Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 12

Zadania dla uczniów. 08.06- 19.06.2020 r.

BIOLOGIA

Klasa V a, V b

Temat: Różnorodność roślin-powtórzenie.

Wykonaj ćwiczenia 1-7/101- 103

Klasa VI a

Temat: Kręgowce stałocieplne- powtórzenie.

Wykonaj ćwiczenia 1-7/116-119

Klasa VII

Temat: Uzależnienia.

Wykonaj ćwiczenia 1-5/125-126

Temat: Żywność GMO.

Obejrzyj prezentację „Żywność GMO”-Szubińska Dobrosława

Klasa VIII

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4/87,89

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Wykonaj ćwiczenia do tematu.

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Zastosowania innych wodorotlenków.

Opisz właściwości i zastosowania dwóch dowolnych wodorotlenków ( nie omawianych w tematach). Pamiętaj o podaniu źródła wiedzy.

Klasa VIII

Temat: Sacharydy. Glukoza i fruktoza- monosacharydy.

Wykonaj ćwiczenia: 20,21/116, 24,25/117, 27/118

LINK DO PRTEZENTACJI: https://drive.google.com/file/d/1iFlmNUoNVd0UrGS-urt6ZYT4hUGzRY06/view?usp=sharing

Zdalne lekcje 11

Zadania dla uczniów. 01.06.- 05.06.2020 r.

BIOLOGIA

Klasa V a, V b

Temat: Przegląd roślin okrytonasiennych.

Wykonaj ćwiczenie 5/100

Klasa VI a

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Wykonaj ćwiczenia 1- 10/111-114

Klasa VII

Przeczytaj referat „ Homeostaza”- Falba Bartosz

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu- homeostaza.

Temat: Choroba- zaburzenie homeostazy.

Wykonaj ćwiczenia do tematów.

Klasa VIII

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Wykonaj ćwiczenia do tematu.

CHEMIA

Klasa VII             

Temat: Wodorotlenki a zasady.

Na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków, ćwiczenie str. 127 ( pierwszy wiersz tabeli !), wypisz nazwy i wzory wodorotlenków z podziałem na rozpuszczalne i nierozpuszczalne.

PROSZĘ O ZACHOWANIE ZESZYTÓW ĆWICZEŃ NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY W CELU KONTYNUACJI NAUKI.

Klasa VIII

Temat: Tłuszcze- rodzaje, właściwości i zastosowania.

Wykonaj ćwiczenia:1-4/109-110, 7/111

Temat: Białka.

Wykonaj ćwiczenia: 9-12/112, 13-17/114

REFERAT - Homeostaza

https://drive.google.com/file/d/1v8KCSMblJjDkkSFu6MnByYKBynMePqtu/view?usp=sharing

Zdalne lekcje 10

Zadania dla uczniów. 25.05.- 29.05.2020 r.

BIOLOGIA

Klasa V a, V b.

Obejrzyj prezentację: ” Rodzaje owoców u okrytonasiennych”- Wiktoria Skowrońska, Paulina Strzemieczna.

Temat: Znaczenie roślin okrytonasiennych.

Wykonaj ćwiczenia 1-4/ 98-99

Klasa VI a

Temat: Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Wykonaj ćwiczenia: 1-3/106-107, 7/108, 9/110

Klasa VII

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. Podsumowanie.

Wykonaj ćwiczenia do tematu oraz test. Str. 117-120

Klasa VIII

Temat: Różnorodność biologiczna.

Wykonaj ćwiczenia str.80-82

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Wodorotlenek wapnia- właściwości i zastosowania.

Wykonaj ćwiczenia 32-33/114, 37/115

Klasa VIII

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Wykonaj ćwiczenia 51-52/95, 57/98

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Wykonaj ćwiczenia: 60-61/99, 63/100

Link do prezentacji:

https://drive.google.com/file/d/1RZqvNIkIHXVbZAcXhV_WJz0PP2MlwzYm/view?usp=sharing

Zdalne lekcje 9

Zadania dla uczniów. 18 - 22.05.2020 r.

Zachęcam do obejrzenia kolejnych prezentacji przygotowanych przez uczniów:

Sprawdzam prace , ćwiczenia wybranych uczniów, którzy mają za mało ocen.

BIOLOGIA

Klasa V a, V b.

Obejrzyj prezentacje:

„ Rodzaje kwiatostanów u roślin”- Smółkowski Adrian

„ Trawy chronione w Polsce”- Falba Oliwia

Klasa VI a

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

Wykonaj 5 ćwiczeń z tematu.

Klasa VII

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do starości. Podr. Str.224- 234

Wykonaj ćwiczenia: 1-2/113, 8/115, 1-4/116

Klasa VIII

Temat: Podsumowanie wiadomości o ekologii.

Obejrzyjcie prezentacje:

„ Wpływ czynników abiotycznych na różnorodność organizmów, w polskich obszarach nadmorskich”-Garwacka Adrianna.

„ Ekosystem torfowisk”- Szubińska Dobrosława

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.

Wykonaj ćwiczenia: 21-22/109, 26/111, 28c/112

Klasa VIII

Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych na przykładzie kwasu metanowego i etanowego. Podr. Str. 157-168

Wykonaj ćwiczenia: 27, 29/88 przeczytaj i zapamiętaj notatkę w ramce str. 89 ćw.

35,36/90, 40/91, 42- 44/92, 49/94

Linki do prezentacji:
 

Zdalne lekcje 8

Zadania dla uczniów. 11.05.20- 15.05.20 r.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji, przygotowanych przez uczniów w ramach dodatkowych prac/ koła:

„Ekologiczna żywność”- Szubińska Dobrosława,

„Błonnik i jego znaczenie dla organizmu”- Radziszewska Anna,

„Gady chronione w Polsce”- Leśnik Adrian.

Sprawdzam prace, ćwiczenia wybranych uczniów.

BIOLOGIA

Klasa V a, V b

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.Str.143

Na podstawie podręcznika uzupełnij ćwiczenia: 1-2/95; 3,5/96

Klasa VI a

Temat: Ptaki- kręgowce zdolne do lotu. Str.119

Uzupełnij ćwiczenia: 1-3/98; 6/99; 9/101

Klasa VII

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Wykonaj ćwiczenia: 1- 5/111-112

Klasa VIII

Temat: Materia i energia w ekosystemie.

Wykonaj ćwiczenia na podstawie podręcznika.

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Spróbujcie wykonać ćwiczenia na podstawie podręcznika.

Klasa VIII

Temat: Glicerol- alkohol polihydroksylowy.

Wykonaj ćwiczenia: 16-20/84-85

Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

Wykonaj ćwiczenia: 22-23/86

 

LINKI DO PREZENTACJI:

1.https://drive.google.com/file/d/1CfsKyC4olNep8-u4bBMjUc0Qznz0ZFhp/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1Ns5w-1QBkLHW6vdXShTPNc27kL6sAwbQ/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/open?id=1P5VUgH9G9-47GVlMu1in2y9tK102Ddiu

Zdalne lekcje 7

Zadania dla uczniów. 04.05- 08.05.20r.

Zachęcam do obejrzenia prezentacji, przygotowanych przez uczniów w ramach dodatkowych prac.

Będę sprawdzać prace wybranych uczniów, więc nie wszyscy od razu dostaną odpowiedzi i oceny.

BIOLOGIA

Klasa Va, Vb

Obejrzyjcie prezentację „Chronione rośliny zarodnikowe”, przygotowane w ramach koła biologicznego przez Wasze koleżanki: Jaskólską Julię, Natalię Samsel i Paulinę Strzemieczną.

Temat: Okrytonasienne.

Na podstawie podręcznika uzupełnij ćwiczenia : 1-4/91-92, 7/94

Klasa VI a

Temat: Kręgowce zmiennocieplne.

Test str.93-96

Klasa VII

Temat: Męski i żeński układ rozrodczy.

Na podstawie podręcznika uzupełnij ćwiczenia:1-3/107; 1-4/109

Klasa VIII

Obejrzyjcie prezentację „Zależności między populacjami”, przygotowaną przez Waszego kolegę Huberta Kozłowskiego.

Temat: Zależności pokarmowe w ekosystemie.

Na podstawie notatki i podręcznika uzupełnij ćwiczenia:1-2/73

Prezentacja - Zależności między populacjami

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Spróbuj wykonać ćwiczenia: 9,11,12/104-105;14/106. Podpowiem, że mydło i wodorotlenek potasu są zasadami.

Klasa VIII

Temat: Szereg homologiczny alkoholi. Metanol i etanol.

Na podstawie podręcznika wykonaj ćwiczenia: 1-2/77; 4/79; 9-10/80

LINK DO PREZENTACJI:

https://drive.google.com/open?id=1j-DaxyJsM1GOKWgeePEsxt71VHyoSqK9

Zdalne lekcje 6

Zadania dla uczniów. 27-30.04.2020 r.

BIOLOGIA

Klasa V a i V b

Temat: Nagonasienne. Cd.

Wykonaj ćwiczenie 7/89.

Na podstawie tekstu w podręczniku str.134-135, wykonaj ćwiczenie 9/90.

Klasa VI a

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

Wykonaj ćwiczenia 1-4/89-90

Klasa VII

Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku.

Wykonaj ćwiczenia1-3/103

Temat: Powtórzenie- narządy zmysłów. Str.105 ćw.

Sprawdzę pierwsze 10 prac. W godzinie lekcji we wtorek.

Klasa VIII

Temat: Czym jest ekosystem?

Wykonaj w terminie ćwiczenia: 1-2/69; 4-5/70; 6-7/71; 8a/72

Sprawdzam już tylko bieżący materiał. Proszę o aktywność uczniów, którzy mają zaległości i brak oceny.

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Tlenki metali i niemetali.( Podr.Str.196)

Wykonaj ćw.8/103 (bez wysyłania). Zwróćcie uwagę na zastosowania i występowanie tlenków.

Temat: Sprawdzenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

Str.100-101/ćw.

Prace proszę przesyłać w godzinie lekcji w czwartek! Proszę o aktywność uczniów, którzy mają zaległości i brak ocen.

Klasa VIII

Temat: Sprawdzenie wiadomości o węglowodorach.

1-5/75; 8-9/76 ćw.

Sprawdzam prace wysłane w godzinie lekcji w czwartek. Proszę o aktywność uczniów, którzy mają zaległości i nie mają ocen.

Zdalne lekcje 5

Zadania dla uczniów, 20-24.04.20 r.

BIOLOGIA

Klasa Va i Vb

Temat: Nagonasienne. Str.129-133 w podr.

Wykonajcie ćwiczenia 1-3/87

Klasa VI a

Temat: Gady- kręgowce , które opanowały ląd.

Wykonajcie ćwiczenia 4/86 ; 5/87; str.91

Klasa VII

1.Temat: Ucho -narząd słuchu i równowagi.

Ćwiczenia 1-2/100

2.Temat : Higiena oka i ucha.

Ćwiczenia 1-3/102

Klasa VIII

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

Ćwiczenia 1-3/66

CHEMIA

Klasa VII

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

Ćwiczenia: 29/96.

Przeczytaj informacje o areometrze.

Wypisz 4 produkty dostępne w domu, o podanym stężeniu procentowym( szukaj w kuchni, apteczce, łazience).Wyjaśnij, co ono oznacza?

Klasa VIII

Temat: Szereg homologiczny alkinów.

Ćwiczenia 40,41/71; 46/73; 47/73. Dla zainteresowanych 43a/72.

Opisz właściwości i zastosowanie acetylenu.

Indywidualne zadania podam na e- mail. Pracujcie wg planu lekcji i dotrzymujcie terminów. Uczniów, którzy otrzymali dodatkowe pytania, proszę o odpowiedzi.

Zdalne lekcje 4

Plan zajęć z biologii i chemii w dn. 15-17.04. 2020 r.

Biologia:

Klasa VI a – Przeczytaj temat „Przegląd i znaczenie ryb”str87.Na jego podstawie wykonaj ćwiczenie 6/75. Dla dociekliwych proponuję zad.6/75

Temat ”Płazy-kręgowce wodno- lądowe” str.93. Wykonaj ćwiczenia 3-4/78, 1/82, 5-6/84

Chemia:

Klasa VII- Przeczytaj temat „Rozpuszczalność substancji w wodzie” i wykonaj ćwiczenia19/92, 24/93, 27/95.

Klasa VIII- W ramach przypomnienia wykonaj zadania 31-32/68 i 38/70.

Zdalne lekcje 3

Zadania dla uczniów do 08.04.20r.

BIOLOGIA

Klasa Va i Vb

Przeczytaj temat „Paprotniki” i wykonaj ćwiczenia 1-2/s82; 6/s85; 8/s86

Klasa VI a

Przeczytaj temat „Ryby – kręgowce środowisk wodnych” i wykonaj ćwiczenia 3-7/s70-71

Klasa VII

Przeczytaj temat”Budowa i działanie narządu wzroku”i wykonaj ćwiczenia1-3/s98

Klasa VIII

Przeczytaj tematy „Drapieżnictwo”i wykonaj ćwiczenia 1-2/s56; 4/s57; 6/s58

oraz „Pasożytnictwo” i ćwiczenia 1-2/s61;8/s64

CHEMIA

Klasa VII

Przeczytaj temat”Rodzaje roztworów” i wykonaj ćwiczenia 12-13/s90; 16/s91.

Zdalne lekcje 2

Drodzy uczniowie. Podaję mój czasowy adres e-mail, tylko do celów dydaktycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dostępny również dla rodziców. Mój czasowy numer telefonu to:+48 607 671 778, w godzinach planu lekcji.Zwróćcie uwagę na znaczki querk przy ćwiczeniach- obejrzyjcie , w miarę możliwości.Utwórzcie konta na www.nowaera.pl w portalu dla ucznia. Przesyłajcie zdjęcia, rozwiązania na moje kontakty. Pamiętajcie- każdy musi skontaktować się ze mną. Podpisujcie każdą stronę swoim imieniem i nazwiskiem jeśli przesyłacie zdjęcia z zeszytów ćwiczeń.

Zadania dla uczniów. Do 31.03.20r.

Klasy Va i Vb (biologia).

Proszę przeczytać temat „Mchy”, podr. Str.115-120.

Na podstawie tekstu wykonaj ćwiczenia 1-3str.79-80 oraz 5-6 str.81.

Dla chętnych: Wypisz z dostępnych ci źródeł, nazwy gatunkowe mchów występujących w Polsce.

Klasa VIa (biologia).

Uzupełnij ćwiczenia str.65-68.Przygotuj się do ewentualnego sprawdzianu w dn.27.03.

Klasa VII (biologia).

Przygotujcie się do ewentualnego sprawdzianu z działu” Równowaga nerwowo-hormonalna”.Uzupełnijcie ćwiczenia z tego działu.

Klasa VIII (biologia).

Przeczytaj temat „Konkurencja”,podr. Str.93-96.

Uzupełnij ćwiczenia1-2 str.53

Klasa VII (chemia).

Przeczytajcie temat „Woda- jako rozpuszczalnik”, podr.str. 165-169.

Uzupełnijcie ćwiczenia 6-7 str.87 oraz ćw.10 str.89.

Klasa VIII (chemia).

W ramach powtórzenia- indywidualna praca z tekstem. Uzupełnij i prześlij rozwiązania ćwiczeń 24-30 str.65-67.

Zdalne lekcje 1

Zlecone prace dla uczniów z biologii i chemii ( na dwa tygodnie).

BIOLOGIA

Klasa Va i Vb 

Wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematów: Łodyga – pęd podziemny.

Liść – fabryka pokarmu.

Rozwiążcie test powtórzeniowy do działu o organach roślinnych.

Klasa VIa 

Uzupełnij ćwiczenia w dziale „Stawonogi i mięczaki”.

Rozwiąż z podręcznikiem test powtórzeniowy z tego działu. Przygotuj się do sprawdzianu.

Klasa VII 

Przygotować się do sprawdzianu z działu VIII „Regulacja nerwowo- hormonalna”, podręcznik str.165-192.

Uzupełnij ćwiczenia str. 94-97

Klasa VIII

Wykonaj ćwiczenia 1-2 str.46

                                 5 str.49

                                 1-2 str.50

                                 6 str.52

Naucz się tematu „ Konkurencja”, podręcznik str.93 i wykonaj do niego ćwiczenie 1 str. 53

CHEMIA

Klasa VII 

Wykonaj ćwiczenia, karty poprawy, rozdane na ostatniej lekcji.

Naucz się tematów i wykonaj ćwiczenia do tematów:

1. „ Woda- właściwości i rola w przyrodzie”, podręcznik str.160- 164:zeszyt ćwiczeń, str.85-86

2.”Woda jako rozpuszczalnik”, podręcznik str.165- 169 ; zeszyt ćwiczeń 6-11 str.87-89

Klasa VIII 

Uzupełnij ćwiczenia o alkanach: 15-17 str.61

                                                     19 str.63

                                                     21 str.64

Przygotuj się do pracy klasowej” Szereg homologiczny alkanów. Metan i etan”; podręcznik str. 103-118