Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 5

CEZARY NAPIÓRKOWSKI 6 kwietnia 2020r.

Zapoznaj się z treścią zawartą w podanych tematach. Napisz krótko, ale zgodnie z poleceniem na podany temat. Prześlij swoją pracę do 15 kwietnia 2020r.

Pamiętaj, żeby swoją pracę przed wysłaniem podpisać w nagłówku: przedmiot (np. historia), klasa, imię i nazwisko, datę( do kiedy należy przesłać pracę).

Pisz wyraźnie. Przesyłaj czytelne zdjęcia!

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HISTORIA

KL.IV z dn. 6 kwietnia 2020r.

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

Wyjaśnij pojęcia i zapisz do zeszytu

 1. Zabór-
 2. Branka-
 3. Wojna partyzancka-

KL. V a z dn. 6, 7 kwietnia 20r.,V b z dn. 7 kwietnia 20r.

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.

1) Jakie były przyczyny ogłoszenia statutu Krzywoustego?

2 Oceń postawę Bolesława Krzywoustego wobec brata.

KL. VIII z dn.7 kwietnia 2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości- Polska po II wojnie światowej.

Powtórz materiał. Postaraj się ustnie przygotować do odpowiedzi na pytania znajdujące się pod rozdziałem.

WOS KL. VIII z dn.6 kwietnia 2020r.

Temat: Polska w Unii Europejskiej.

Napisz, co to jest strefa Schengen. Oceń korzyści i zagrożenia wynikające z jej funkcjonowania (podaj właściwe przykłady i argumenty).

GEOGRAFIA

KL. V a z dn. 7 kwietnia 2020r., V b z dn. 8 kwietnia 2020r.

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej

Wyobraź sobie, że masz do wyboru życie: w lesie równikowym lub w lesie strefy umiarkowanej. Wybierz, w której strefie lasów chciałbyś żyć i dlaczego. Podaj 5 argumentów przemawiających za życiem w danym lesie i 5 argumentów przeciwnych dla strefy, w której nie chciałbyś żyć.

KL. VI a, VI b z dn. 8 kwietnia 2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału: Gospodarka Europy.

Postaraj się ustnie przygotować do odpowiedzi na pytania pod rozdziałem.

KL. VIII z dn. 8 kwietnia 2020r.

Temat: Urbanizacja w Ameryce.

Napisz jakie są przyczyny powstawania slumsów i jakie problemy ma ludność w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej.

Zdalne lekcje 4

CEZARY NAPIÓRKOWSKI 03.04.20r.

Aby ułatwić Wam przyswojenie ostatnich tematów lekcji, przesyłam tytuły filmików na YOUTUBE, które warto obejrzeć. W nawiasie podaję czas trwania filmów.

HISTORIA

kl. IV

Klasa 4 -Temat: Józef Wybicki i hymn Polski (6:34)

Kl. V a, V b

 1. ,,Historia klasa 5, cz.6.3.Polska Bolesława Chrobrego. Czytamy podręczniki ‘’ (12:45)
 2. Historia klasa 5, cz.6.4. Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (11:28)

Kl. VIII

 1. Jak Polacy wspominają epokę Gierka? (5:01)
 2. Historia RPNP- Lekcja 38. Rządy Gierka- PRL w latach 1970-1980 (19:16)

WOS

KL.VIII

Unia Europejska: Historia Integracji Europejskiej- (Animacja) (15:59)

Geografia

Kl. V a, V b

Kontynenty i oceany kl.5 (12:58)

Kl. VI a, VI b

Europa Południowa. Lektor PL (19:47)

Kl. VII

Kl. 7. Lekcja. Zmiany w polskim przemyśle. (14:18)

Kl. VIII

8 klasa- Ludność Ameryki (10:57)

Zdalne lekcje 3

Zapoznaj się z treścią zawartą w podanych tematach. Napisz krótko nt. podany w poleceniach.

Pamiętaj, żeby swoją pracę przed wysłaniem podpisać w nagłówku: przedmiot (np. historia), klasa, imię i nazwisko, datę( do kiedy należy przesłać pracę).

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HISTORIA

KL.IV z dn.30 marca 2020r.

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

- Wysłuchaj np. na youtube całego hymnu Polski. Postaraj zapamiętać go, jeśli jeszcze nie umiesz.

- Przepisz do zeszytu i uzupełnij: Twórcą Legionów był:…..; Autorem pieśni ,,Mazurka Dąbrowskiego” jest…………..

Odpowiedzi proszę przesłać na dzień 02.04.20r.

KL. V a z dn. 30 marca 20r.,V b z dn.31 marca 20r.

Temat: Polska Bolesława Chrobrego.

- Napisz w zeszycie :

1) Jakie znaczenie miał zjazd gnieźnieński.

2) Co uzyskała Polska przez koronację Bolesława Chrobrego w 1025r. na króla Polski.

Odpowiedź na pkt.1 przesyła kl. V a do dnia 2 kwietnia 2020r.

Odpowiedź na pkt.2 przesyła kl. V b do dnia 2 kwietnia 2020r.

Kl. V a z dn. 01.04.20r., V b z dn.02.04.20r.

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Napisz w zeszycie:

1) Dlaczego księcia Kazimierza nazwano ,,Odnowicielem”?

2) Jakie skutki dla Bolesława Śmiałego miał spór cesarza z papieżem o inwestyturę oraz do czego doprowadził konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem?

Odpowiedź na pkt.1 przesyła kl. V b do dnia 6 kwietnia 2020r.

Odpowiedź na pkt.2 przesyła kl. V a do dnia 6 kwietnia 2020r.

KL. VIII

UWAGA: Ze względu na Wasze egzaminy próbne, prace proszę przesłać do dn.07.04.20r.

Życzę powodzenia na egzaminach.

Temat: Polska lat 70. XX wieku z dn.03.04.20r

Przepisz do zeszytu i uzupełnij.

1) Edward Gierek był…….

2) Wyjaśnij pojęcie ,,Druga Polska’’…oraz ,,Propaganda sukcesu’’…

3) Oceń (do ½ strony w zeszycie) okres rządów Edwarda Gierka.

Odpowiedź na pkt.1 i 2. przesyłają uczniowie z numerami w dzienniku: 4,9,12,13,14,15,18,21,22,23,24,25.

Odpowiedź na pkt.3 przesyłają uczniowie z numerami w dzienniku:1,2,3,5,6,7,8,10,11,16,17,19,20.

WOS KL. VIII

UWAGA: Ze względu na Wasze egzaminy próbne, prace proszę przesłać do dn. 8.04.20r.

Temat: Unia Europejska z dn. 02.04.20r.

1) Jakie były główne przyczyny integracji europejskiej?

2) Wymień główne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

       3) Przedstaw korzyści i zagrożenia wynikające z integracji europejskiej.

Odpowiedź na pkt.1 przesyłają uczniowie z numerami w dzienniku: 4,9,12,13,14,15,18,21,22,23,24,25.

Odpowiedź na pkt.3 przesyłają uczniowie z numerami w dzienniku:1,2,3,5,6,7,8,10,11,16,17,19,20.

   GEOGRAFIA

KL. V a z dn. 30.03.20r. ,V b z dn.01.04.20r.

Temat: Powtórzenie- lądy i oceany. Krajobrazy świata.

- Powtórz materiał. Postaraj się ustnie przygotować do odpowiedzi na pytania pod tymi rozdziałami.

KL. VI a, VI b z dn.01.04.20r.

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Zrób notatkę w zeszycie:

 1. Wymień walory przyrodnicze Europy Południowej.
 2. Wymień walory kulturowe Europy Południowej.
 3. Co zaliczamy do infrastruktury turystycznej krajów śródziemnomorskich?

Uczniowie z kl. VI a przesyłają odpowiedzi na pkt. 1 do dn. 06.04.20r.

Uczniowie z kl. VI b przesyłają odpowiedzi na pkt. 2 do dn. 06.04.20r.

KL. VII

Temat: Zmiany w polskim przemyśle z dn. 2 i 3 kwietnia 2020r.

Zapoznaj się uważnie z tematem lekcji. Zrób notatkę w zeszycie:

1)Wyjaśnij pojęcie restrukturyzacja.

2) Wymień główne działy przemysłu.

3) Wymień przyczyny i skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu.

Odpowiedź na pkt.1 i 2. przesyłają uczniowie z numerami w dzienniku: 2,3,4,5,8,12,14,15,18,21,22,23,24,26,27,28,30.

Odpowiedź na pkt.3 przesyłają uczniowie z numerami w dzienniku: 1,6,7,9,10,11,13,16,17,19,20,25,29.

Zdalne lekcje 2

Aby ułatwić Wam przyswojenie zadanych tematów, przesyłam tytuły filmików na YOUTUBE. W nawiasie podaję czas trwania filmów.

HISTORIA

kl. IV

,,Uczymy się Historii- Konstytucji 3 Maja’’ (6:27)

Zwróć uwagę na wydarzenia i głównych twórców Konstytucji 3 Maja.’’

Kl. V a, V b

,,Historia klasa 5, cz.6.2. Mieszko i początki Polski. Czytamy podręczniki ‘’ (14:42)

,,Mieszko I i początki Polski- Lekcje historii pod ostrym kątem- klasa 5’’

(Filmiki ułatwią Ci przyswoją przyswojenie wiedzy.)

Kl. VIII

 1. ,,PRL w latach 1956- 1970’’ (16:17) Lata 1956- 57 obfitowały w różnorodne wydarzenia. Słuchaj pani lektor, łatwiej będzie Ci to zrozumieć. W naszej gminie tzw. tysiąclatka- to szkoła w Nowym Sielcu.
 2. Historia PRL 1956-1970 (6:07)

GEOGRAFIA

Kl. V a, V b

,,Strefy krajobrazowe na Ziemi” (8:13)

Zapamiętaj charakterystyczne zwierzęta i rośliny w poszczególnych strefach krajobrazowych.

Kl. VI a, VI b

,,Jak powstaje energia elektryczna?’’ Polskie fabryki Tauron [PEŁNY ODCINEK- LEKTOR PL] 43:13

Zwróć uwagę na sposoby wytwarzania energii elektrycznej oraz specyfikę wytwarzania jej w Polsce.

Kl. VII

,,Hodowla zwierząt w Polsce” (7:02), ,,Chów i hodowla zwierząt w Polsce ‘’(4:11)

Zwróć uwagę na gatunki zwierząt hodowlanych w Polsce oraz na regiony o największej koncentracji hodowli.

Czym jest chów, a czym hodowla ?’’

Kl. VIII

,,Lasy tropikalne’’ (cały film dokumentalny po polsku, czas 38:54), ,,Dzika Amazonia. Kolebka Życia.’’ (44:54)

Zwróć uwagę na bogaty i różnorodny świat roślin i zwierząt. Jakie zagrożenia występują współcześnie w Amazonii ?

Zdalne lekcje 1

Materiał do 25 marca 2020r.

HISTORIA

Kl. IV

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

-Przedstaw znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

-Scharakteryzuj postać T. Kościuszki i jego wkład w walkę o wolność Polski.

Kl. Va, Vb

Temat: Mieszko I i początki Polski.

- Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest w 966r.?

- Skąd wzięła się nazwa państwa polskiego.

Temat: Polska Bolesława Chrobrego

- Dokonaj oceny zjazdu gnieźnieńskiego w 1000r.

-Wojna, którą prowadził Bolesław Chrobry.

- Oceń koronację Bolesława Chrobrego w 1025r.

KL.VIII

Temat: PRL w latach 1956- 1970

- Zwróć uwagę na pojęcie ,,Mała stabilizacja’’, na nazwiska osób, które związane są z początkiem opozycji.

- Przedstaw przebieg wydarzeń: marca 1968r. i grudnia 1970 r.

WOS

KL. VIII

Temat: Organizacje międzynarodowe.

- Zapamiętaj jakie są cele ONZ i NATO.

- Oceń członkostwo Polski w ONZ I NATO.

GEOGRAFIA

KL. V a, V b

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

- Na mapie świata w atlasie i podręczniku zwróć uwagę na rozmieszczenie stref klimatycznych i krajobrazowych. Poprawnie scharakteryzuj.

KL. VI a, VI b

Temat: Energetyka w Europie.

- Wyjaśnij: odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Przedstaw zalety i wady różnych rodzajów elektrowni.

- Zastanów się: jaka może być przyszłość energetyki w Polsce ?

KL. VII

Temat: Produkcja zwierzęca.

- Poprawnie wyjaśnij pojęcia: pogłowie, hodowla.

- Wymień przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu hodowli bydła i trzody chlewnej w Polsce.

- Porównaj produkcję zwierzęcą w Polsce z produkcją zwierzęcą w innych krajach.

KL. VIII

Temat: W Amazonii.

- Zwróć uwagę na położenie Amazonii.

- Scharakteryzuj warunki położenia Amazonii.

- Oceń skutki wylesienia Amazonii.