Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 8

Matematyka klasa VII

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Podręcznik zestaw 1 i zestaw 2

https://www.youtube.com/watch?v=dgmpKy-6pZA

Wychowanie fizyczne kl VII i VIII

Rozgrzewka.

https://www.youtube.com/watch?v=1nhrR24EOPU

https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c

https://www.youtube.com/watch?v=FnbURhPPvq8

Zdalne lekcje 7

Matematyka kl VII

Temat: Trójkąt równoboczny i jego połowa.

https://www.youtube.com/watch?v=vOEQdTl3s1s

Podręcznik zadanie 3 , 5 strona 290 i zadanie 8 strona 291

Wychowanie fizyczne kl VII i VIII

Rozgrzewka.

https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY

https://www.youtube.com/watch?v=AvxVX_vvRZQ

https://www.youtube.com/watch?v=4tZg-A2LplE

Zdalne lekcje 6

Matematyka

Klasa VII

Temat: Twierdzenie Pitagorasa - zadania

https://www.youtube.com/watch?v=OpxCIHRM5PI

Podręcznik zadanie 5 , 7, 9, 10 strona 274

Wychowanie fizyczne

Klasa VII i VIII

Rozgrzewka.

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4

https://www.youtube.com/watch?v=2dHHn1E-lv4

Zdalne lekcje 5

Matematyka klasa VII

Temat: Twierdzenie Pitagorasa - zadania.

https://www.youtube.com/watch?v=OpxCIHRM5PI

Podręcznik ćwiczenie 1 strona 271

                ćwiczenie 2 strona 271

                ćwiczenie 3,1 strona 272

                ćwiczenie 3,2 strona 272.

Wychowanie fizyczne klasa VII , VIII

Rozgrzewka.

https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM

https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs

https://www.youtube.com/watch?v=yHCZunlpKvc.

Zdalne lekcje 4

Matematyka - klasa 7

Temat: Twierdzenie Pitagorasa.

https://www.youtube.com/watch?v=Y29img_iS28

Czytamy temat z podręcznika i wykonujemy zadanie 1,2,3,4.

Wychowanie fizyczne – klasy 7-8

Nauka przewrotu w przód i w tył.

https://www.youtube.com/watch?v=ij99jPAPvho

Zdalne lekcje 3

Matematyka kl 7
Temat: Przekształcanie wzorów.
ćwiczenie 1,1 strona 251 
ćwiczenie 1,2 strona 252
ćwiczenie 2 strona 252
ćwiczenie 3 strona 253 podręcznik.
 
Wychowanie fizyczne kl. 7 i 8

Zdalne lekcje 2

Matematyka

Klasa 7                                                 

Proszę o powtórzenie wiadomości z równań-zadania tekstowe, podręcznik strona 242 - Czy już umiem?

Zadania I,II,III.

Proszę o systematyczną pracę w zeszycie online.

Tematy do realizacji dla klasy 7,zadania i ich rozwiązania, pytania czy omówienia rozwiązań są dostępne w aplikacji Messenger w utworzonej grupie: Matematyka klasa VII.

Wychowanie fizyczne

Klasa 7 i 8

Zalecenia z wychowania fizycznego dla uczniów do samodzielnej pracy w domu.

Zadbajcie o to aby czas poświęcony na dzienną aktywność fizyczną wynosił nie mniej niż 30

minut. Przed jakąkolwiek aktywnością wykonaj rozgrzewkę.

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

Zdalne lekcje 1

Matematyka

Klasa VII

Proszę o powtórzenie wiadomości z równań. Podręcznik str.225. Czy już umiem? Zadania I,II,III,IV

Proszę o systematyczne odrabianie prac domowych w zeszycie online.