Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 2

Zdalne lekcje 2

Klasa IIb

Zadania do realizacji do dn.25.03. 2020 roku

Edukacja polonistyczna:

1.Proszę przeczytać teksty do samodzielnego czytania z Czytanki ze str.106- 108.

2. Utrwalić poznane części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik).

Edukacja matematyczna:

1.Proszę utrwalić tabliczkę mnożenia w zakresie 50.

2. W zeszycie rozwiązać zadania matematyczne nr.1,2,4,5 z Podręcznika ze str.37.

Edukacja muzyczna:

Nauka pieśni na akademię 3 Maja (słowa Wam wcześniej wydrukowałam).

Zdalne lekcje 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa II b

Edukacja polonistyczna:

1. Czytanka str. 72- 73.     1. Karty ćwiczeń str. 66- 67.

2. Czytanka str. 76- 77.     2. Karty ćwiczeń str. 68- 69.

3. Czytanka str. 78- 79.     3. Karty ćwiczeń 70- 71.

4. Czytanka str. 80- 81.     4. Karty ćwiczeń 72- 73.

5. Czytanka str. 82- 83.     5. Karty ćwiczeń 74- 75.

Edukacja matematyczna:

Karty ćwiczeń str. 31- 37.