 – zadanie 4,5 i 6.

KLASA 8

11.05.2020r.

SUBJECT: STRONA BIERNA W CZASIE TERAŹNIEJSZYM I PRZESZŁYM.

 1. Wykonaj zadania online, aby utrwalić zastosowanie strony biernej.

Wykonuj kolejne zadania:

 1. Następnie zagraj w gry , aby sprawdzić czy opanowałeś powyższy materiał:

13.05.2020r.

SUBJECT: CZASOWNIKI O PODOBNYM ZNACZENIU.

 1. 1.Podręcznik str. 80
 • Zadanie 1 – posłuchaj i powtórz poniższe czasowniki, następnie zapisz je do zeszytu i przetłumacz na język polski.
 • Zadanie 2 – zapisz zdania do zeszytu , wybierając właściwe słowo.
 • Zadanie 3 – uzupełnij zdania czasowniki z ramki.
 • Zadanie 4 – w zeszycie napisz krótki paragraf , podobny do tego w ćwiczeniu 3 , na temat niezapomnianego wydarzenia sportowego lub sławnego zwycięstwa drużyny lub sportowca. Użyj co najmniej 5 czasowników z dzisiejszej lekcji. ( do oceny)
 • Zadanie 5 – posłuchaj quizu na temat sportu i odpowiedz na pytania.
 • Zadanie 6 – posłuchaj jeszcze raz i uzupełnij poniższe pytania, następnie zapisz je do zeszytu i odpowiedz na nie.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić i zapamiętać słownictwo z dzisiejszej lekcji.

https://wordwall.net/pl/resource/520114/confusing-verbs-all-clear-8-45-6

15.05.2020r.

SUBJECT: KULTURA Z MYŚLĄ O EGZAMINIE – SPORT.

 1. Zapoznaj się z poniższym materiałem i wykonaj omówione zadania.
 • Zadanie 1 – zaznacz sporty, które lubisz uprawiać i które lubisz oglądać.
 • Zadanie 3 – uzupełnianie luk w e-mailu zgodnie z treścią tekstu
 • Zadanie 5 – uzupełnij dialogi, wpisując w luki brakujące fragmenty wypowiedzi.
 • Zadanie 6 – przeczytaj poniższe zdania i wybierz poprawne tłumaczenie dla polskiego wyrażenia bądź wyrazu.
 • Zadanie 8 – przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach.
 • Zadanie 9 – przeczytaj opis ilustracji i uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Zdalne lekcje 04.05 - 08.05

KLASA 3

5.05.2020r.

SUBJECT: FROGS AND BIRDS AND FISH EAT BUGS. NAUKA PIOSENKI.

 1. 1.Podręcznik str. 53.
 • Exercise 4 – przyjrzyj się ilustracjom i dopasuj pożywienie do zwierząt.
 • Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.
 • Napisz poniższe pytania do zeszytu i odpowiedz na nie według wzoru:

-          What do lions eat? Lions eat meat. (wzór odpowiedzi)

-          What do crocodiles eat? …………………

-          What do frogs eat? …………………..

-          What do antelopes eat? ……………………

-          What do birds eat? …………………….. ( do oceny)

 • Exercise 5 – przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst piosenki. Następnie posłuchaj kilka razy i postaraj się zapamiętać słowa oraz melodię. Poćwicz śpiewanie w każdej wolnej chwili.

                              

 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 51.
 • Exercise 3 – popatrz na ilustrację i zakreśl właściwy wyraz.
 • Exercise 4 – przyjrzyj się ramkom i postaraj się podane nazwy zwierząt wpisać we właściwe , zgodnie z rodzajem ich pożywienia ( 1 grupa – mięsożerne, 2 grupa – roślinożerne, 3 grupa – owadożerne). (do oceny)
 1. Jeżeli masz możliwość wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić nazwy zwierząt ( rodzaje ćwiczeń po prawej stronie):

https://wordwall.net/pl/resource/959886/angielski/new-english-adventure-3-unit-7

7.05.2020r.

SUBJECT: WHAT DO LIONS EAT ? NAZWY ZWIERZĄT I POŻYWIENIA DLA NICH.

 1. 1.Podręcznik str. 54.
 • Exercise 6 – przyjrzyj się ilustracji , posłuchaj nagrania , wskaż na obrazku zwierzęta i ich pożywienia, które usłyszysz.
 • Przeczytaj zdania i dokończ je właściwą nazwą pożywienia. Przepisz zdania do zeszytu.
 • Exercise 7 – przeczytaj zdania i wybierz właściwą odpowiedź zgodnie z prawdą. Pamiętaj,że „eat” - oznacza jedzą, a „don’t eat” – nie jedzą.

Przepisz zdania do zeszytu. (do oceny).

 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str. 52
 • Exercise 5 – przeprowadź zwierzęta przez labirynt do właściwego jedzenia. Następnie uzupełnij zdania , wpisując „eat” lub „don’t eat”, zgodnie z informacjami odkrytymi w labiryncie. (do oceny)
 1. Powtórz piosenkę z poprzedniej lekcji.

KLASA 4

5.05.2020r.            

SUBJECT: HISTORYJKA OBRAZKOWA „CLANKER THE ROBOT”.

 1. 1.Podręcznik str. 81
 • Exercise 8 – posłuchaj nagrania i przeczytaj historyjkę.
 • Poćwicz czytanie historyjki z nagraniem.
 • Exercise 9 – przeczytaj zdania ze zrozumieniem, jeżeli jest potrzeba , to przetłumacz je sobie i zdecyduj czy zdania są prawdziwe ( true) czy fałszywe ( false). Przepisz zdania do zeszytu.
 • Exercise 10 – przeczytaj pytania i przyjrzyj się obrazkom, odpowiedz na pytania zgodnie z tym co widzisz na obrazku, używając krótkich odpowiedzi „ Yes, he has” lub „No, he hasn’t”, zapisując odpowiedzi do zeszytu. ( do oceny).
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 34 – zadania 1-3.

6.05.2020r.

SUBJECT: UTALENTOWANE DZIECI – WYRAŻANIE OPINII W OPARCIU O PRZECZYTANY TEKST.

 1. 1.Podręcznik str. 82
 • Exercise 1 – posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst ze zrozumieniem. Jeżeli napotkasz na wyrazy, których nie znasz skorzystaj ze słownika na końcu książki.
 • Exercise 2 – przeczytaj imiona osób i podane informacje, przyporządkuj je do poszczególnych osób, zgodnie z treścią tekstu. Przepisz zdania do zeszytu.(do oceny).
 • Exercise 3 – posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania właściwymi imionami podanymi w ramce. Napisz zdania do zeszytu.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 35. – zadania 1 i 2 ( dla chętnych).

08.05.2020r.

SUBJECT: OPISYWANIE CZŁONKÓW RODZINY.

 1. 1.Podręcznik str. 83.
 • Exercise 6 – zapisz w zeszycie następujące nagłówki, każdy w osobnej linii:

Name ( imię):

Height ( wzrost):

Hair ( włosy):

Eyes ( oczy):

Good at ( dobry w ):

Personality ( osobowość, cechy charakteru):

 • Następnie przeczytaj tekst obok i znajdź w nim informację do każdego z nagłówków, dopisz je.
 • Exercise 7 – przeczytaj informacje w ramce i zapamiętaj , którego spójnika użyjemy w jakim znaczeniu.
 • Uzupełnij zdania właściwym spójnikiem „but”(ale) , „ and” ( i). Przepisz zdania do zeszytu.
 • Exercise 8 – przepisz nagłówki z ćwiczeni 6 jeszcze raz i dopisz informacje o kimś ze swojej rodziny,
 • Exercise 9 – na podstawie informacji w ćwiczeniu 8 oraz tekstu z ćwiczenia 6 opisz wybranego członka rodziny w kilku zdaniach. ( do oceny)

KLASA 6

5.05.2020r.

SUBJECT: ZAKUPY – NAZWY SKLEPÓW.

 1. 1.Podręcznik str. 75
 • Exercise 1 – dopasuj nazwy sklepów do ilustracji, zapisując ich nazwy z tłumaczeniami na język polski w zeszycie. Których 4 sklepów nie ma na rysunku? Posłuchaj nagrania i sprawdź.
 • Exercise 2 – odpowiedz ustnie na pytania : Where do you go to…?
 • Exercise 3 – posłuchaj dialogów i odgadnij w jakich sklepach znajdują się rozmówcy.
 • Exercise 4 – posłuchaj ponownie i dowiedz się co chcą kupić.
 • Exercise 5 – zrób listę 5 sklepów i napisz 5 rzeczy, które możesz tam kupić.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 32 – zadania 1 i 2.
 2. Wykonaj ćwiczenia online , aby utrwalić nowe słownictwo:

https://wordwall.net/pl/resource/819031/angielski/steps-plus-kl-vi-unit-6-shopping-crossword

7.05.2020r.

SUBJECT: „ZUZIA AND FRIENDS” WYJŚCIE NA ZAKUPY.

 1. 1.Podręcznik str. 76-77.
 • Exercise 1 – posłuchaj nagrania i przeczytaj historyjkę. Poćwicz czytanie tekstu z nagraniem.
 • Exercise 2 – przeczytaj zdania i dopasuj na podstawie historyjki uzupełnij zdania właściwymi imionami.
 • Exercise 3 – uporządkuj wydarzenia z historyjki we właściwej kolejności, zapisz zdania do zeszytu.
 • Exercise 4 – znajdź podane w języku polskim wyrażenia w historyjce i zapisz do zeszytu.
 • Exercise 5 – wybierz właściwe słowo i uzupełnij zdania. Sprawdź znaczenie zaznaczonych słów i zapamiętaj je.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 32 – zadanie 4 i 5.

6.05.2020r.

SUBJECT: BUDOWA I ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJI „ BE GOING TO”

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat budowy i zastosowaniem konstrukcji „be going to” : https://www.gramatyka-angielska.info/s/2046/54167-Gramatyka-angielska/303628-Be-going-to.htm
 2. 2.Podręcznik str. 78
 • Exercise 1 – prześledź tabelkę i zapamiętaj , jak budujemy zdania twierdzące i przeczące z konstrukcją „be going to”.
 • Exercise 2 – uzupełnij luki właściwą formą konstrukcji dla zdań twierdzących, zapisz zdania do zeszytu.
 • Wykonaj ćwiczenia online , aby przećwiczyć budowę zdań przeczących z konstrukcją: https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/04?cc=pl&selLanguage=pl
 • Exercise 5 – prześledź tabelkę ze zdaniami pytającymi konstrukcji „be going to” i krótkimi odpowiedziami, zapamiętaj ich budowę.
 • Wykonaj ćwiczenie online , aby przećwiczyć budowę zdania pytającego z konstrukcją:

             https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit6/03?cc=pl&selLanguage=pl

KLASA 8

4.05.2020r

SUBJECT: CZASOWNIKI ZWIĄZANE ZE SPORTEM. RELACJA SPORTOWA.

 1. 1.Podręcznik str. 76
 • Exercise 1 – przypomnij sobie słownictwo z działu, które ćwiczyłeś w aplikacji insta.ling i dobierz poszczególne wyrażenia do ilustracji.
 • Exercise 2 – wybierz właściwy wyraz i zapisz zdania w zeszycie.
 • Exercise 3 – przepisz i uzupełnij zdania czasownikami z ćwiczenia 1.
 • Exxercise 4 – posłuchaj rozmowy Jasona i Oliviera , aby odpowiedzieć na pytanie zadane w poleceniu.
 • Exercise 5 – zapisz pytanie w zeszycie i udziel na nie pisemnie odpowiedzi.
 1. 2.Podręcznik str. 77
 • Exercise 1 – odpowiedz na pytania zadane w poleceniu.
 • Exercise 2 – posłuchaj i przeczytaj dwa poniższe teksty . o jakich wydarzeniach sportowych mówią?
 • Exercise 3 – odpowiedz na pytania do tekstu.
 • Exercise 4 – uzupełnij zdania brakującymi informacjami na podstawie tekstu. Zapisz ćwiczenie do zeszytu.

 

6.05.2020r.

 SUBJECT : POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM – ZADANIA OTWARTE cz.I

 1. Wykonaj zadnia z dwóch pierwszych stron przesłanego materiału:
 • Zadanie 1 – uzupełnij dialogi, wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi.
 • Zadanie 2 – przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach.
 • Zadanie 3 – uzupełnij zdanie wykorzystując wyrażenia podane w nawiasach i używając ich w odpowiedniej formie.
 • Zadanie 4 – przekształć zdania tak, aby miały takie same znaczenie jak zdanie wyjściowe z użyciem wyrazu napisanego drukowanymi literami.

8.05.2020r.

SUBJECT: POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM – ZADANIA OTWARTE cz. II.

 1. Wykonaj drugą część zadań z przesłanego materiału.
 • Zadanie 1 – uzupełnij dialogi , wpisując w każdą lukę brakujące fragmenty wypowiedzi.
 • Zadanie 2 – przekształć zdania z użyciem wyrazu podanego drukowanymi literami tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.
 • Zadanie 3 – uzupełnij opis ilustracji jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Zadanie 4 – przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby powstały zdania poprawne pod względem gramatycznym.

Zdalne lekcje 27.04 - 30.04

KLASA 3

28.04.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 6.

 1. 1.Podręcznik str. 51.
 • Zadanie 17 – przeczytaj zdania, posłuchaj nagrania i sprawdź , które zdania są prawdziwe , a które fałszywe.
 • Zadanie 18 – w zeszycie przedmiotowym narysuj siebie ,jak uprawiasz hobby w wybrany dzień tygodnia i zapisz zdanie według przykładu.
 1. 2.Ćwiczenia str. 49.
 • Zadanie 15 – popatrz na ilustracje, przeczytaj wyrażenia w ramkach i uzupełnij nimi zdania o tym , co robi Paul w poszczególne dni tygodnia. Pamiętaj o prawidłowym doborze czasownika do danej czynności.(do oceny)
 • Zadanie 16 – sprawdź czy potrafisz opowiedzieć o swoim hobby, nazwać dni tygodnia, zaśpiewać piosenkę z działu, przeczytać historyjkę. Jeżeli potrafisz przyklej naklejkę.
 1. Ćwiczenia online utrwalające materiał z działu (w każdym linku jest 5 rodzajów ćwiczeń, menu znajduje się po prawej stronie okienka z ćwiczeniem do wykonania ):
 • Utrwal poznane dni tygodnia wykonując ćwiczenia:

https://wordwall.net/pl/resource/899854/angielski/days-week

 • Utrwal nazwy hobby wykonując ćwiczenia:

https://wordwall.net/pl/resource/899719/angielski/new-english-adventure-unit-6-lekcja-12

 

Ważne: Informacja w nawiasie do oceny oznacza, że tą pracę należy przesłać do sprawdzenia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30.04.2020

SUBJECT: ANTELOPES EAT GRASS. NAUKA NAZW ROŚŁIN I ZWIERZĄT.

 1. Słownictwo do zapisania w zeszycie:
 • Antelope – antylopa
 • Bugs- robaki
 • Crocodile – krokodyl
 • Frog – żaba
 • Fruit – owoce
 • Grass – trawa
 • Leaves – liście
 • Meat – mięso
 • Seeds – nasiona
 1. 2.Podręcznik str. 52.
 • Zadanie 1 – posłuchaj nagrania i wskaż na ilustracji zwierzęta, których nazwy usłyszysz.
 • Zadanie 2 – posłuchaj i powtórz słowa.
 1. 3.Ćwiczenia str. 50.
 • Zadanie 1 – przeczytaj wyrazy i połącz jedzenie z gatunkiem zwierzęcia, które je spożywa.
 • Zadanie 2 – rozwiąż krzyżówkę wpisując nazwy do obrazków.
 1. Poćwicz online jeśli masz możliwość , aby zapamiętać nowe słownictwo:

https://wordwall.net/pl/resource/1239332/angielski/unit-7-new-english-adventure-3

KLASA 4

28.04.2020r.

SUBJECT: OKREŚLANIE PRZYNALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW ZA POMOCA PRZYMIOTNIKÓW DZIERŻAWCZYCH.

 1. 1.Notatka do zeszytu:
 • Przymiotniki dzierżawcze to wyrazy, które wskazują osobę , do której coś lub ktoś należy. Stawiamy je przed rzeczownikiem w zdaniu. Są to:
 • my – mój , moje
 • your – twój , twoje
 • his – jego
 • her - jej
 • its – jego, jej (do rzeczy i zwierząt)
 • our – nasz , nasze
 • your – wasz , wasze
 • their – ich
 • Naucz się ich na pamięć .
 1. Podręcznik str. 80.
 • Exercise 2 – przepisz zdania do zeszytu , wybierając właściwy wyraz.(do oceny)
 • Exercise 3 – przeczytaj tekst ze zrozumieniem, następnie uzupełnij luki przymiotnikami dzierżawczymi z ramki. Zapisz w zeszycie same odpowiedzi (nie przepisuj całego tekstu).
 • Exercise 4 – posłuchaj piosenki i uzupełnij jej tekst przymiotnikami dzierżawczymi z ramki. Potem spróbuj zaśpiewać tę piosenkę razem z nagraniem.

KLASA 4

 1. 29.04.2020r.

SUBJECT: ZAIMKI WSKAZUJĄCE.

 1. Notatka do zeszytu (przepisz lub wydrukuj i wklej, jeśli masz możliwość):

W języku angielskim wyróżniamy cztery zaimki wskazujące:

liczba pojedyncza this ten, ta, to this woman (ta kobieta)
that tamten, tamta, tamto that man (tamten mężczyzna)
liczba mnoga these ci, te these children (te dzieci)
those tamci, tamte those dogs (tamte psy)

Podstawową funkcją zaimków wskazujących jest określenie położenia ludzi, rzeczy, roślin i zwierząt.

 1. Obejrzyj filmik, który pomoże Ci zrozumieć użycie zaimków wskazujących: https://www.youtube.com/watch?v=j5Cshso-3_E&t=56s
 2. 3.Podręcznik str.80.
 • Exercise 6 – uzupełnij zdania właściwymi zaimkami wskazującymi i przepisz je do zeszytu. (do oceny).
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 34 – zadania 4-6.

KLASA 6

28.04.2020r.

SUBJECT: OPISYWANIE ULUBIONYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I FILMÓW.

 1. 1.Podręcznik str. 71
 • Exercise 5 – przeczytaj opis filmu i odpowiedz na zadane pytania.
 • Exercise 6 – przeczytaj nagłówki a-e i dopasuj je do paragrafów tekstu 1-3 z poprzedniego ćwiczenia.
 • Exercise 7 – uzupełnij tabelkę według nagłówków na temat swojego ulubionego filmu.
 • Exercise 8 – na podstawie sporządzonej tabelki napisz opis ulubionego filmu.
 1. 2.Wskazówki do napisania pracy:
 • Twoja praca powinna zawierać 50-70 słów.
 • Podziel swój opis na 3 paragrafy(oddzielając je akapitami) , wzorując się na opisie z ćwiczenia 5.
  • Paragraf 1: Wstęp : tytuł filmu, gatunek, główni aktorzy.
  • Paragraf 2: główni bohaterzy filmowi, krótki opis tych postaci i krótki opis fabuły (o czym jest film).
  • Paragraf 3: co Ci się najbardziej podobało w filmie i dlaczego. Rekomendacja do obejrzenia.
  • Zastosuj czas Present Simple oraz poznane czasowniki modalne ( np. You must watch it. You should see this film)
  • Pamiętaj, aby użyć w swojej pracy słownictwa poznanego w tym rozdziale. Nie zapomnij też o użyciu przymiotników, które wzbogacą Twoją wypowiedź i sprawią ,że Twoja praca będzie bardziej interesująca.
 1. 30.04.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 5.

 

 1. Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa z rozdziału :
 • wykonaj ćwiczenia online:

https://quizlet.com/476673500/steps-plus-6-unit-5-flash-cards/

 • Podręcznik str.73 – zadanie 1.
 1. Powtórzenie czasownika modalnych poznanych w tym rozdziale:
 1. Powtórzenie tworzenia przysłówków sposobu – wykonaj ćwiczenia online:

https://wordwall.net/pl/resource/1177010/angielski/steps-plus-6-unit-5-adverbs

 • Podręcznik str.73- zadanie 4.

KLASA 8

27.04.2020r.

SUBJECT: POWTÓRZENIE I UTRWALENIE MATEIAŁU Z ROZDZIAŁU 6.

 1. Powtórzenie słownictwa z działu 6:
 1. Powtórzenie czasowników modalnych wyrażających wnioskowanie i deukcję.
 • Wykonaj ćwiczenia online:

https://wordwall.net/pl/resource/953940/angielski/all-clear-klasa-8-modals-deduction

 • Podręcznik str. 71 – zadanie 3 i 4.
 1. Powtórzenie zdań w 1,2 i 3 okresie warunkowym:
 • Wykonaj ćwiczenia online:

https://wordwall.net/pl/resource/960269/angielski/all-clear-klasa-8-conditionals

 • Podręcznik str. 71 – zadanie 5.
 1. Podręcznik str. 71 – zadanie 6
 • Przeczytaj i wybierz właściwy wyraz.
 • Posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi.

29.04.2020r.

SUBJECT: TWORZENIE CV Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INTERNETOWYCH.

 1. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat budowy i pisania CV:

https://www.livecareer.pl/cv/cv-po-angielsku?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=8412023734&utm_term=&network=g&device=c&adposition=&adgroupid=863352885

 1. Podręcznik str. 75 – CV generators
 • Przyjrzyj się wzorowi CV i wypisz co powinno zawierać.
 • Zadanie 1 – dopasuj i wpisz poniższe informacje we właściwe miejsca w CV Bena.
 1. Stwórz swoje CV online z użyciem dowolnego generatora CV ( darmowego) lub według wzoru w podręczniku. Postępuj według kolejnych kroków:
 • Step 1:Wybierz dowolny kreator CV ( darmowy) , wejdź na stronę i zapoznaj się z instrukcją, popatrz na dostępne przykłady.
 • Step 2: zdecyduj o jaką pracę chciałbyś się ubiegać w przyszłości. Zastanów się jakie będą potrzebne Ci umiejętności, wykształcenie, i kwalifikacje do jej wykonywania oraz jakie doświadczenie będzie mile widziane w tej pracy.
 • Step 3: uzupełnij swoje CV . Sprawdź poprawność pisowni i budowy .
 • Step 4: zapisz je i wyślij do nauczyciela.

Zdalne lekcje 20.04 - 24.04

KLASA 3

21.04.2020r.

SUBJECT: UTRWALENIE NAZW HOBBY I DNI TYGODNIA.

 1. Podręcznik str. 49.
 1. Zeszyt przedmiotowy.
 • Przepisz zdania z ćwiczenia 12 do zeszytu zmieniając osobę „I” na odpowiednie imię lub właściwy zaimek osobowy ( He lub She) zgodnie z odpowiedzią w poprzednim zadaniu. Pamiętaj o tym, że jeśli zmieniamy 1 osobę na 3 zmianie ulega również czasownik, np. „I go swimming on Monday.” zmieniamy na „Shegoesswimming on Monday.” ( do zmieni się na does, have na has).
 1. Ćwiczenia str.47
 • Exercise 11 – uzupełnij zdania nazwami czynności w odpowiedniej formie i dniami tygodnia zgodnie z ponumerowanymi rysunkami.

23.04.2020r.

SUBJECT: MAKE A SCOUTS POSTER – WYKONANIE PLAKATU.

 1. Słownictwo dodatkowe potrzebne do lekcji:
 • Adventure – przygoda
 • Archery – łucznictwo
 • Kayaking – kajakarstwo
 • Exciting – ekscytujące
 • Activities -zajęcia
 • Havefun – bawić się dobrze
 • Makenewfriends – poznawać nowych przyjaciół
 • Learn – uczyć się
 • Things – rzeczy
 • Get badges – zdobyć odznaki
 • For example – na przykład
 • Join – dołączyć
 • Scout – zwiadowca (harcerz, zuch)
 1. Podręcznik str.50
 • Posłuchaj i przeczytaj tekst, postaraj się jak najwięcej zrozumieć.

https://edesk.pearson.pl/Audio/Index/13469?p=1395

 • Exercise 15 – przeczytaj zdania 1-4 i na podstawie tekstu dopasuj do nich właściwe zakończenia. Zapisz całe zdania w zeszycie.
 • Exercise 16 – wykonaj na połowie kartki z bloku plakat przedstawiający harcerza uprawiającego jakieś hobby, a na drugiej połowie zaprojektuj dla niego odznakę w tej dziedzinie.
 1. Ćwiczenia str.48
 • Exercise 13 - znajdź w ciągu wyrazy, którymi podpiszesz rysunki.
 • Exercise 14 – przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj wyrażenia pod nim. Zaznacz te, które odszukasz na ilustracji.

KLASA 4

21.04.2020r.

SUBJECT: RZECZOWNIKI I PRZYMIOTNIKI – OPISYWNIE CECH RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, RZECZY I LUDZI.

 1. Podręcznik str.77
 • Przeczytaj i przepisz do zeszytu definicję rzeczownika i przymiotnika (różowa ramka).

Zapamiętaj , że przymiotniki występują podobnie jak w języku polskim przed rzeczownikami.

 • Exercise 1 – przeczytaj wyrazy z ramki i określ , które z nich to rzeczowniki , a które to przymiotniki. Zapisz je w dwóch kolumnach i przetłumacz na język polski.
 • Exercise 2 – przeczytaj zdania z lukami i zastanów się jakiej części mowy brakuje: rzeczownika czy przymiotnika. Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij brakującą część mowy wstawiając wybrany przez siebie wyraz , z tych które znasz. Postaraj się wybrać taki , aby zdanie miało sens.
 • Exercise 3 – przepisz zdania do zeszytu , uzupełniając luki rzeczownikiem lub przymiotnikiem z ramki tak, aby zdania miały sens.
 1. Zeszyt ćwiczeń str. 32
 1. 22.04.2020r.

SUBJECT: PYTANIA O WYGLĄD Z CZASOWNIKIEM „HAVE GOT”.

 1. Zapisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej, naucz się jak tworzymy pytania z tym czasownikiem:

Czasownik "havegot" - pytania i krótkie odpowiedzi

Pytania z czasownikiem havegot tworzymy przez inwersję (zamianę kolejności).

liczba pojedyncza

1. Have I got ... ? - Czy ja mam ... ?               Yes, youhave.  No, youhaven't

2. Haveyougot ... ? - Czy ty masz ... ?          Yes, I have.  No, I haven't.

3. Has he got ... ? - Czy on ma ... ?                 Yes, he has.  No, he hasn't.

    Has shegot ... ? - Czy ona ma ... ?              Yes, shehas.  No, shehasn't.

    Has itgot ... ? - Czy to ma ... ?                    Yes, ithas.  No, ithasn't.

liczba mnoga

1. Have we got ... ? - Czy my mamy ... ?               Yes, youhave. No, youhaven't.

2. Haveyougot ... ? - Czy wy macie ... ?              Yes, we have. No, we haven't.

3. Havetheygot ... ? - Czy oni, one mają ... ?       Yes, theyhave. No, theyhaven't.

 1. Podręcznik str. 78
 • Exercise 4 – uzupełnij poniższe pytania odpowiednimi formami „Havegot” albo „Has got” i udziel odpowiedzi zgodnie z prawdą.
 • Extra steps ( dla chętnych) – ułóż i napisz cztery pytania dotyczące znanych osób i udziel na nie odpowiedzi zgodnie z prawdą.
 1. Poćwicz tworzenie pytań z czasownikiem „havegot” online ( napisz pytania używając właściwej formy czasownika „havegot „ i podanych wyrazów, sprawdź swoje odpowiedzi po wykonaniu zadania.

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit6/stepsfunzone06_01?cc=pl&selLanguage=pl

SUBJECT: PYTANIE O POSIADANYCH CZŁONKÓW RODZINY Z ZASTOSOWANIEM CZASOWNIKA „HAVE GOT”.

 

 1. Podręcznik str. 79
 • Exercise 1 – posłuchaj nagrania i uzupełnij luki wyrażeniami z ramki.
 • Exercise 3 – posłuchaj nagrania. Dopasuj Cathy i Roberta do ich rodzin. Wskaż właściwe obrazki.
 • Exercise 4 – posłuchaj nagrania jeszcze raz i powiedz ile lat mają te dzieci. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
 • Exercise 6 – przepisz dialog z ćwiczenia 1, używając swoich danych i swojego kolegi lub koleżanki. Naucz się czytać tego dialogu.
 1. Ćwiczenia str. 33 – exercise 1.

KLASA 6

21.04.2020r.

SUBJECT: POWINNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ LUB JEJ BRAK – CZASOWNIK MODALNY „HAVE TO” I „SHOULD”.

 1. Zapoznaj się z budową zdania i zastosowaniem czasownika modalnego „should”:

https://www.leksyka.pl/czasownik-modalny-should_424_1_1_4_.html , następnie wykonaj ćwiczenie sprawdzające swoją wiedzę:

http://www.focus.olsztyn.pl/angielski-should-shouldnt-cwiczenia.html

 1. Zapoznaj się z budową zdania i zastosowaniem czasownika modalnego „have to”, następnie wykonaj krótkie ćwiczenie sprawdzające:

https://www.e-angielski.com/gramatyka/modalne/have-to

 1. Podręcznik str. 68 ( exercises 2,3,5,6) – materiał do wykorzystania podczas trwania lekcji.
 2. Ćwiczenia str.29 – exercises 4,5,6.

23.04.2020r.

SUBJECT: „ THE RED BOOK” – SOPHIE I BEN WYRUSZAJĄ NA WYSPĘ.

 1. Podręcznik str.69 – posłuchaj i przeczytaj historyjkę.

 

 • Poćwicz czytanie historyjki.
 • Exercise 8 – na podstawie przeczytanej historyjki wybierz właściwy wyraz i przepisz zdania do zeszytu.
 • Exercise 9 – zgadnij kto powiedział te zdania. Napisz imiona i uzupełnij zdania poznanymi czasownikami modalnymi , zgodnie z treścią historyjki.

24.04.2020r.

SUBJECT: ULUBIONE PROGRAMY TELEWIZYJNE.

 1. Podręcznik str.70
 • Exercise 1 – posłuchaj i przeczytaj tekst, następnie wybierz właściwą odpowiedź z podanych i zapisz do zeszytu.
 • Exercise 2 – przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwą odpowiedź.
 • Extra steps – wyobraź sobie, że jesteś zwycięzcą konkursu na prezentera telewizyjnego . Wybierz swój ulubiony program telewizyjny i podaj powody twojego wyboru, zapisując to w formie krótkiej rekomendacji (3-4 zdania według wzoru).
 1. Ćwiczenia str.70 ( nagranie do ćwiczeń 3 i 4).

 

KLASA 8

20.04.2020r.

SUBJECT: RELACJONOWANIE WYDARZEŃ – ĆWICZENIA PRZYGPTOWUJĄCE DO NAPISANIA PRACY.

 1. Materiały do pracy podczas lekcji:
 • Reading :
  • Przeczytaj tekst i znajdź odpowiedź na zadane pytanie w poleceniu.
  • Odpowiedz na pytania do tekstu
  • Napisz krótko kiedy wydarzyły się te rozboje i napisz jaką długość miał każdy z tuneli.
 • Writing : napisz krótką notatkę na stronę internetową szkoły na temat przestępstwa , które miało miejsce w ostatnim czasie . Pamiętaj, aby znalazły się tam odpowiedzi na zadane pytania.
 • Listening : posłuchaj nagrania na temat 3 przestępstw i wybierz właściwą odpowiedź. ( nagranie przesłane na komunikator).
 • Speaking: napisz swoje wnioski na podstawie ilustracji i opisanych sytuacji

( przygotowujące Cię do wypowiedzi), używając w pierwszej rubryceczasownika modalnego „ must” , w drugiej – „ might”, w trzeciej – „ can’t” .

KLASA 8

22.04.2020r.

SUBJECT: WYPOWIEDŹ PISEMNA – RELACJA WYDARZEŃ.

 1. Słownictwo przydatne w relacjonowaniu wydarzeń:
Język angielski Język polski
It allhappened... (lastsummer). Zdarzyło się to…. (ostatniego lata).
It was (... years ago). To było (... lata temu).
I’lltellyouhow I once... . Opowiem Pani / Panu jak pewnego razu ... .
While I was (travelling)... . Podczas gdy (podróżowałem)... .
First / At the beginning... . Najpierw / Na początku ... .
Then/ Afterwards .... . Potem / później ... .
In the meantime ... . W międzyczasie ... .
As soon as ... . Kiedy tylko ... .
Finally/Eventually/ In the end ... . Ostatecznie ... / Wreszcie ... / Na koniec ... .
We endedup (doingsth) ... . Skończyło się na tym, że (zrobiliśmy coś) ... .
Suddenly ... . Nagle ... .
Fortunately / Unfortunately ... . Na szczęście / Na nieszczęście ... .
It was a pleasant / tiring/ nice day. To był przyjemny / męczący / miły dzień.
We had a great /fantastic / anawfultime. Było wspaniale / fantastycznie / okropnie.
The best / worstthingaboutit was that... . Najlepsze / najgorsze było w tym to, że... .
 1. Podręcznik str. 68
 • Exercise 1 – przeczytaj tekst i odpowiedz na podane pytania.
 • Exercise 2 – przeczytaj AllClearTips, następnie tekst z ćwiczenia 2 i postaraj się zastąpić przymiotnik „nice” w różnych formach przymiotnikami podanymi w ramce.
 • Writingtask :
  • przeczytaj instrukcje zawarte w planie i zastanów się, co chciałabyś napisać w każdymz wymienionych podpunktów, napisz plan swojej pracy.
  • Wzorując się na tekście z podręcznika oraz korzystając ze sporządzonego planu napisz relację z wydarzeń , zachowując podział na wymienione paragrafy.
  • Sprawdź czy użyłeś w swojej pracy czasowników modalnych, 3 okresu warunkowego, słownictwa, które poznałeś w tym dziale i przymiotników, które spowodują, że Twoja praca będzie bardziej szczegółowa i interesująca.

KLASA 8

SUBJECT: TŁUMACZENIA ZDAŃ.

 1. Materiały do pracy podczas lekcji:
 • Przetłumacz zdania z czasownikami modalnymi na język polski .
 • Przetłumacz zdania w trzecim warunku na język polski.
 • Napisz tłumaczenie tekstu na język polski.
 1. Instrukcje do wykonania zadań:
 • Skorzystaj ze słownika jeżeli będziesz miał problem, ale nie korzystaj z translatora.
 • Pamiętaj , że tłumaczymy w ten sposób, aby zdanie prawidłowo brzmiało w języku polskim, nie tłumaczymy słowo w słowo na zasadzie „kalki”.
 • Postaraj się wykonać ćwiczenia samodzielnie, dzięki temu utrwalisz sobie materiał poznany w tym rozdziale , zarówno słownictwo, jak i konstrukcje gramatyczne.

Zdalne lekcje 8

KLASA 3

16.04.2020r.

SUBJECT: STORY TIME – SŁUCHANIE HISTORYJKI.

 1. 1.Podręcznik str.48
 • Posłuchaj historyjki i śledź wydarzenia , możesz skorzystać z nagrania na platformie eDesk lub z tego linku:

https://edesk.pearson.pl/Audio/Index/13463?p=1395

 • Posłuchaj nagrania jeszcze raz , zatrzymując historyjkę po poszczególnych częściach i postaraj się powtórzyć wypowiedzi.
 • Poćwicz czytanie historyjki.
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.46
 • Exercise 9

Posłuchaj nagrania i połącz zgodnie z nim obrazki z nazwami dni tygodnia:

               https://edesk.pearson.pl/Audio/Index/13465?p=1395

 • Exercise 10

Narysuj Myszkę Miki wykonującą jakąś czynność w niedzielę i uzupełnij zdanie zgodnie z rysunkiem.

 1. 3.Zeszyt przedmiotowy
 • Narysuj swój tygodniowy terminarz i wpisz w nim nazwy czynności, które wykonujesz każdego dnia ( po jednej czynności każdego dnia ).
 • Na podstawie sporządzonego terminarza naucz się opowiadać co robisz każdego dnia, np. I go swimming on Monday.

KLASA 4

15.04.2020r.

SUBJECT: PRZYMIOTNIKI SŁUŻĄCE DO OPISYWANIA CECH RZECZY, ZWIERZĄTI LUDZI.

 1. Słownictwo do zapisania w zeszycie:
 • Dirty - brudny
 • Quiet – cichy, spokojny
 • Fast - szybki
 • Tall - wysoki
 • Thin - chudy
 • Noisy - głośny
 • Old - stary
 • Young - młody
 • Fat - gruby
 • Wavy -falisty, pofalowane,np.włosy
 • Slow – wolny
 • Clean - czysty
 • Curly - kręcone
 • Blond - blond
 • Short - krótkie
 • Straight - proste
 1. Połącz podane przymiotniki w pary o znaczeniu przeciwnym i zapisz do zeszytu,

np. old -young

 1. Podręcznik str. 75 – exercise 4.
 2. Zapoznaj się ze słówkami i jeżeli masz możliwość utrwal je wykonując poniższe ćwiczenia online ( rodzaje ćwiczeń znajdują się po prawej stronie pod nagłówkiem ĆWICZENIA INTERAKTYWNE)
 • Połącz w pary
 • Znajdź parę
 • Przekłuj balon
 • Krzyżówka
 • Test

             https://wordwall.net/pl/resource/935708/angielski/steps-plus-kl4-unit-6

17.04.2020r.

SUBJECT: „TOMEK AND FRIENDS”–PRACA Z HISTORYJKĄ OBRAZKOWĄ.

 1. Podręcznik str. 76-77 i nagranie historyjki.
 • Posłuchaj nagranej historyjki lub przeczytaj ją samodzielnie, postaraj się ją zrozumieć na podstawie tekstu i ilustracji. Poćwicz czytanie kilka razy.
 • Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 ustnie , aby sprawdzić czy zrozumiałeś historyjkę.
 • Exercise 4 – dobierz polskie znaczenie do podanych wyrażeń i zapisz je do zeszytu.

KLASA 6

16.04.2020r.

SUBJECT: PRZYSŁÓWKI SPOSOBU.

 1. Notatka do zeszytu:

Przysłówki sposobu odpowiadają na pytania: how? - jak? w jaki sposób? Znacząco wzbogacają wypowiedź, dodając jej dynamiki.

 1. Tworzenie przysłówków :
 • Większość przysłówków tworzy się od przymiotników, poprzez dodanie końcówki -„ly”, np. polite – politely (grzeczny – grzecznie),
 • Jeśli przymiotnik kończy się na –„le”, usuwamy –„e” i dodajemy samo –„y”

np. comfortable – comfortably (wygodny – wygodnie)

 • Jeśli przymiotnik kończy się na –„y”, usuwamy -„y” i dodajemy –„ily”

np. easy – easily (swobodny – swobodnie)

 • Jeśli przymiotnik kończy się na –„ic”, dodajemy –ally”

np. dramatic – dramatically (dramatyczny – dramatycznie)

 1. Niektóre przysłówki są nieregularne, zapamiętaj je:

hard – hard (trudny – trudno)

late – late (późny – późno)

fast –fast (szybki – szybko)

cold – cold (zimny- zimno)

small – small (mały – mało)

high – high (wysoki – wysoko)

good – well (dobry – dobrze)

 1. Podręcznik str. 66 – exercise 6 ( zmień podane przymiotniki w przysłówki i uzupełnij nimi prawidłowo zdania, zapisz do zeszytu).
 2. Poćwicz tworzenie przysłówków online:

http://e-angielski.net/adverbs1/

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit5/04?cc=pl&selLanguage=pl

17.04.2020r.

 SUBJECT: IDZIEMY DO KINA – DIALOG.

 1. Podręcznik str. 67 i nagranie do ćwiczenia 1.
 • Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytanie zawarte w poleceniu.
 • Przetłumacz z pomocą słownika zwroty, których nie znasz.
 • Połącz połówki zdań na podstawie dialogu – exercise 2.
 • Poćwicz czytanie dialogu.
 1. Wysłuchaj nagrania i wykonaj ćwiczenia.
 • Exercise 4 – posłuchaj dialogów i napisz , który film chce obejrzeć chłopiec i dziewczynka i o której godzinie ( wybierz z poniższej listy)
 • Exercise 5 – posłuchaj ponownie dialogu i uzupełnij w zeszycie tabelę prawidłowymi informacjami.
 1. Exercise 3 – na podstawie dialogu z ćwiczenia 1 napisz swój własny dialog , zamieniając niebieskie wyrażenia na informacje wybrane z ćwiczenia 4 ( z tabelki).
 2. Zapamiętaj kluczowe zwroty z dialogu:
 • Jak poprosić o bilety?
 • Jak zapytać o której godzinie rozpoczyna się seans?
 • Jak zapytać , w której sali wyświetlają film?

KLASA 8

15.04.2020r.

SUBJECT: PYTANIA W MOWIE ZALEŻNEJ.

 1. Zapoznaj się z zasadami budowy pytań w mowie zależnej:

https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/tworzenie-pytan

 1. Podręcznik str.89
 • Exercise 7 – przeczytaj pytania , wybierz i zapisz w zeszycie właściwe wyrazy.
 • Exercise 8 – od podanych pytań utwórz pytania w mowie zależnej i zapisz je do zeszytu.
 • Exercise 9 – pomyśl o kilku pytaniach ( co najmniej 5) , jakie usłyszałeś wczoraj od różnych osób i przekształć je w pytania w mowie zależnej. Zapisz do zeszytu.
 1. Wykonaj ćwiczenia online, aby utrwalić tworzenie pytań w mowie zależnej:

https://www.ang.pl/cwiczenia/2448/mowa-zalezna-pytania

https://www.ang.pl/cwiczenia/2481

17.04.2020r.

SUBJECT: ROZUMIENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ – TEKSTY NA TEMAT PRZEMYTU ZWIERZĄT.

 1. Powtórz i utrwal słownictwo związane z przestępczością:

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/all-clear-klasa-8/sets

 1. Podręcznik str.63
 • Exercise 1 – popatrz na plakat i postaraj się odpowiedzieć na zadane pytania.
 • Exercise 2 – przeczytaj teksty i sprawdź swoje odpowiedzi z ćwiczenia 1.
 • Exercise 3 – przeczytaj podane zdania i na podstawie tekstu popraw fałszywe zdania. Przepisz zdania do zeszytu.
 • Exercise 4 – przeczytaj tekst ponownie

Zdalne lekcje 7

KLASA 3   07.04.2020r.

SUBJECT: EASTER – POZNANIE I UTRWALENIE SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI.

 1. Przepisz słownictwo do zeszytu i postaraj się zapamiętać jak najwięcej:
 2. Tu możesz posłuchać wymowy niektórych słów związanych z Wielkanocą https://www.youtube.com/watch?v=RaGTQEBDh7g
 • chick – pisklę, kurczę
 • chicken – kurczak
 • custom – zwyczaj, obyczaj
 • tradition – tradycja
 • traditional dishes – tradycyjne potrawy
 • Easter – Wielkanoc
 • Easter Bunny – zajączek wielkanocny
 • Easter egg – pisanka, jajko wielkanocne
 • Easter lamb – baranek wielkanocny
 • Easter Monday – śmigus-dyngus
 • Easter Sunday – Niedziela Wielkanocna
 • Good Friday – Wielki Piątek
 • Basket - koszyk
 1. Wykonaj pracę plastyczną pt. „My Easter basket” dowolną techniką. Umieść w koszyku te rzeczy, które zazwyczaj wkładacie i podpisz je używając znanych Ci słów.
 1. Tu możesz pokolorować koszyczek i pisanki online. Miłej zabawy.

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/gra,246847-wielkanocny_koszyczek.html

Happy Easter!

 

KLASA 4    07.04.2020r.

SUBJECT: PODSUMOWANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 5.

 1. Podręcznik str. 73
 • Zadanie 1 – nazwij zwierzęta na obrazkach wykorzystując słownictwo z ramki.
 • Zadanie 2 – przyjrzyj się ilustracjom i dopasuj do nich właściwe zdania.
 • Zadanie 3 – popatrz na obrazek i napisz zdania o tym jakieprzedmioty posiada Luke, a jakich nie ma. Pamiętaj ,że tu zastosujesz czaswonik „has got” i „ hasn’t got”.
 • Zadanie 4 – zapisz zdania z właściwą formą czasownika „ have got”
 1. Jeżeli masz możliwość wykonaj ćwiczenie online , aby utrwalić czasownik „Have got” , sprawdź poprawność wykonania po zakończeniu.

http://e-angielski.net/have-got01/

 1. 08.04.2020r.

SUBJECT: EASTER – LEKCJA KULTUROWA.

 1. Słownictwo do lekcji:
Polish word English word History
Wielki Piątek Good Friday  
Popielec Ash Wednesday  
Niedziela Palmowa Palm Sunday  
Wielki Tydzień Holy Week  
Wielki Czwartek Maundy Thursday  
zwyczaj custom  
ukrzyżowanie crucifixion  
Zamrtwychwstanie the Resurrection  
malowane jajka dyed eggs  
krzyż cross  
Wielki Post Lent  
pościć to fast  
królik rabbit  
parafianie congregation  
msza mass/ service  
 1. Tu możesz pouczyć się powyższych słówek:

https://www.e-angielski.com/wordsset/quiz/slide?nid=1700

 1. Po zapoznaniu się ze słownictwem wykonaj quiz online:

https://www.e-angielski.com/wordsset/quiz?nid=1700&d=0

https://www.e-angielski.com/wordsset/quiz?nid=1700&d=0

 1. Wykonaj na kartce rysunek przedstawiający koszyk wielkanocny i podpisz znajdujące się w nim produkty.

HAPPY EASTER!

 

KLASA 6    07.04.2020r.

SUBJECT: EASTER – LEKCJA KULTUROWA.

 1. Słownictwo dotyczące świąt wielkanocnych znajdziesz tu:

https://www.angielskieinspiracje.pl/wielkanocne-slownictwo/

 1. Podręcznik str.116
 • Zadanie 1 -przeczytaj tekst i dopasuj do odpowiednich fotografii.
 • Zadanie 2 – popraw błędne informacje w zdaniach na podstawie przeczytanych opisów.
 • Zadanie 3 – uzupełnij i napisz w zeszycie tekst na temat Wielkanocy w Polsce.
 1. Napisz życzenia świąteczne w języku angielskim w swoim zeszycie.
 2. Informacja: pracę przysyłamy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLASA 8   06.03.2020r.

TEMAT: MOWA ZALEŻNA – BUDOWA I ZASTOSOWANIE.

 1. Otwórz link i zapoznaj się z zastosowaniem i budową mowy zależnej.

http://www.angielski.nauczaj.com/konstrukcje-gramatyczne/mowa-zalezna.php

 1. Wykonaj ćwiczenia online dotyczące mowy zależnej, sprawdzaj prawidłowość wykonanych przez Ciebie zadań:

http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-cwiczenia-mowa-zalezna.html

Obowiązkowe do wykonania 1-10 zestawy (do testu włącznie)

 1. Materiał podręcznikowy str. 88

 08.03.2020r.

TEMAT: SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ.

 1. Materiał podręcznikowy str. 62
 • Czasowniki związane z przestępczością – wypisz do zeszytu, przetłumacz.
 • Wykonaj zadanie 2 i 3.
 1. Materiał podręcznikowy str. 66
 • Nazwy przestępstw i przestępców – zapisz do zeszytu i przetłumacz.
 • Wykonaj zadania 2,3 i 4.
 1. Słownictwo do nauki i utrwalenia na stronie do nauki słówek: insta.ling .

Zdalne lekcje 6

KLASA 8

1.04.2020

SUBJECT:POWTÓRZENIE 0.1 I 2 OKRESU WARUNKOWEGO.

 1. Proszę o zapoznanie się z materiałem na podanej stronie , dotyczy ona okresów warunkowych 0,1, 2 (powtórka) i 3 (temat na następną lekcję). Mieszane nas nie dotyczą. http://www.angielski.nauczaj.com/konstrukcje-gramatyczne/okresy-warunkowe.php
 2. Proszę o wykonanie ćwiczeń on-line ze stron:
  ZEROWY OKRES WARUNKOWY:
  https://www.ang.pl/cwiczenia/2405/zero-conditional-zerowy-okres-warunkowyhttps://www.ang.pl/cwiczenia/2505/zerowy-okres-warunkowy
 3. I OKRES WARUNKOWY:
  http://www.focus.olsztyn.pl/pierwszy-okres-warunkowy-%C4%87wiczenia.htmlhttp://www.focus.olsztyn.pl/en-conditional-first-exercises.html#.Xm9Zm3JKipohttps://www.learnenglishfeelgood.com/grammar-firstconditional1.htmlhttps://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_1_mix.htm
 4. II OKRES WARUNKOWY:
  http://www.focus.olsztyn.pl/drugi-okres-warunkowy-angielski.htmlhttps://anglobook.pl/okresy-warunkowe/cwiczenia-okresy-warunkowe/second-conditional-test-no-1
 5. https://angielski.na6.pl/second_conditional_exercises

UWAGA:Odpowiedzi sprawdzamy po wykonaniu ćwiczeń.

3.04.2020r.

Subject: III okres warunkowy (Third Conditional)

 1. Notatka do zeszytu:

Używamy, kiedy mówimy o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości, których już nie możemy spełnić, ponieważ szansa na to bezpowrotnie minęła.

Budowa:

If + Past Perfect ( had + III forma czasownika), Future Perfect in the Past (would have +III forma czasownika)

Możemy też zamienić kolejność zdań: Future Perfect in the Past + if + Past Perfect

Przykład:

 • If my mother had driven more slowly, we would have seen the beautiful views in France.
 • You would have loved this music star if you had gone with us to his concert last week.
 • Would she have left her husband if she had met her first boyfriend last holidays?
 1. Materiał do pracy podczas lekcji: podręcznik str.65 i linki do ćwiczeń online: https://www.ang.pl/cwiczenia/2404/third-conditional-trzeci-okres-warunkowyhttps://www.ang.pl/cwiczenia/2420/third-conditional-trzeci-okres-warunkowyhttps://www.ang.pl/cwiczenia/2437

       https://www.ang.pl/cwiczenia/2439/third-conditional-trzeci-okres-warunkowy

Zdalne lekcje 5

KLASA 3

DNIA 31.03.2020r.

SUBJECT: She goes swimming on Monday. Nauka nazw dni tygodnia.

 1. Słownictwo do zeszytu:

W tym linku znajdziecie ćwiczenie do wymowy nazw dni tygodnia: https://www.helloangielski.pl/rozmowki/dni-tygodnia-po-angielsku/

Days of the week – Dni tygodnia

Monday – poniedziałek

Tuesday – wtorek

Wednesday – środa

Thursday – czwartek

Friday – piątek

Saturday – sobota

Sunday – niedziela

Pamiętaj, .że nazwy dni tygodnia w języku angielskim zawsze piszemy wielką literą

 1. Podręcznik str. 46
 • Exercise 6 – odpowiedz ustnie na pytanie : What colour is Monday? It’s red.

(tak zapytaj o każdy dzień tygodnia i udziel odpowiedzi)

 • Exercise 7 - Jeżeli masz dostęp do nagrań do podręcznika na platformie eDesk to wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytanie: Which day is missing? Którego dnia brakuje?

Następnie na podstawie ilustracji w terminarzu dobierz dni tygodnia do czynności wykonywanych przez Mary. Zapisz zdania do zeszytu według wzoru z podręcznika(chmurka).

 1. Ćwiczenie str. 44 :
 • Exercise 5 – wyszukaj w diagramie nazwy dni tygodnia i zapisz je.
 • Exercise 6 – przyjrzyj się terminarzowi chłopca i na jego podstawie uzupełnij zdania nazwami dni tygodnia.
 1. Zadanie do zeszytu:
 • Wybierz jedną z nazw czynności i napisz w jaki dzień tygodnia ją wykonujesz:
 1. I go swimming on Sunday.
 • Wykonaj do tego ilustrację.

DNIA 02.04.2020r.

SUBJECT: Utrwalenie nazw hobby i dni tygodnia.

 1. Podręcznik str.47
 • Exercise 8 – Na podstawie wysłuchanego nagrania lub przeczytanych zdań przepisz i uzupełnij tabelkę do zeszytu
 • dla osób, które są zalogowane na eDesk nagranie 2.40
 • Dla pozostałych tekst do przeczytania:
 1. What does he do on Monday? He has a music lesson on Monday.
 2. What does he do on Tuesday? He goes cycling on Tuesday.
 3. What does he do on Wednesday? He has an English lesson on Wednesday.
 4. What does he do on Thursday? He does karate on Thursday.
 5. What does he do on Friday? He goes swimming on Friday.
 6. What does he do at the weekend? He goes camping at the weekend.
 1. Ćwiczenie str. 45
 • Exercise 7 – uzupełnij tekst nazwami czynności zgodnie z rysunkami na odznakach
 • Exercise 8 – narysuj swoją odznakę i napisz zdanie zgodnie z rysunkiem, który wykonałeś.
 1. Jeżeli masz możliwość możesz utrwalić nazwy dni tygodnia tutaj:             https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/5377/dni-tygodnia-po-angielsku-dni-tygodnia

KLASA 4

Dnia 31.03.2020r.                                      

Tuesday , 31st March

Subject: Zwierzęta w roli gwiazd filmowych w przeczytanych tekstach.

 1. Podręcznik str.70
 • Exercise 1 – przeczytaj teksty a,b,c,d i dopasuj do każdego z nich właściwy rodzaj 1-4. Zapisz w zeszycie.
 • Wypisz z tekstów wyrazy, których nie znasz i przetłumacz je na język polski korzystając ze słownika na końcu książki bądź tu: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=poziom+podstawowy
 • Naucz się czytać tekstu a lub b.
 1. Zeszyt przedmiotowy – wykonaj ćwiczenia.

1   Wybierz właściwą formę i przepisz zdanie z wybraną formą.

1   A parrot has got / hasn't got a long tail.

2   A spider has got / hasn't got eight legs.

3   A monkey has got / hasn't got a long neck.

4   A penguin has got / hasn't got long legs.

5   A crocodile has got / hasn't got big teeth.

2. Utwórz I napisz zdania z has got i hasn't got.

1   A tiger / big teeth                      ______________________________

2   A parrot / four legs                    ______________________________

3   An ostrich / a long neck           ______________________________

4   A snake / wings                          ______________________________

5   A bear / fur                                   _____________________________

 1. Jeżeli masz możliwość zachęcam do wykonania ćwiczenia online tu:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit5/stepsfunzone05_01?cc=pl&selLanguage=pl

DNIA 1.04.2020r.                  

Wednesday,1st April

SUBJECT: Tworzenie pisemnego opisu wybranego zwierzęcia za pomocą poznanych struktur I słownictwa.

 1. Podręcznik str.71
 • Exercise 5 – przeczytaj poniższy opis I wybierz zwierzę, które opisuje .
 • Exercise 6 -przeczytaj notatkę I zapamiętaj,że spójnik “and “ oznacza “I” I używamy go wtedy, gdy chcemy połączyć dwie informacje I wymienić je w jednym zdaniu.
  • Przepisz zdania łącząc je spójnikiem “and” według wzoru.
 • Exercise 7 – wymyśl zwierzę jakie chciałbyś mieć I opisz je, wzorując sie na opisie z ćwiczenia 5. Wykonaj rysunek zgodny ze swoim opisem.

 1. Informacja: Napisane prace można nadsyłać na mój adres mailowy :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DNIA 3.04.2020r.                            

Friday.3rd April

SUBJECT: TWORZENIE PRACY PROJEKTOWEJ NA TEMAT ZWIERZĄT.

 1. Podręcznik str. 72
 • Exercise 1 – przeczytaj tekst i policz ile zwierząt wystąpiło w tekście, wypisz je do zeszytu.
 • Exercise 2 – na podstawie tekstu wybierz właściwą formę I przepisz z nią całe zdania do zeszytu.
 • Exercise 3 – popatrz na ilustracje I dopasuj zwierzątko do jego pożywienia, postaraj się nazwać zwierzę i pożywienie (ustnie).
 1. Podręcznik Project – wybierz jedno znane Ci zwierzę I sporządź na kartce z bloku project według wskazówek:

-          Narysuj zwierzę

-          Uzupełnij jego profil według wzoru podając:

 • Pet – nazwa zwierzęcia
 • Name – jego imię jakie mu nadałeś
 • Description – jego wygląd (kolor, wielkość, oczy, ogon,itp.)
 • Favourite food – ulubione jedzenie
 • Hobbies – co lubi najbardziej robić
 1. Na wykonanie projektu masz czas do 8.04.2020r. Prace można wysyłać na maila ( adres podany powyżej).

KLASA 6

31.03.2020r.

SUBJECT: Gatunki filmu – wprowadzenie słownictwa.

 1. Ćwiczenia wprowadzające gatunki filmowe:

https://wordwall.net/pl/resource/346315/angielski/unit-5-entertainment-vocabulary-p-63

wykonaj ćwiczenia interaktywne:

 • Odwracanie kart
 • Znajdź parę
 • Przebij balon
 • Test
 • Teleturniej
 1. Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające przymiotniki opisujące filmy i gatunki filmowe:

https://wordwall.net/pl/resource/951264/angielski/steps-plus-kl6-unit-5

wykonaj ćwiczenia interaktywne:

 • Polącz w pary
 • Znajdź parę
 • Przebij balon
 • Test
 • Teleturniej
 1. Informacje : materiały do wykorzystania podczas lekcji – podręcznik str.63 , ćwiczenia str.27, zeszyt przedmiotowy.
 2. Słownictwo , które musisz znać po lekcji:

-          Action film

-          Animated film

-          Comedy

-          Crime film

-          Disaster film

-          Historical drama

-          Horror film

-          Musical

-          Romantic drama

-          Science fiction film

-          War film

-          Western

-          Boring

-          Serious

-          Fast-moving

-          Complicated

-          Sad

-          Slow

-          Straightforward

-          Exciting

-          Happy

-          Funny

 1. Ćwiczenia dodatkowe dla chętnych.

Tu możesz poćwiczyć i poszerzyć słownictwo z tego tematu: https://quizlet.com/pl/207805568/entertainment-flash-cards/

DNIA 2.04.2020r.

SUBJECT:’Zuzia and friends” – w kinie.

 1. Materiały potrzebne do lekcji
 • Podręcznik str.64-65
 • Ćwiczenia str.27 ex.5
 • Zeszyt przedmiotowy
 1. Słownictwo dodatkowe do działu ( do zapisania i przetłumaczenia w zeszycie):

-          Address book

-          Battery

-          Charger

-          Keypad

-          Ring tone

-          Screen

-          SIM card

-          Text message

 1. Do ćwiczenia w domu: czytanie historyjki i utrwalanie słownictwa.

DNIA 3.04.2020r.

SUBJECT: Konieczność i zakaz – czasownik modalny „must/ mustn’t”

 1. Notatka do zeszytu : Czasownik must – musieć - używany jest w zdaniach wtedy, gdy jest mowa o konieczności wynikającej z wewnętrznego przekonania osoby mówiącej, gdy jest to opinia mówiącego:

Np. must phone Alie. – Muszę zadzwonić do Ali.

We must go.- Musimy iść.

Bardzo ważna informacja dla wszystkich uczących się angielskiego.

Wbrew temu, co się może wydawać, must + not, czyli mustn't to nie jest forma przecząca czasownika must!

Mustn't znaczy NIE WOLNO.

Np. You mustn't park here. It's not permitted. - Nie wolno ci tu parkować. To zabronione.

You mustn't go with me. Children are not allowed.- Nie wolno ci iść ze mną. Nie    wpuszczają dzieci.

 1. Materiały potrzebne podczas lekcji:
 • Podręcznik str.66
 • Ćwiczenie str. 29 (ćwiczenie 1 i 2)
 • Zeszyt przedmiotowy.

Zdalne lekcje 4

Klasa 8                                                     Monday,30th March 29, 2020

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – powtórka przed egzaminem .

1.Otwórz stronę: https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania.htm

 • Jeżeli link nie otwiera się bezpośrednio, skopiuj go, wklej w przeglądarkę i otwórz.

2. Wchodzisz w okienko – zadania angielski

Zestawy zadań:


 1. Powtórka z angielskiego (marzec 2020) - zadania ze słuchu, teksty pisane, gramatyka

           13 zadań, CKE - zestawy zadań powtórkowych

       2. Przykładowy egzamin ósmoklasisty z angielskiego (online)

           Przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego.
           Czas pracy: 90 minut. Liczba pytań: 14. Liczba zadań: 51

       3.Zadania z rozwiązaniami z angielskiego - rozumienie tekstów pisanych

           Pytania wynikające z tekstu, uzupełnianie zdań, luk. Liczba pytań: 9, liczba zadań: 34.

       4.Zadania z rozwiązaniami z angielskiego - wypowiedź pisemna

Napisanie krótkiego tekstu na zadany temat z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia               itp. Liczba pytań: 2

5. Zadania z rozwiązaniami z angielskiego - znajomość funkcji językowych

     Reakcja na sytuacje, uzupełnienie dialogów. Liczba pytań: 4, liczba zadań: 9.

6. Zadania z rozwiązaniami z angielskiego - znajomość środków językowych

     Uzupełnianie luk i zdań. Liczba pytań: 6, liczba zadań: 17


3. Informacje i wskazówki do pracy:

 • Wszystkie zadania możesz rozwiązywać bezpośrednio na stronie, bez potrzeby ściągania ich na dysk komputera.
 • Jeżeli chcesz korzystaj ze wskazówek, które ułatwią Ci prawidłowe rozwiązanie zadań.
 • Po wykonaniu zadań (ale nie wcześniej) sprawdź ich prawidłowość wykonania bezpośrednio pod zadaniem.
 • Wykonaj OBOWIĄZKOWO zestawy zadań: 1, 3, 5 i 6. Pozostałe zadania dla chętnych, ale polecam sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności na koniec poprzez rozwiązanie testu online (zestaw 2).
 • Takie pytania lub podobne mogą wystąpić na prawdziwym lub próbnym egzaminie ósmoklasisty. Znajomość tych pytań znacznie zwiększa twoje szanse.

Zdalne lekcje 3

KLASA 3 DNIA 26.03.2020r.

Subject: My hobbies – nauka nazw hobby.

 Zapisać nazwy hobby do zeszytu:

 • do ballet – uprawiać balet
 • do gymnastics – uprawiać gimnastykę
 • do karate – uprawiać karate
 • go camping – jechać na kemping
 • go cycling – jeździć na rowerze
 • go fishing – chodzić na ryby
 • go hiking – wędrować, uprawiać piesze wędrówki
 • go running – chodzić pobiegać
 • go swimming – chodzić popływać
 • have art lessons – mieć lekcję plastyki, sztuki
 • have English lessons – mieć lekcje angielskiego
 • have music lessons – mieć lekcje muzyki
 1. Podręcznik str.44 – nazwij hobby jakie widzisz na dużej ilustracji używając zapisanego słownictwa.
 2. Zeszyt ćwiczeń str.42
 • zadanie 1 – popatrz i zakreśl właściwy wyraz zgodny z ilustracją.
 • Zadanie 2 – popatrz na ilustracje i uzupełnij wypowiedzi dzieci o tym jakie hobby uprawiają.
 1. Podręcznik str. 45 – zadanie 4
 • Przyjrzyj się ilustracjom i przeczytaj zdania pod nimi. Następnie dobierz zdania do właściwych ilustracji.
 • Przepisz zdania do zeszytu w takiej kolejności jak pokazują obrazki.
 1. Podręcznik str.45 – zadanie 5

Przeczytaj tekst piosenki i staraj się zapamiętać jej słowa.

 1. Zeszyt ćwiczeń str.43
 • Zadanie 3 – połącz dzieci z przedmiotami śledząc linię i używając wyrażeń z ramki zapisz zdania według wzoru.
 • Zadanie 4 – uzupełnij brakujące litery w wypowiedziach dzieci.

INFORMACJA: ZACHĘCAM DO ZALOGOWANIA SIĘ NA STRONIE WYDAWNICTWA NA PORTALU DLA UCZNIÓW: eDesk.pearson.pl (instrukcje znajdziecie Państwo na okładce zeszytu ćwiczeń od wewnątrz). Można logować się na stronie z użyciem kodu z książki lub bez kodu (wydawnictwo daje taką możliwość na czas pracy zdalnej).

Tam znajdziecie Państwo nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń , dodatkowe gry, listy słówek.

KONTAKT DO NAUCZYCIELA

Adres mailowy: annakwarantanna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto na facebooku : Anna Witkowska

KLASA 4

Friday, 27th March,2020

Subject: Określanie stanu posiadania – praca z historyjką obrazkową.

 1. 1.Podręcznik str.69
 • Przeczytaj historyjkę (zadanie 6) ze zrozumieniem, pomogą Ci w tym ilustracje.
 • Jeżeli nie zrozumiałeś niektórych słów to sprawdź ich znacznie w słowniku
 • Przeczytaj zdania z zadania 7 i spróbuj określić czy są prawdziwe (true) czy fałszywe (false).
 • Przepisz zdania do zeszytu, poprawiając zdania fałszywe na prawdziwe.
 • Przypomnij sobie odmianę czasownika „have got” z poprzedniej lekcji i uzupełnij zdania właściwą formą tego czasownika ( zadanie 8 )
 • Poćwicz czytanie historyjki
 1. 2.Zeszyt ćwiczeń str.29
 • Wykonaj te zadania , które potrafisz w celu utrwalenia ostatnich dwóch lekcji.

KONTAKT DO NAUCZYCIELA:

ADRES E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto na facebooku : Anna Witkowska

 

KLASA 6                                  

Thursday, 26th March , 2020

Subject: Zaproszenie na imprezę – jak napisać zaproszenie?

 1. Materiały informacyjne do lekcji.

Zaproszenie to rodzaj krótkiego tekstu użytkowego wysyłanego w celu zaproszenia odbiorcy na mające się odbyć wydarzenie np. przyjęcie urodzinowe, ślub i wesele, chrzest, otwarcie wystawy, rozdanie nagród.

Dobór słownictwa użytego w zaproszeniu zależy od jego charakteru. W zaproszeniach na uroczystości oficjalne powinniśmy się posługiwać językiem formalnym. W zaproszeniach prywatnych możemy się posługiwać językiem mniej formalnym.

Ton zaproszenia powinien być zawsze grzeczny i uprzejmy, a ono samo powinno być możliwie jak najkrótsze i zawierać takie informacje jak:
– nadawca,
– odbiorca,
– rodzaj wydarzenia,
– czas i miejsce wydarzenia.

Elementy składające się na zaproszenie w języku angielskim:

1. Nagłówek (pisany wielkimi literami)

2. Treść zaproszenia

– kto jest osobą zapraszaną i zapraszającą,
– rodzaj uroczystości,
– miejsce i czas wydarzenia/ spotkania
– szczegóły dotyczące wydarzenia (atrakcje, wskazówki dojazdu, odpowiedni ubiór itp.)
– prośba o potwierdzenie przybycia
– zachęcenie do przybycia

3. Zwrot grzecznościowy i podpis

2. Słownictwo przydatne do napisania zaproszenia:

Rozpoczęcie:                                                                                                                                   invitation – zaproszenie
birthday party – przyjęcie urodzinowe
I would like – chciałbym
to invite – zapraszać
to celebrate – świętować
I’d like to invite you to… – Chciałbym/chciałabym zaprosić Cię na…                                 
Come to my birthday party! – Przyjdź na moje przyjęcie urodzinowe

Rozwinięcie:                                                                                                          The party starts at… – Przyjęcie zaczyna się o…                                                                     Drinks and snacks will be provided – Jedzenie i picie będą zapewnione
Let me know if… – Daj znać mi znać, czy…
                                                                            The party will start at… – Przyjęcie zacznie się o…                                                                   You can’t miss the chance to have a great time! – Nie możesz przegapić szansy na dobrą zabawę!
Please let us know if you can come – Daj znać, czy będziesz
                                           Please arrive on time – Proszę o punktualne przybycie

Zakończenie:

Look forward to seeing you – Nie mogę się doczekać, kiedy Ciebie zobaczę
See you – Do zobaczenia
See you there – Do zobaczenia na miejscu
I hope to see you there – Mam nadzieję, że Cię tam zobaczę

 1. 3. Materiały konieczne podczas lekcji:
 • Podręcznik str.57
 • Zeszyt przedmiotowy

Friday,27th March                                                                                                   

Subject: Revision 4 – utrwalenie wiadomości z rozdziału 4.         

Do lekcji należy powtórzyć:

 • Nazwy produktów spożywczych i inne słownictwo z działu
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Użycie przedimka nieokreślonego „a”, „an” i określonego „the”
 • Użycie określeń „some” i „any”
 • Konstrukcję „there is/there are”
 • Tryb rozkazujący

Materiały do lekcji:

 • Podręcznik str.59
 • Zeszyt przedmiotowy

 

KLASA 8  

FRIDAY, 27TH MARCH,2020

Subject: Czasowniki modalne wyrażające wnioskowanie oraz możliwość.

Materiały informacyjne do lekcji:

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne to odrębna grupa czasowników, które w zdaniu występują zawsze przed czasownikiem głównym. Występują one zawsze w tej samej formie. Zdania pytające z czasownikiem modalnym tworzy się poprzez inwersję, a przeczenia – dodając do czasownika modalnego słówko „not”. Najważniejsze czasowniki modalne:

 1. Can – oznacza możliwość lub umiejętność wykonania danej czynności. Odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Ma też znaczenie zezwolenia, służy ponadto do wyrażania propozycji i próśb. Np.: He can jump very high. – On potrafi skakać bardzo wysoko.
 2. Could – oznacza możliwość lub umiejętność posiadaną w przeszłości. Stosowany również do pytań o pozwolenie, próśb, bardziej grzeczny niż „can”. Np.: He could run very fast when he was young. – On potrafił bardzo szybko biegać, kiedy był młody.
 3. May – oznacza zezwolenie, jest to forma bardziej oficjalna. Występuje w czasie teraźniejszym. Np.: They may leave this place now. – Oni mogą opuścić teraz to miejsce.
 4. Might – oznacza zezwolenie, stosowane w czasie przeszłym. Używa się też do wyrażenia grzecznej prośby. Np. He might go to the disco yesterday. – On mógł iść wczoraj do dyskoteki.
 5. Must – oznacza konieczność, przymus zrobienia czegoś. Posiada tylko formę czasu teraźniejszego, występuje wyłącznie w zdaniach oznajmujących. Np.: John must work very hard. – Jan musi pracować bardzo ciężko.
 6. Have to – oznacza konieczność, przymus zrobienia czegoś, występuje we wszystkich czasach gramatycznych, zarówno z zdaniach oznajmujących, jak i twierdzących i pytających. Np.: He has to study very hard if he wants to pass this exam. – On musi dużo się uczyć, jeśli chce zdać ten egzamin.
 7. Mustn’t – oznacza silny zakaz. Odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Np.: You mustn’t drink alkohol. – Nie wolno ci pić alkoholu.
 8. Shall – stosuje się do wyrażania próśb, ofert lub sugestii. Np.: Shall we go to the party tomorrow? –Czy pójdziemy jutro na przyjęcie?
 9. Should – oznacza powinność, obowiązek zrobienia czegoś. Służy również do udzielania rad, pytania o radę, tworzenia trybu warunkowego oraz mowy zależnej. Np.: You should eat more fruit. – Powinieneś jeść więcej owoców.
 10. Ought to – oznacza konieczność, obowiązek zrobienia czegoś, stosowany w sytuacjach bardziej oficjalnych. Np.: He ought to study more. – On powinien więcej się uczyć.
 11. Will – stosowany do tworzenia czasów przyszłych oraz do wyrażenia próśb. Np.: Will you open the window, please? – Czy otworzysz okno, proszę?
 12. Would – służy do tworzenia trybu warunkowego, mowy zależnej, do wyrażania próśb w sytuacjach bardziej oficjalnych oraz do wyrażania przypuszczenia. Np.: I would lend you some money if I had. – Pożyczyłbym ci trochę pieniędzy, gdybym je miał.
 13. Need – oznacza konieczność, potrzebę zrobienia czegoś. Np.: I need go to the dentist because I have toothache. – Muszę iść do dentysty, ponieważ boli mnie ząb.
 14. Needn’t – oznacza brak konieczności. Może być stosowany zamiennie z czasownikami don’t have to oraz don’t need to. Np.: Mary needn’t (doesn’t have to / doesn’t need to) go by bus because her boyfriend has got a car. – Mary nie musi jechać autobusem, ponieważ jej chłopak ma samochód.
 15. Had better – służy do wyrażania rad. Np.: You had better go to bed and rest. – Lepiej idź do łóżka i wypocznij.
 16. Be able to – być w stanie coś zrobić Np.: She will be able to explain that. – Ona będzie w stanie to wyjaśnić.

Materiały do ćwiczeń sprawdzających po lekcji: http://testyourenglish.pl/Test/92/modal-verbs-czasowniki-modalne#.XnvbYIhKjIU

 

Zdalne lekcje 2

Klasa 4                                                                                               25.03.2020r.

Subject: Czasownik „have got” - określanie stanu posiadania.

 1. Notatka do zeszytu:

Czasownik „have got” – zdania twierdzące:

Liczba pojedyncza:                                                           Liczba mnoga:

I have got – ja mam                                                         we have got – my mamy

You have got – ty masz                                                   you have got – wy macie

He/She/ it has got – on /ona/ono ma                               they have got – oni/ one mają

have got = ‘ve got (forma skrócona)

has got = ‘s got (forma skrócona)

Czasownik „have got” – zdania przeczące

I have not got – ja nie mam                                          we have not got – my nie mamy

You have not got – ty nie masz                                     you have not got – wy nie macie

He/She/It has not got – On/Ona/Ono nie ma                they have not got – oni/one nie maja

have not got = haven’t got (forma skrócona)

has not got = hasn’t got ( forma skrócona)

 1. Zadanie 2 str. 68 - uzupełnij treść e-maila właściwą formą twierdzącą w zeszycie.
 2. Zadanie 4 str.68 – przyjrzyj się ilustarcjom i znajdż błędne informacje w zdaniach. Napisz poprawne zdania do zeszytu.
 3. Napisz w zeszycie zdania o tym jakie zwierzę posiadasz i jakie zwierzę posiada Twój przyjaciel.
 4. Naucz się na pamięć odmiany czasownika „ have got” dla zdań twierdzących i przeczących.

 

Klasa 8

Subject: List motywacyjny              Wednesday,25th March 2020

Celem listu motywacyjnego jest nie tylko uzupełnienie naszego CV, ale przede wszystkim zwrócenie potencjalnemu pracodawcy uwagi na naszą kandydaturę.
Pisząc list motywacyjny powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym, z jakiego powodu aplikujemy na dane stanowisko oraz dlaczego ze wszystkich kandydatów pracodawca powinien wybrać właśnie nas.
Nasz list motywacyjny nie powinien zawierać powtórzeń z CV.
Powinien być za to:
– napisany językiem formalnym,
– poprawny pod względem ortografii i składni,
– napisany krótko, zwięźle i na temat (Optymalna objętość listu motywacyjnego to jedna strona A4),
– powinien podkreślać nasze mocne strony, zawierać powód, dla którego aplikujemy na dane stanowisko i być odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawcy.
– zawierać odpowiedź na pytanie w jaki sposób nasze kompetencje i doświadczenie mogą przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Przydatne zwroty i słownictwo

Dear Sir/Madam – Szanowny Pan/Pani
Dear Mr./Miss … (Nazwisko) – Szanowny Pan/Pani


I am writing to apply for the position of … – Piszę, aby ubiegać się o stanowisko …
I have the pleasure to apply for the advertised position of … – Mam przyjemność zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko …
I wish to apply for … – Chciałbym ubiegać się o …

I would like to work for you, in order to … – Chciałbym dla was pracować by …

I have experience in … – Mam doświadczenie w …
My skills include … – Wśród moich umiejętności są …

Working for you would be a privilege – Praca dla Państwa byłaby zaszczytem.
I enclose my CV/ Please find enclosed my CV – W załączeniu przesyłam życiorys.
I am attaching my CD – Załączam moje CV.


Please let me know if there are any other details you need – Proszę dać mi znać, czy potrzebują Państwo jeszcze jakiś informacji na mój temat.
I am available for an interview on … – Jestem dostępny do rozmowy kwalifikacyjnej … (dni, kiedy możemy).
Yours faithfully/sincerely – Z poważaniem, kiedy nie znamy nazwiska odbiorcy/kiedy znamy nazwisko 

Informacje:

Pozostałe treści do lekcji podczas jej trwania na komunikatorze.

Przypominam o pracy ze słownictwem w aplikacji insta.ling – konieczne codzienne sesje.

Kontakt do nauczyciela na grupie na Messengerze.

Zmiana adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdalne lekcje 1

KLASA 3 – JĘZYK ANGIELSKI

MATERIAŁ DO POWTÓRZENIA I UTRWALENIA Z ROZDZIAŁU 5 –CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO I GODZINY

LEKCJA 1

PODRĘCZNIK STR. 40

 • Zadanie 11. Przeczytaj historyjkę i na podstawie tekstu oraz ilustracji postaraj się zrozumieć co się wydarzyło.
 • Zadanie 12. Poćwicz czytanie klika razy.

ZESZYT ĆWICZEŃ

 • STR. 38 ( ćwiczenie 9 i 10) oraz STR. 39 ( ćwiczenie 11 i 12).

LEKCJA 2

PODRĘCZNIK STR.41

 • Zadanie 13. Przeczytaj opowiadanie Alexa o jego dniu codziennym , sprawdź czy podane godziny w tekście są zgodne z tymi na zegarach przy obrazkach. Przepisz tekst do zeszytu i popraw błędne godziny na właściwe.
 • Zadanie 14. Wytnij karty obrazkowe i ustnie poćwicz opowiadanie o swoim dniu codziennym , podając godziny wykonywanych czynności.

ZESZYT ĆWICZEŃ

 • STR. 36 (ćwiczenie 5 i 6) i STR.37 (ćwiczenie 7 i 8).

LEKCJA 3

PODRĘCZNIK STR.42

 • Zadanie 15. Przeczytaj tekst i postaraj się go zrozumieć.

SŁOWNICTWO DO TEKSTU:

- Earth – Ziemia

- our – nasza

- goes round and round – obraca się wkoło

- people – ludzie

- for – dla

- daytime – dzień

- night – noc

- dark – ciemno

- Poland – Polska

- Japan – Japonia

- live – mieszkać

- when - kiedy

 • Zadanie 16. Przeczytaj zdania i popraw w nich błędy na podstawie tekstu. Przepisz zdania do zeszytu.

KLASA 4 – JĘZYK ANGIELSKI

ZAKRES MATERIAŁU DO POWTÓRZENIA I UTRWALENIA:

 • Powtarzaj I utrwalaj nazwy zwierząt, które poznaliśmy w rozdziale

(str.63 -podręcznik).

 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania ze str.27.
 • Wykonaj w zeszycie poniższe ćwiczenia według poleceń.

Zadanie 1.

Popraw błedy w nazwach zwierząt I przepisz zdania z poprawionymi wyrazami.

1  There's a  tortose  under the table.           

2  Is there a  bugie  in your house?               

3  The  snak  is on the chair.                         

4  The  parot  isn't next to the hamster.        

5  The  fiss  is in the water.                           

 Zadanie 2          

Przeczytaj zdania i uzupełnij wyrazy. Przepisz zdania do zeszytu.

1  A liz_______ can't fly.

2  A spi_______ can't dive.

3  A st_______ ins_______ can climb trees.

4  A rab_______ can jump high.

5  A hams_______ can run.

 • Powtarzaj i utrwalaj nazwy części ciała zwierząt (str.66)
 • Ćwicz opisywanie zwierząt z użyciem czasownika “has got” (podręcznik str 66) i poznanego słownictwa, wykorzystując ilustracje zwierząt z podręcznika (np.ze str 63).
 • Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń ze str.28.
 • Wykonaj poniższe zadania w zeszycie według poleceń.

1  Wybierz właściwą formę i przepisz zdania do zeszytu z wybraną formą zgodnie z prawdą.

1. A parrot has got / hasn't got a long tail.

2. A spider has got / hasn't got eight legs.

3. A monkey has got / hasn't got a long neck.

4. A penguin has got / hasn't got long legs.

5. A crocodile has got / hasn't got big teeth.

6. A penguin has got / hasn't got short legs.

7. A bear has got / hasn't got strong teeth.

 8. A tiger has got / hasn't got feathers.

9. A rabbit has got / hasn't got big ears.

10.   A tortoise has got / hasn't got a long tail

2  Napisz zdania używając czasownika” has got “i “hasn't got” oraz podanych wyrazów tak, aby były prawdziwe.

1. A tiger / big teeth               

2. A parrot / four legs            

3. An ostrich / a long neck     

4. A snake / wings                 

5. A bear / fur                        

6. A hamster / a pink nose    

7. A ferret / feathers              

8. A budgie / wings                

9. Fish / fur                            

10.   A spider / legs

 • Zadanie 17. Wykonaj plakat pod tytułem „ MY DAILY ROUTINE” na kartce z bloku, prezentujący Twój dzień codzienny w dowolnej formie (mogą to być ilustracje przedstawiające Ciebie podczas tych czynności lub tylko symboliczne rysunki kojarzące się z tymi czynnościami, dobrze będzie jeśli dopiszesz zdania i narysujesz godziny wykonywania tych czynności) .

ZESZYT ĆWICZEŃ

 • Str. 40 (ćwiczenie 13 i 14)

LEKCJA 4

PODRĘCZNIK STR. 43

 • Zadanie 19. Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracji, wyszukaj na nich opisywane czynności.
 • W zeszycie narysuj i napisz krótko (4-5 zdań)o swoim wymarzonym dniu. Wzoruj się na tekście przykładowym . Naucz się opowiadać o swoim dniu z marzeń.

ZESZYT ĆWICZEŃ

 • Str. 41 ( ćwiczenie 15 i 16)

ZADANIA UTRWALAJĄCE MATERIAŁ – ZESZYT ĆWICZEŃ STR.75 ( ĆWICZENIE 1 I 2).

Drogie Dzieci i Szanowni Państwo.

Zamieszczam tu materiał do utrwalenia i powtórki . Zwracam się z prośbą o pracę w miarę swoich możliwości. Mam nadzieję, że moje polecenia są przejrzyste i zrozumiałe. W razie pytań i wątpliwości proszę pisać na mój adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLASA 6A - JĘZYK ANGIELSKI

ZAKRES MATERIAŁU DO POWTÓRZENIA I UTRWALENIA

 • Powtarzaj i utrwalaj nazwy produktów żywnościowych ( podręcznik str.49).
 • Wykonaj zadanie 1,2 i 4 ze str.22 z zeszytu ćwiczeń.
 • Wykonaj poniższe zadania według poleceń w zeszycie przedmiotowym

1  Uzupełnij brakujące litery w dialogach , przepisz dialogi do zeszytu.

Jan:         What are you having for dinner, Anna?

         Anna:      We are having a pie with 1 b_ _ f, 2 c _ _ _ _ _ s and 3 c _ _ _ _ _ e in it. What about you?

         Jan:         We are having 4 s_ _ _ _ n. I love fish. For desert we are having 5 m_ _ _ n and yoghurt.

          Anna:      Sounds good.

         Monika:   What are you having for lunch, Peter?

         Peter:      I’m having a 1 t_ _ a sandwich. I’m having some 2 c_ _ _ _ _ _ s too. I love fruit. What about you?

         Monika:   I’m having soup with 3 c_ _ _ _ _ n and 4 g_ _ _ _ c in it. I’ve got some

                        5 s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s too.

         Peter:      Delicious.

2) Uzupełnij zdania wyrazami z ramki I przepisz je do zeszytu.

chicken     butter   cream   prawns     garlic

1 My favourite type of meat is _____________.

2 We always put _____________ on our bread when we make sandwiches.

3 Mum never uses _____________ in our food because it smells.

4 The only seafood Sara likes are _____________.

5 Joe’s favourite desert is strawberries with _____________.

beef   cabbage     salmon   butter   cream

1 The only vegetable Sonia likes is _____________.

2 Dad caught a big _____________ when he went fishing yesterday.

3 I like to put _____________ on my hot chocolate.

4 Fred didn’t have any _____________ to put on his bread.

5 The only kind of meat Sam eats is _____________.

 • Powtarzaj I utrwalaj liczebniki porządkowe.
 • Poćwicz zapisywanie dat z użyciem liczebników porządkowych
 • Wykonaj zadanie 5 i 6 ze str.22 z zeszytu ćwiczeń oraz 1 ze str.23.
 • Wykonaj poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym.
 1. Napisz , jak mówimy te daty( pierwsza liczba to dzień miesiąca, druga to miesiąc):

-       2/11

-       21/5

-       30/3

-       5/12

-       23/6

-       15/8

 1. Napisz swoją datę urodzin oraz czterech osób z Twojego najbliższego otoczenia, podając dzień I miesiąc według wzoru:

My birthday – 23rd May

Mum’s birthday - …..

 • Powtarzaj I utrwalaj rozróżnianie rzeczowników policzalnych I niepoliczalnych,
 • Powtarzaj I utrwalaj użycie przedimka nieokreślonego “a/an” , przedimka określonego “the” oraz określeń “some/any” z rzeczownikami policzalnymi I niepoliczalnymi,
 • Wykonaj zadanie 2 ze str.23 (zeszyt ćwiczeń) oraz 1,2,3 i 4 ze str.24.
 • Wykonaj poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym

1      Wybierz właściwą opcję I przepisz teksty do zeszytu.

Last night Mum made 1 a / some big dinner. First, we had 2 any / some salad with cabbage and carrots. After that we had some soup. 3 A / The soup had garlic in it. Mum also made 4 a / an apple cake. I didn’t have 5 some / any cake because I ate some strawberries and cream. I wanted to make 1 a / the sandwich for lunch yesterday but there wasn’t 2 some / any bread or butter. There were 3 any / some strawberries and cream in the fridge so I made a fruit salad with them. After the fruit salad I had 4 a / an orange juice. I think 5 a / the lunch I had was very healthy!

 1. 2. Przepisz I uzupełnij tabelę,wstawiając rzeczowniki do odpowiedniej kategorii.
milk   carrot     butter   cheese   sausage cream     cherry     bacon     biscuit   pea

Countable Uncountable

______________

______________

______________

______________

 • Przeczytaj tekst ”A celebration of cooking” ze str. 56 ( podręcznik)
 • Wypisz i przetłumacz nieznane słówka, skorzystaj ze słownika na końcu ksiązki bądź innego dostępnego.
 • Spróbuj przetłumaczyć tekst na język polski (ustnie).
 • Wyszukaj w tekście i wypisz do zeszytu wszystkie wymienione nazwy potraw w języku angielskim.
 • Wykonaj zadanie 3/56 , wybierając na podstawie tekstu właściwą odpowiedź (obrazek).
 • Poćwicz czytanie tekstu
 • Wykonaj zadanie 1 i 2 ze str.25 z zeszytu ćwiczeń.

KLASA 8 – JĘZYK ANGIELSKI

ZAKRES MATERIAŁU DO POWTÓRZENIA I UTRWALENIA

Powtarzaj i utrwalaj słownictwo z działu 5 (Praca)

Przepisz i przetłumacz wyrażenia związane z pracą z zadania 1str.56 (podręcznik)

Wykonaj zadanie 2 i 3 ze str.56 w zeszycie przedmiotowym.

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń ze str.32 i 33

Wykonaj poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym

1. Write Polish equivalents of these words( napisz polskie znaczenie podanych słów). Wybierz 4 z nich i ułóż z nimi zdania.

1 apprenticeship –

2 promotion –

3 contract –

4 allowance –

5 pension –

6 pay rise – 

7 salary –

8 bonus –

9 expenses -

2 Complete the missing words. The first letters are given.

1 The average s_______________  in most western European countries is much higher than in Poland.

2 My brother wants to get a p_______________  rise and get to a higher level in the company.

3 My father usually gets a Christmas b_______________  at the end of the year.

4 I’ve found a very interesting job a_______________  for teenagers in the newspaper.

5 My company pays for all of my e_______________  when I’m away on a business trip.

6 You need to have a lot of work e_______________  to get this job.

7 I get a weekly a_______________  from my parents and can spend it on whatever I like.

8 You need to sign a c_______________  to start your job next month.

9 You often get a lot of b_______________  when you work for a big company, like a free laptop or mobile.

10 This company offers good working c_______________  for all its employees including private health care

3. Match the words in both columns to make activities.

1 sign a) a full-time job

2 be b) a contract

3 have c) a job

4 claim d) unemployed

5 apply for                           e) expenses

1__ 2__  3__  4__  5__

1 work a) a contract

2 get b) a salary

3 earn c) an application form

4 sign d) part-time

5 fill in e) a pension

1__ 2__  3__  4__  5__

4. Complete the sentences with the words from the box. There is one extra word.

application interview job

part-time pension salary

1 She has a job _______________ next week. She’s really looking forward to it.

2 I have just filled in a(n) _______________ form for a new job.

3 My grandma is now getting a(n) _______________. She doesn’t work, so she needs that money.

4 She has a small child, so she prefers to work _______________ to have more time at home.

5 I would like to earn a high _______________ when I get a job one day.

expenses full full-time

interview job unemployed

1 My mum spends the whole day working in an office. She has a(n) _______________ job.

2 She’s been _______________ for two years now. She just can’t find a job anywhere.

3 My father always claims the _______________ from his business trips abroad.

4 He’s just lost his _______________ and now he has to start looking for a new one.

5 I’ve got a(n) _______________ tomorrow. I wonder if I will get the job.

Powtórz i utrwal zasady tworzenia zdań w 0, 1 i 2 okresie warunkowym.

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń na str.34 

Wykonaj poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym.

1 Complete the sentences with the first or second conditional form of the verbs in brackets.

1 If he _______________ (come) to school late again, he will be in trouble.

2 They wouldn’t be so successful if they _______________ (not be) so talented.

3 If I _______________ (study) more, I would get higher marks.

4 If we don’t break the rules, we _______________ (not be) punished.

5 We _______________ (go) to Australia if we had enough money. 

6 If we get to school late, we _______________ (be) told off by the teacher.

7 We _______________ (visit) our relatives more often if we lived closer to them.

8 If she _______________ (try) harder, she would get better marks.

9 If he _______________ (not study) more, he will get in trouble.

10 You _______________ (not be) so successful if you weren’t so talented.

2.   Wybierz prawidłowe formy. Zakreśl A, B lub C.

1  If I were you, I ____ join this football club.

 A  don’t B  won’t C  wouldn’t

2  If Johnny ____ the exam, he'll go to university.

 A  passes B  will pass C  would pass

3  I won’t go to the match if I ____ finish my revision.

 A  don’t B  won’t C  wouldn’t

4  You won’t win the race ____ you train hard.

 A  if B  if not C  unless

5  What would you do if you ____ a gold medal at the Olympics?

 A  win B  won C  would win 

ROZWIĄŻ PRÓBNY TEST , PRZYGOTOWUJ ACY CIĘ DO EGZAMINU. 

1 Wybierz właściwą odpowiedź, pasującą do każdej z luk 1–5. Zakreśl A, B lub C.

My friends 1 _____ the holidays in the south of France this summer and they want me to come, too. It’s a great idea! They 2 _____ it will cost us too much, but I am sure we 3 _____ plan everything carefully. Even if we don’t see 4 _____ sights, we need 5 _____ euros for the trip.

1  A are going to B are spending C will spend

2  A not think B don’t think C think

3  A must B can C have to

4  A a lot B many C much

5  A much B a lot C a few

2 Uzupełnij zdania tak, aby ich znaczenie było podobne do zdań je poprzedzających.

1 Ice cream for me, please.

I’ll ______________________________, please.

2 You are the best candidate to get that job, so they will give it to you.

You are ______________________________ that job.

3 We have left some soup for you.

There’s a ______________________________ left for you.

4 How much time do you need to finish the essay?

_____________________ hours do you need to finish the essay?

5 There aren’t many apples left.

There are only ______________________________ left. 

Słownictwo

3 Dopasuj przedmioty szkolne w ramce  do odpowiednich  pojęć. Dwa przedmioty szkolne zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej kategorii.

art     chemistry     biology     English     geography     maths     physic

  

1 _______________ vocabulary / grammar 

2 _______________ plants / animals

3 _______________ paints / brushes

4 _______________ countries / rivers

5 _______________ multiplication / division

4 Uzupełnij brakujące fragmenty zdań.

1 A ____________________ (przewodnik) is a person who shows tourists interesting sights.

2 A teacher must ____________________ (być cierpliwy) with his students.

3 We need to get a ____________________ (nowy rondel) for our kitchen.

4 Mix some flour and water, and ____________________ (dodaj jajko) to the bowl.

5 Would you like ____________________ (makaron czy ryż) with your chicken?

Rozumienie tekstów pisanych

5  Przeczytaj poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi (1–4) przyporządkuj jeden nagłówek (A–E). 

Jeden podtytuł został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu. 

1 ______

  We are looking for a part-time shop assistant to work on Saturdays and on Friday evenings.

2 ______

  We want someone who is hardworking and friendly.  Students welcome. No experience needed.

3 ______

  The hours on Saturday are 9 am to 6 pm with one hour for lunch and a fifteen-minute break. The hours on Fridays are 

  5.30 pm to 8.30 pm with a twenty-minute break.

4 ______

  We pay £6.50 an hour.

A Salary

B Contact us 

C Ideal candidate

D Job description 

E Working times

6  Przyporządkuj do każdego napisu informacyjnego (1–4) odpowiednie miejsce (A–E). Jedno miejsce zostało podane 

dodatkowo i nie pasuje do żadnego napisu. 

1 CHEFS NEEDED ______

2 AU PAIR OFFERS WORLDWIDE ______

3 FRUIT AND VEGETABLE SCALES ______

4 CONTAINS PEANUTS ______

A a university notice board 

B a supermarket department

C a cooker manual 

D a restaurant window 

E product packaging

Znajomość środków językowych

7  Uzupełnij tekst, wpisując w każdą lukę (1–5) jeden wyraz       z ramki w odpowiedniej formie. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.

go     have     many     sugar     they     will

Hi Chris,

I’m writing to tell you the news. I got a job at a children’s camp – in the kitchen! I’m not 1_____ to cook, only help prepare the meals. I think I will also serve 2_____. The meals have to be special. There 3_____ be any spicy or 4_____ food, but a lot of carbohydrates and even 5_____ vegetables. 

I’ll contact you again when I come back. See you! 

Julie

Znajomość funkcji językowych

8  Uzupełnij dialogi 1–3, wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

1

X Can we see the menu, please?

Y ______________________________.

A Yes, please. Can I have a salad?

B No, thank you. I’ll just have a cola.

C Yes, of course, sir. Here you are.

2

X How do you like the cake?

Y ______________________________.

A It tastes delicious.

B It’s in the fridge.

C I like chocolate cake.

X Really? Thank you.

3

X I didn’t get that supermarket job.

Y ______________________________.

A Of course! They offered you good money. 

B Well done! When are you going to start?

C That’s a pity. What are you going to do now? 

Wypowiedź pisemna

9  Pracujesz podczas wakacji w restauracji samoobsługowej w Anglii. Napisz do kolegi wiadomość na portalu społecznościowym.

Poinformuj go, jak udało ci się znaleźć tę pracę.

Opisz swoje obowiązki w pracy.

Napisz, jak zamierzasz wykorzystać zarobione pieniądze.

Pamiętaj, że twoja praca ma mieć 100-120 słów i zawierać wszystkie wskazane informacje. Postaraj się je rozwinąć, użyj poznanego słownictwa oraz konstrukcji gramatycznych. Nie zapomnij sprawdzić pracy po jej napisaniu.

Napisz pracę na komputerze i jeżeli to możliwe prześlij na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.