Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 2

UWAGA !

Od 17 marca wychowawca kontaktuje się z rodzicami i dziećmi poprzez rozmowy telefoniczne oraz sms- y. Od 24 marca wykorzystujemy także Messenger i pocztę elektroniczną.

Od 26 marca 2020 r. odbywają się konwersacje z dziećmi poprzez komunikator Messenger. Lekcje prowadzone są w trzech grupach: jedna przed południem i dwie w godzinach popołudniowych.

Wychowawca kl. III

Marzena Łyczkowska

Zdalne lekcje 1

KLASA III
Informacje na temat nauczania zdalnego przesyłane są do rodziców codziennie ( w godzinach przedpołudniowych) poprzez wiadomości tekstowe i komunikator internetowy messenger.
Marzena Łyczkowska