Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 2

Drodzy uczniowie!

Lekcje języka rosyjskiego w klasach Va, Vb oraz VIII odbywają się poprzez aplikację Messenger w odpowiednio utworzonych grupach.

 

Zdalne lekcje 1

JĘZYK POLSKI

Klasa VIII

Proszę o przeczytanie następujących tekstów i wykonanie pisemnie podanych ćwiczeń:

1. Suzanne Collins „Igrzyska śmierci” str. 186

Ćwiczenie: Opisz dylematy głównej bohaterki, okoliczności w jakich się znalazła, wpływ przeszłości na teraźniejszość.

2. George Orwell „Folwark zwierzęcy” str. 194

Ćwiczenie: 2 str. 196

3. Juliusz Słowacki „Balladyna”

Ćwiczenie: proszę przygotować się do napisania charakterystyki porównawczej Aliny i Balladyny.

Klasa VII

Przypominam o obowiązku przeczytania następujących lektur:

1. Aleksander Fredro „Zemsta”

2. Juliusz Słowacki „Balladyna”

JĘZYK ROSYJSKI

Klasa VIII

Proszę powtórzyć następujące zagadnienia:

1. Pisownia i wymowa liczebników 1 – 200

2. Określanie czasu na podstawie zegara – str. 84 i 85 z podręcznika

Proszę wykonać ćwiczenie 8 str. 86 z podręcznika

Klasa V

Przygotowanie następujących tekstów :

1. Ćwiczenie 3 str. 100 (dialog – ćwiczenia w czytaniu)

2. Ćwiczenie 11 str. 110

Ucząc się czytania, prosimy korzystać z nagrań zapisanych na płycie dołączonej do podręcznika.

Materiały do pracy

Zachęcam uczniów klasy VIII do rozwiązywania testów z języka rosyjskiego  zamieszczonych na podanej stronie:

 
Można również wykonać testy poziomujące z języka rosyjskiego zamieszczone na stronie:
 
Życzę wysokich wyników.