Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Zdalne lekcje 13

Zdalne lekcje 13

Biologia 25.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie VI.

To już ostatnie zajęcia z biologii w tym roku szkolnym. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wytrwałość podczas nauki zdalnej w domu.

Przyroda 25.06.2020 r.

Temat: Podsumowanie działu: Krajobraz najbliższej okolicy.

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń podsumowanie działu str. 112.

To już nasze ostatnie zajęcia. Życzę Wam wspaniałego i radosnego odpoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Wypoczywajcie, aby z zapasem sił, w doskonałych humorach rozpocząć kolejny rok szkolny.

Zdalne lekcje 12

Lekcja 12

Biologia 18.06.2020r.

Temat: Świat zwierząt – ciekawostki

Przygotowałam dla Was zadania sprawdzające znajomość rekordów w świecie zwierząt i ciekawostek ich dotyczących.

ZWIERZAKI-PYTAKI:

 1. Które zwierzę jest najmniejszym polskim ssakiem lądowym? Jakie są jego rozmiary?
 2. Które zwierzę jest największym polskim ssakiem lądowym? Jakie są jego rozmiary?
 3. Które zwierzę jest najszybszym polskim ssakiem lądowym. Jaką prędkość osiąga?
 4. Który polski ssak lądowy skacze najdalej? Jak długie skoki wykonuje?
 5. Które ssaki są prawnie chronione w Polsce?
 6. Które ssaki składają jaja?
 7. Jaką prędkość osiąga struś podczas biegu?
 8. Jaką odległość pokonuje bocian w trakcie wędrówki do Afryki?
 9. Który polski gad jest jadowity?
 10. Jak długo żyje żółw błotny?
 11. Który pająk żyje w wodzie?
 12. Która ryba jest największą rybą świata? Jakie osiąga rozmiary?
 13. Która ryba jest najszybszą rybą świata? Jaka prędkość osiąga podczas pływania?

Każdy uczeń odpowiada na pytanie odpowiednio do numeru jaki ma w dzienniku. Oczywiście kto chce może udzielić wszystkich odpowiedzi.

Przyroda 18.06.2020r.

Temat: Krajobraz antropogeniczny

 1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i przepisz notatkę:

Krajobraz antropogeniczny – to krajobraz, który powstał na skutek działalności człowieka. Wyróżniamy różne rodzaje krajobrazu antropogenicznego:

a.krajobraz miejski, np. historyczny, pogórniczy

b.krajobraz rolniczy, np. skanseny.

 1. Proszę o uważne przeczytanie tematu w podręczniku str.205-208 i zwrócenie uwagi na nowe pojęcia: rekultywacja i rewitalizacja. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 3 str. 107.
 2. Wykonaj zadanie (polecenie przepisz do zeszytu).

Wśród wymienionych składników krajobrazu podkreśl na niebiesko składniki antropogeniczne: rzeka, autostrada, pole uprawne, jezior, morze, dworzec, ratusz, fabryka, sklep, góry, most, kościół, plaża, kopalnia, las.

 

19.06.2020 r.

Temat: Obiekty chronione w najbliższej okolicy.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj lekcję przyrody online w serwisie youtube: Przyroda – klasa 4- Obszary i obiekty chronione, opublikowaną przez zdalna geografia. https://www.youtube.com/watch?v=O3ArA3AEqBc
 2. Przepisz notatkę do zeszytu:

Formy ochrony przyrody:

a.Parki narodowe – obszar powyżej 1000 ha, w Polsce jest 23 parki

b.Rezerwaty – niewielkie obszary chronione, ochronie podlega cała przyroda.

c.Parki krajobrazowe – obszar o dużej powierzchni, w której można prowadzić działalność np. uprawa roślin

d.Pomniki przyrody – pojedyncze obiekty przyrody ożywionej lub nieożywionej o charakterystycznych cechach np. drzewo, skała

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 str. 111

Zdalne lekcje 11

Lekcja 11

Biologia   04.06.2020 r.

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

 1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i przepisz notatkę:

Ssaki mają 2 pary kończyn, których kształt i wielkość związane są z funkcją, którą wykonują. Przystosowane są do pływania (np. foka), latania (np. nietoperz), biegania (koń), chodzenia    ( np. niedźwied,wane są do pływania, latania, biegania, chodzenia, wspinania się, kź) opania podziemnych korytarzy.skakania (np. kangur), wspinania się (np. wiewiórka), kopania podziemnych korytarzy (np. kret).

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str.136-142.
 2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.2,3 i 7 str. 111-113.

We wtorek dnia 9.06.2020 r. proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń podsumowanie działu „Sprawdź, czy potrafisz” str. 116-119 i wysłanie zdjęć na mój adres e-mail.

Przyroda 04.06.2020 r.

Temat: Sprawdzian z działu: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

Uczniowie otrzymają sprawdzian na swoje adresy e-mail o godz. 11.00

Przyroda 05.06.2020 r.

Temat: Wpływ działalności człowieka na krajobraz.

 1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i przepisz notatkę:

TYPY KRAJOBRAZU:

 1. A.Krajobraz naturalny – tzn. nietknięty ręką człowieka, np.:

- krajobraz górski,

     - krajobraz pustynny,

- krajobraz bagienny,

- krajobraz jeziorny,

- krajobraz puszczański

 1. B.Krajobraz kulturowy – przestrzeń ukształtowana w wyniku działalności człowieka.
 2. a.Krajobraz częściowo przekształcony przez człowieka np.:

- krajobraz rolniczy,

- krajobraz wiejski

 1. b.Krajobraz całkowicie przekształcony przez człowieka np.:

- krajobraz miejski,

- krajobraz przemysłowy

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 3 str. 105.

Proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 10.06.2020r.

Zdalne lekcje 10

Lekcja 10

Biologia 28.05.2020r.

Temat: Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj lekcję online w serwisie youtube : Biologia VI- Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem, opublikowaną przez PrzyrodniczeEcho.
 2. Pracując z podręcznikiem wykonaj zad: 3,7 i 9/107-110.
 3. W zeszycie przedmiotowym wypisz cechy ssaków.

Proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 3.06.2020r.

Przyroda 28.05.2020r.

Temat: Organizmy słodkowodne.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj lekcję przyrody online w serwisie youtube: „Warunki życia w wodzie” oraz „Życie w wodach słodkich. Organizmy słodkowodne.”
 2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 3 str. 96-97 oraz 1 i 2 str.98.
 3. W zeszycie przedmiotowym narysuj rybę i podpisz elementy budowy (wzór podręcznik str. 187.
 4. Przepisz notatkę do zeszytu:

W jeziorze można wyodrębnić określone strefy uzależnione od głębokości i charakteryzujące się zróżnicowaną dostępnością światła słonecznego:

 1. Strefa przybrzeżna – płytki obszar przy brzegu jeziora, do którego światło słoneczne dociera aż do dna. Dzięki temu mogą tam rosnąc rośliny, które tworzą następujące strefy:
  1. strefa roślinności wynurzonej ,np. trzcina
  2. strefa roślinności pływającej, np. rzęsa wodna
  3. strefa roślinności zanurzonej, np. wywłócznik
 2. Strefa otwartej toni wodnej - otwarta przestrzeń wodna oddalona od brzegu, która nie ma kontaktu z dnem, sięga tak głęboko jak docierają promienie słoneczne.
 3. Strefa denna – obejmuje obszar dna jeziora ,do którego nie dociera światło słoneczne.

Przyroda 29.05.2020r.

Temat: Podsumowanie działu – Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń podsumowanie działu str. 100-101. Za tydzień 4 czerwca będziecie pisać sprawdzian, który otrzymacie na swoje adresy e-mali o godz. 11.

Proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 3.06.2020r.

Zdalne lekcje 9

Lekcja 9

Biologia 21.05.2020r.

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

Dzisiejsze zajęcia zaczynamy od zapowiadanej kartkówki.

Proszę zapoznać się z tematem ( str. 125-130) i pracując z podręcznikiem wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

Na zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail czekam do dnia 27.05.2020r.

Przyroda 21.05.2020 r.

Temat: Rośliny uprawne.

Dzisiejsze zajęcia zaczynamy od zapowiadanej kartkówki.

1.Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i przepisz notatkę:

Pola uprawne są wytworem działalności człowieka. Rosną na nim rośliny jednego gatunku.

Na polach uprawia się:

 1. a.zboża: żyto, pszenica, jęczmień, owies ,proso
 2. b.warzywa: ziemniaki, buraki ćwikłowe i cukrowe, kapusta, kalafior, marchew, seler
 3. c.rośliny oleiste: rzepak, słonecznik, len

2.Przeczytaj temat w podręczniku str. 176-180

3.Wykonaj zadania 1,2,3,4 str. 92-93.

22.05.2020 Temat: Wody stojące i płynące

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik w serwisie youtube -Charakterystyka wód powierzchniowych. Wody stojące i płynące, przesłany przez Lekcje przyrody – nauka w domu
 2. Pracując z podręcznikiem wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 4 str. 94-95.
 3. 3.W zeszycie przedmiotowym narysuj bieg rzeki i zaznacz: bieg górny, bieg środkowy, bieg dolny, źródło i ujście oraz brzeg prawy i brzeg lewy. (wzór podręcznik str. 183 lub slajd w powyższym filmiku)

Proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 27.05.2020r.

Zdalne lekcje 8

Lekcja 8

BIOLOGIA

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

 1. Zapisz temat i pracując z podręcznikiem napisz definicje pojęcia stałocieplność.
 2. Obejrzyj film o ptakach na: docwiczenia.pl wpisując kod B6AK2U. Wykonaj zad. 3/98.
 3. W zeszycie przedmiotowym narysuj pióro i podpisz elementy budowy: chorągiewka, stosina, dudka.
 4. Pracując z podręcznikiem wykonaj zadanie 6/99.
 5. Napisz notatkę: Cechy ptaków: zamieszkują wszystkie typy środowisk; są stałocieplne; ich ciało jest lekkie i ma opływowy kształt; mają suchą i cienka skórę, z której wyrastają pióra; oddychają za pomocą rurkowatych płuc połączonych z workami powietrza; są jajorodne i występuje zapłodnienie wewnętrzne.
 6. Przeczytaj tekst opieka nad potomstwem i budowa jaja ptaków. Następnie wykonaj zad. 9/101.
 7. W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia: gniazdowniki i zagniazdowniki oraz podaj po dwa przykłady.

Za tydzień będziecie pisać kartkówkę o ptakach po uprzednim wysłaniu do mnie e-mail. Polecam obejrzenie filmiku w serwisie youtube „ Biologia VI-Ptaki- kręgowce zdolne do lotu” przesłane przez PrzyrodniczeEcho

Proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 20.05.2020r.

PRZYRODA 14.05.2020 r.

Temat: Sposoby odżywiania się organizmów.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik w serwisie youtube „Samożywność i cudzożywność”
 2. 2.Przepisz notatkę do zeszytu:

Odżywanie się – to proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm pokarmu.

Ze względu na sposoby odżywiania się organizmów wyróżniamy:

 1. 3.W zeszycie przedmiotowym wykonaj rysunek „Samożywne odżywianie się roślin” ( wzór podręcznik str.166)
 2. Pracując z podręcznikiem (str.165-167) wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1,3,4 i 5 str. 86-87.

W celu utrwalenia wysłuchaj: „Piosenka o fotosyntezie” przygotowanej przez Park Rekreacji Zoom Natury Janowie Lubelskim w serwisie youtube.

Dnia 21.05.2020 r. będziecie pisać kartkówkę z tego tematu o godz. 11

15.05.2020 r.

Temat: Łąka jako środowisko życia organizmów.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik w serwisie youtube przesłany przez Lekcje przyrody – nauka w domu -Łąka jako środowisko życia organizmów.
 2. Pracując z podręcznikiem wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 2, 4 i 5 str. 90-91.
 3. 3.W zeszycie przedmiotowym przepisz notatkę: Łąka – to duże zbiorowisko różnorodnych roślin, brak na niej drzew, występują trawy i rośliny zielne.

Proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 20.05.2020r.

Zdalne lekcje 7

Lekcja 7

Biologia

07.05.2020

Temat: Sprawdzian z działu IV: Kręgowce zmiennocieplne.

Uczniowie otrzymają sprawdzian na swoje adresy e-mail (po lekcji jęz. rosyjskiego).

Przyroda

07.05.2020 r.

Temat: Las jako środowisko życia organizmów.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik w serwisie YouTube- lekcje przyrody – Las jako środowisko życia organizmów.
 2. Po obejrzeniu lekcji wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 1, 2, 3, 4 str. 82-83.
 3. Przepisz do zeszytu notatkę: Las – to zbiorowisko różnych roślin przede wszystkim drzew i krzewów, a także zwierząt i grzybów, które żyją w określonej przestrzeni. Przyrodnicy używają nazwy „las” na określenie zgrupowania drzew liściastych, a „bory” na zgrupowanie drzew iglastych. Lasy zajmują 28% powierzchni Polski.
 4. Na podstawie obejrzanego filmiku i podręcznika napisz w zeszycie „Zasady zachowania w lesie”

08.05.2020 r.

Temat: Organizmy różnych warstw lasu.

 1. Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik w serwisie YouTube- Warstwy lasu – test opracowany przez D. Gryzło.
 2. Po obejrzeniu lekcji wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 1, 2, 3, 4 i 5 str. 84-85.
 3. W zeszycie przedmiotowym wykonaj rysunek „Warstwy lasu”.

W celu sprawdzenia Waszej samodzielnej pracy w domu proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.05.2020r.

Zdalne lekcje 6

Lekcja 6

Biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Kręgowce zmiennocieplne”.

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń „Sprawdź, czy potrafisz” str. 93-96. Zadania wykonujecie w czasie trwania naszych zajęć od 11.45 do 12.30 (zaraz po zajęciach z języka rosyjskiego) . Następnie robicie zdjęcia i wysyłacie na mój e-mail. Za tydzień 7 maja będziecie pisać sprawdzian, który otrzymacie na swoje adresy e-mali o godz. 11.

Przyroda

Temat: Warunki życia na lądzie.

1.Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik. Podaje link https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6ufl  

2. Po obejrzeniu lekcji wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 1, 2, 3 str. 78.

Temat : Organizmy najbliższej okolicy.

1.Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj filmik na youtube „Uczymy się w domu- lekcja przyrody – Rośliny najbliższej okolicy”, który przygotowała L. Antkowiak .

2. Po obejrzeniu lekcji wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 1, 4 str. 80 i zad. 6 str. 81.

3. Pod tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym narysuj i podpisz: drzewo, krzew, roślinę zielną. Następnie przepisz i dokończ poniższe zdania:

a. Roślina wieloletnia, która nie ma pnia tylko wiele zdrewniałych pędów to ………..

b. Roślina o zielonej niezdrewniałej łodydze to …………

c. Roślina, która ma pień i koronę to …………

W celu sprawdzenia Waszej samodzielnej pracy w domu proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail do dnia 6.05.2020r.

Zdalne lekcje 5

Lekcja 5

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

1.W celu poznania zróżnicowanej budowy i trybu życia gadów przeczytaj tekst: „Różnorodność gadów” – podręcznik str. 107. Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń str. 89.

2. W Polsce żyje kilka gatunków gadów. Kolejne strony w książce przedstawią podstawowe grupy gadów wraz z ilustracją i krótkim opisem. Proszę o zapoznanie się z tekstem. Pracując z podręcznikiem wykonaj kolejne zadania w zeszycie ćwiczeń: 2, 3, 4, 5 str. 89-90.

3. Poznaj znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka. Wykonaj zad.9 /92.

4. Czytając tekst: „Zagrożenia i sposoby ochrony gadów” zdobędziesz niezbędne informacje, aby wykonać zad. 10/92.

5. W zeszycie przedmiotowym przepisz poniższe zdania i uzupełnij:

a. Największy wąż w Polsce       …………….

b. Jaszczurka mylona z wężem   …………….

c. Jadowity gad żyjący w Polsce ……………

d. Najmniejszy gad w Polsce     ……………

W celu sprawdzenia Waszej samodzielnej pracy w domu proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.04.2020r.

Przyroda

Temat: Formy ukształtowania powierzchni Ziemi.

1.Zapisz temat w zeszycie i obejrzyj film „Uczymy się w domu- lekcja przyrody – Formy ukształtowania powierzchni Ziemi” , który przygotowała L. Antkowiak . Podaje link https://www.youtube.com/watch?v=vwao5tiliw8

2. Po obejrzeniu lekcji wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 1, 2, 3, 4 str. 76-77.

3. Pod tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym narysuj formę wypukłą – górę. Zaznacz i podpisz wierzchołek, podnóże, stromy stok i łagodny stok.

W celu sprawdzenia Waszej samodzielnej pracy w domu proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.04.2020r.

Zdalne lekcje 4

Lekcja 4     

Biologia

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

1. Pod tematem lekcji wykonaj schemat dotyczący podziału gadów. Na środku napisz gady i pod tym wyrazem narysuj cztery strzałki. Pod pierwszą zapisz jaszczurki , pod drugą węże, pod trzecią żółwie i pod czwartą krokodyle. Twoim zadaniem jest dopisanie dwóch przykładów przedstawicieli. Następnie zanotuj, że w Polsce występuje 13 gatunków gadów, do których należą głównie jaszczurki, węże i tylko dwa żółwie: błotny i ozdobny.

2. Przeczytaj tekst: „Gdzie żyją gady?” – podręcznik str. 103. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 2/85

3. W celu poznania cech gadów, które umożliwiają im życie na lądzie zapoznaj się z budową jaszczurki zwinki w podręczniku na str. 104. Następnie uzupełnij brakujące wypowiedzi w zad.3/86.

4. Zanim wykonasz zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń przeczytaj w podręczniku tekst „Jak oddychają gady?”.

5. Rozmnażanie się i rozwój gadów - to ostatni cel naszej lekcji. Uważnie przeanalizuj tekst i pracując z podręcznikiem wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 5-7/87.

Na zdjęcia z Waszej pracy czekam 16. 04. 2020 r. do godz. 16.00. Osoby, które nie prześlą zadań na mój adres e-miel będą odpowiadały ustnie z przerobionego materiału.

Przyroda

Temat: Przyroda ożywiona i nieożywiona. Rodzaje skał.

1.Przeczytaj tekst „Przyroda żywa i nieożywiona” – podręcznik str. 140.

W zeszycie przedmiotowym pod tematem zapisz: składniki przyrody ożywionej i podaj 4 przykłady oraz składniki przyrody nieożywionej i 4 przykłady. Następnie ołówkiem narysuj swoje podwórko. Jak skończysz zieloną kredką pokoloruj elementy przyrody żywej, które narysowałeś, kolorem czerwonym pokoloruj elementy przyrody nieożywionej a żółtą kredką wszystko co zbudował człowiek.

2. Zapoznaj się z informacjami na temat różnych skał – podręcznik str.141-142.

Pracując z podręcznikiem wykonaj wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 75.

W celu sprawdzenia Waszej samodzielnej pracy w domu proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22.04.2020r.

3. Przed świętami mieliśmy podsumowanie działu „Ja i moje otoczenie”. Za tydzień dnia 23.04.2020 sprawdzian. Proszę o przypomnienie następujących wiadomości: stany skupienia substancji, właściwości ciał stałych, niebezpieczne substancje i ich znaki graficzne, zasady udzielania pierwszej pomocy, choroby wirusowe i bakteryjne, niebezpieczne rośliny i zwierzęta oraz zasady zdrowego stylu życia.

Zdalne lekcje 3

Lekcja 3

BIOLOGIA

Temat: Przegląd i znaczenie płazów.

Cel lekcji: Zdobędziesz informacje na temat zróżnicowania budowy i trybu życia płazów. Poznasz gatunki płazów występujących w Polsce, a także źródła ich zagrożeń i sposoby ochrony. Dowiesz się, jakie znaczenie mają płazy w przyrodzie i dla człowieka.

 1. Przypomnienie wiadomości o żabach. Proszę o obejrzenie prezentacji Jagody Ra pt. „Żaby – film edukacyjny dla dzieci” (YouTube czas 3:10).
 2. Pracując z podręcznikiem str. 97. wykonaj w zeszycie przedmiotowym schemat o płazach, w którym wyróżnisz trzy grupy płazów i podasz charakterystyczne cechy budowy.
 3. Przeczytaj tekst „Płazy żyjące w Polsce” – podręcznik str.98. Następnie wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 82
 4. Proszę o przepisanie notatki do zeszytu przedmiotowego: W Polsce żyje 19gatunków płazów. Są to: salamandra, 4 traszki, 2 kumaki, grzebiuszka,3 ropuchy, 2 rzekotki oraz 6 żab, przy czym umownie dzieli się je na tzw. żaby zielone (wodna, jeziorowa i śmieszna) i brunatne (moczarowa, zwinka i trawna). Wszystkie płazy w Polsce podlegają ochronie gatunkowej.
 5. W oparciu o informację zamieszczone w podręczniku str. 98-99 wykonaj zad. 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń.
 6. W zadaniu 5 w zeszycie ćwiczeń musisz podać cztery argumenty za tym, że płazy należy chronić. Aby je podać poznaj znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka – podręcznik str. 101.
 7. Na koniec lekcji przeczytaj tekst „Główne zagrożenia i sposoby ochrony płazów” i uzupełnij tabelę w zadaniu 6 w zeszycie ćwiczeń.
 8. Praca domowa: Na dzisiejszych zajęciach poznałeś płazy żyjące w Polsce. Wybierz jednego płaza z podręcznika str. 98-99. i napisz pracę zaliczeniową korzystając z różnych źródeł informacji. Praca powinna zwierać: nazwę wybranego gatunku, ilustrację, opis wyglądu, tryb życia, odżywianie, występowanie i ciekawostki. Pracę proszę napisać czcionką 12 i na końcu podać źródła, z których korzystałeś. Gotową pracę wyślij na mój e-mail do dnia 15.04.2020 r.

PRZYRODA

Temat: Podsumowanie działu: Ja i moje otoczenie.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku na stronie 135-137. Uważnie analizuj tekst i infografiki zawarte w lekcji powtórzeniowej.
 2. Pracując z podręcznikiem wykonaj zadania:1,3,4 i 5 w zeszycie ćwiczeń str. 72-73.
 3. Praca domowa: w zeszycie przedmiotowym podaj po 2 przykłady ciał stałych, kruchych, plastycznych i sprężystych.
 4. W celu sprawdzenia Waszej pracy proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.04.2020r.

Zdalne lekcje 2

Biologia

Temat: Płazy- kręgowce wodno-lądowe.

Cele lekcji: Dowiesz się, gdzie żyją płazy. Poznasz cechy, które umożliwiają płazom życie w dwóch środowiskach. Scharakteryzujesz rozmnażanie się i rozwój płazów.

1. Płazy podobnie jak ryby są zmiennocieplne, są zależne od temperatury otoczenia. Zastanów się , dlaczego nie spotykamy płazów zimą. Odpowiedź na to pytanie zapisz w zeszycie przedmiotowym. Przeczytaj tekst „Gdzie żyją płazy?” – podręcznik str. 93. Na podstawie uzyskanych informacji wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.2 str. 77.

2. Płazy jako zwierzęta dwuśrodowiskowe – obserwacja. Proszę o obejrzenie filmu, który znajduje się na stronie www.docwiczenie.pl (kod: B6NHJP). Oglądając film zwróć uwagę na budowę zewnętrzną płazów. Na podstawie filmu wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.3 str. 78.

3. Przeczytaj tekst „Jak oddychają płazy?” – podręcznik str. 94. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 4 str.78.

4. Rozmnażanie i rozwój płazów. Proszę obejrzyj w Internecie film pt: „Metamorfoza kijanki ropuchy szarej”. (YouTube Nantai TV czas: 4:04) Na podstawie filmu wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 6 i 7 str. 79.

5. W celu sprawdzenia Waszej samodzielnej pracy w domu proszę o zdjęcia z powyższych zadań i wysłanie na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.04.2020r.

Przyroda

Temat: Zdrowy styl życia.

Cele lekcji: Poznasz podstawowe zasady zdrowego stylu życia. Dowiesz się jakie czynniki mają szkodliwy wpływ na organizm człowieka.

1.W zeszycie przedmiotowym zapisz temat lekcji. Przeczytaj tekst „Zdrowy styl życia” – podręcznik str. 132. Na podstawie przeczytanych informacji napisz w zeszycie zasady zdrowego stylu życia. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.1 str. 70.

2. Przeczytaj opis pierwszej zasady zdrowego stylu życia „Odżywianie się” – podręcznik str. 133 Następnie uzupełnij zdania opisujące zasady właściwego odżywiania w zad. 3 str. 71.

3. Drugą zasadą zdrowego stylu życia jest sport. W opisie zasady poznasz nowe pojęcia: wypoczynek czynny i bierny. Pamiętaj, aby po nauce i innych pracach umysłowych spędzać wolny czas aktywnie np. iść na spacer, pobiegać, pojeździć na rolkach czy rowerze. Po dniu pełnym aktywności ruchowej wypoczywaj biernie np. może to być krótka drzemka, czytanie książki, odpoczynek przed komputerem, telewizorem.

4. W zeszycie przedmiotowym wykonaj schemat FORMY WYPOCZYNKU. Zapisz na schemacie aktywne i bierne sposoby wypoczywania odpowiednie dla ucznia w twoim wieku. Napisz pod schematem, jak ty najbardziej lubisz wypoczywać.

5. W stosowaniu zasad zdrowego stylu życia pomoże Ci odpowiednie rozplanowanie zajęć. Przepisz do zeszytu poniższe zalecenia:

 1. 1.Śpij około 9 godzin w nocy.
 2. 2.Nie zapominaj o porannej i wieczornej toalecie.
 3. 3.Jedz co najmniej cztery posiłki dziennie.
 4. 4.Ćwicz co najmniej 2-3 razy w tygodniu.
 5. 5.Unikaj złych przyzwyczajeń, które szkodzą zdrowiu.

Zdalne lekcje 1

Biologia

Klasa VI b

 1. Przeczytaj tekst „Dlaczego ryby mają różne kształty ciała? - podręcznik str. 87.
 2. Następnie wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń str. 73.
 3. Przypomnij sobie pojęcia: drapieżnik, roślinożerca.
 4. Wykonaj zadnie 2 w zeszycie ćwiczeń str.73
 5. Pracując z podręcznikiem str. 90 -91 uzupełnij zadania: 5 i 6 w zeszycie ćwiczeń str.75.

Praca dla chętnych

Spróbuj się dowiedzieć, jakie ryby występują w zbiorniku wodnym położonym najbliżej Twojej miejscowości. W zeszycie przedmiotowym podaj miejscowość, rodzaj zbiornika wodnego i przykłady ryb.

Przyroda

Klasa IV

 1. W zeszycie narysuj schemat (na środku strony zapisz słowo UZALEŻNIENIA i odchodzące od niego strzałki) i obok strzałek podaj swoje skojarzenia ze słowem uzależnienia.
 2. Po wykonaniu zadania 1 odczytaj swoje skojarzenia. Na tej podstawie podaj swoją definicję uzależnienia.
 3. Otwórz podręcznik na str. 129 zapoznaj się z ramką „Picie alkoholu powoduje…”
 4. Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 1.
 5. Przeczytaj tekst „Uzależnienia” – podręcznik str. 129-130.

Praca dla chętnych

Zaprojektuj plakat ostrzegający dzieci i młodzież przed szkodliwym wpływem nikotyny na organizm.