Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

KOMUNIKAT

Wychowawca kl. II a codziennie pracuje z uczniami w godzinach przedpołudniowych w formie wideokonferencji , w odpowiednio utworzonych grupach poprzez komunikator Messenger .        

Do kontaktu z rodzicami i dziećmi wykorzystywane są sms-y, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne, komunikator Messenger.

Bożena Strzemieczna

Zdalne lekcje 2

Klasa IIa

Zakres materiału od 25.03. d0 27.03. 2020 r.

  1. Czytanka str. 84 – 85 , karty ćwiczeń str. 74 – 75
  • Praca plastyczna pt. „ Wiosenne kwiaty” , technika dowolna
  1. Czytanka str. 86 – 87 , karty ćwiczeń str. 76 – 77
  • Codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
  • Kto nie zakładał jeszcze hodowli kryształów, ( przepis w podręczniku),to teraz to czyni. Raz w tygodniu należy notować wnioski z obserwacji i w zeszycie do edukacji przyrodniczej.
  1. Czytanka str. 88 -89 , karty ćwiczeń str. 80 – 81

Karty ćwiczeń – matematyka str. 38 – 39                  

  • Proszę zrobić według dowolnego przepisu sałatkę warzywną lub owocową.

Dodatkowe zadania ,dla chętnych uczniów podawane są poprzez komunikator Messenger, pocztę elektroniczną i sms-y.

Mój adres e-mail klasa2apsprzewnie2020gmail.com

Zdalne lekcje 1

Klasa IIa

Zadania do realizacji do dn. 25.03. 2020roku.

Edukacja polonistyczna :

1.Czytanka str. 72 -73,        1.Karty ćwiczeń str. 66-67

2.czytanka str. 76-77,          2.karty ćwiczeń str.68-69                                                                  

3. Czytanka str. 78 -79,       3. karty ćwiczeń 70-71,                                                          

4. Czytanka str. 80-81         4. karty ćwiczeń str. 72-73

Edukacja matematyczna

Karty ćwiczeń str. 31 – 37