Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Ćwiczenia logopedyczne do wykonania w domu

PROSTE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

DO WYKONYWANIA W DOMU

 1. „Latarnia morska”

Wiersz ten służy do ćwiczeń wydłużających fazę wydechową podczas mówienia, kształtujących umiejętność równomiernego wydychania powietrza i wytwarzania dźwięków z różną siłą głosu (głośno, cicho). Jednocześnie uwrażliwiony jest słuch mowny (dzieci naśladują dźwięki demonstrowane przez prowadzącego), usprawniane są również narządy mowy, zwłaszcza wargi.

Wśród mgły i nocy

rozlega się dźwięk

długi i głośny

niczym wilka jęk:

Uuu./uuu…/uuu…

     Dźwięk jednostajny

     do uszu dociera

     rybaka na kutrze,

     a w porcie- dokera:

     Uuu…/uuu…/uuu…

Głośno i długo

syrena buczy.

drogi do portu

zbłąkanych uczy:

- Uuu…/uuu…/uuu…

     Wśród morskich głębin,

     szumu wielkich fal

     niesie się wycie,

     hen…w morską dal;

     -Uuu…/uuu…/uuu…

Na morzu kuter

rybacki stoi.

A tu wśród nocy

nie widać boi

rybak na kutrze

minę ma srogą:

- czas mi do domu,

lecz którą drogą?

     Rozbrzmiewa wokół

     jednostajny dźwięk,

     długi i głośny

     niczym wilka jęk:

     -Uuu…/uuu…/uuu…

     Dźwięk ten syreny

     do kutra dociera,

     z radości ręce

     rybak zaciera.

będzie za dźwiękiem

płynąć do domu,

nie da syrena

 zginąć nikomu.

-Uuu…/uuu…/uuu…*

-Uuu…/uuu…/uuu…^

W miejscach oznaczonych (*^) dzieci, naśladują wycie syreny latarni morskiej- jak najdłużej na jednym wydechu wypowiadają z jednakowym natężeniem głosu: Uuu…./uuu…/uuu…- cicho(*) lub głośno(^). Pojedyncza kreska oznacza pauzę na nabranie powietrza ustami (/).

2. „Skacząca piłka”

Wiersz ten służy do usprawniania narządów mowy. Wielokrotne powtarzanie sylaby la usprawnia czubek języka, utrwala prawidłową artykulację głosek l i a oraz przygotowuje do wymowy trudniejszej głoski r.

Mała Ala piłkę ma,

piłka skacze:

- La, la, la.

- La, la, la*

     Ala Ani piłkę da,

     piłka skoczy:

     - La, la, la.

     - La, la, la*

Ładnie fika piłka ta:

piłka tańczy:

- La. la, la.

- La, la, la*

     Piłkę łapie mała Ala,

    piłka skacze:

     - La, la la.

     - La, la la.*

Czy ktoś wdzięku więcej ma,

od tej piłki:

- La, la, la?

- La, la, la.*

W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) dzieci naśladują skaczącą piłeczkę, powtarzając la, la, la

3. Ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne - wierszyk: „Gimnastyka”:

Na początku jest rozgrzewka,

Językowa wprzód wywieszka,

Cały język wyskakuje,

Wszystkim nam się pokazuje,

W dół i w górę,

W lewo, w prawo.

Pięknie ćwiczy!

Brawo! Brawo!

Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje.

Popatrzymy do lusterka,

Jak się język bawi w berka.

Kto spróbuje z miną śmiałą,

Zwinąć język w rurkę małą?

Język ząbki poleruje

Każdy dotknie i wyczuje…

Może uda się ta sztuczka.

Trzeba uczyć samouczka.

 4. Zabawa fabularyzowana: „Król wiatrów”- podczas opowiadania dzieci naśladują szum wiatru, różnicując natężenie głosu.

         „ Za siedmioma lasami, na ogromnej górze mieszkał król wiatrów. Na wiosnę zlatywał z góry i szumiał łagodnie: szszsz…, by nie postrącać płatków z kwitnących drzew. W lesie najczęściej leżał na swym łóżku i obserwował bawiące się dzieci w pobliskim przedszkolu. Szumiał tylko wtedy, gdy chmury zbierały się nad placem zabaw, by je rozpędzić, lub wówczas, gdy słońce za mocno piekło i dzieciom było bardzo gorąco: wtedy też szumiał lekko: szszsz. Gdy nadchodziła jesień przeganiał czarne, kłębiące się listopadowe chmury, szumiąc groźnie: szszsz. Najwięcej jednak hulał o świcie podczas mroźnych, srogich zim i wołał: szszsz! Zaglądał przy tym do okien, by zobaczyć, jak bawią się dzieci w domach i przedszkolach. Stukał w okienka, jakby wywołując dzieci na dwór. Ale one wolały zostać w ciepłym pokoju i tylko przez szybę przyglądać się tańcom wiatru”.

5. Zabawa usprawniająca język, wargi, policzki: ”Jak języczek został żeglarzem”.

   Pewnego dnia języczek wybrał się nad jezioro (kląskanie). Zobaczył łódkę, otworzył kłódkę ( otwieramy usta), wsunął kluczyk (język na brodę) i już gotowe. Wsiadł do łódki (kląskanie). Chwycił prawe, potem lewe wiosło (ruch wahadłowy języka do kącików ust). Wiosłował na zmianę prawym i lewym wiosłem (wypychanie prawego i lewego policzka). Zmęczył się, wiec chwile odpoczął. Spojrzał w górę ( język dotyka górnej wargi), zobaczył długi sznur łabędzi (oblizywanie górnej i dolnej wargi) Postanowił policzyć ptaki ( liczenie górnych i dolnych zębów). Nieco dalej nadciągały ciemne obłoki (oblizywanie podniebienia). Języczek bał się, że dopadnie go deszcz. Postanowił wracać Wiosłował prawym i lewym wiosłem( wypychanie lewego i prawego policzka), co chwilę ocierając pot z czoła( dotykanie górnych i dolnych dziąseł). Dopiero wtedy zauważył przy łódce silnik. Odłożył wiosła ( oblizywanie górnej i dolnej wargi) i włączył silnik( brrrr) i szczęśliwie dopłynął do brzegu.

6. Zabawa: ”ZOO”

     Pewnego dnia języczek wybrał się do ZOO. Spacerował od klatki do klatki (mówimy; tup, tup).W pierwszej klatce zobaczył małpy, które skakały po gałęziach (dotykamy czubkiem języka na przemian dolnych i górnych zębów), zjadały banany (poruszamy buzią jakbyśmy coś jedli), wydają małpie okrzyki    (wołamy; gu, gu). W drugiej klatce mieszkał wilk. Był bardzo zły- pokazywał zębiska (pokazujemy zęby  w szerokim uśmiechu i warczał (wrr). W trzeciej klatce osiołek wydawał osiołkowe odgłosy (i-u,i-u) i skakał, wymachując kopytkami (dotykamy językiem podniebienia). Następnie pan języczek spotkał węża. Wąż syczał( ssssss) i wił się (wolno wysuwamy język z buzi ruchem wahadłowym – od prawej do lewej). Pan języczek odwiedził słonia. Słoń chwalił się zwinną trąbą (robimy rurkę z języka). Potem poszedł obejrzeć krokodyla, który głośno kłapał paszczą (otwieramy i zamykamy wargi wyciągnięte do przodu). Następnie powędrował do klatek hien. Cóż tam porabia? Jak zwykle ma dobry humor i się śmieje ( śmiejemy się hi, hi, ha, ha, he, he). Pan języczek był już bardzo zmęczony. Teraz czas na lody. Ech, pyszne te lody (wykonujemy językiem ruchy przypominające lizanie lodów, następnie oblizujemy wargi ruchem okrężnym).

Źródło:

http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania-w-d.html

Ćwiczenia słuchowe

Ćwiczenia słuchowe

1.Odtwarzanie struktur dźwiękowych

 • wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności);
 • ·wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat = tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 6, 9).

2. Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół).

3. Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia

 • nazywanie ich i naśladowanie
 • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos);
 • łączenie dźwięku z obrazkiem – np. czajnik (zdjęcie czajnika, konkretny przedmiot) z zaprezentowanym dźwiękiem (np. puszczonym z płyty);
 • ·zabawa „Co słyszę?” – rodzic chowa się i prezentuje jakiś dźwięk (z otoczenia dziecka, np. szczekanie psa), zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to dźwięk.

4. Podział zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy wielosylabowe)

5. Łączenie sylab w wyrazy
- Jaki to będzie wyraz, kiedy powiem pił-ka? A kiedy powiem sa-mo-lot? Najpierw wyrazy składające się z 3 sylab, potem coraz trudniejsze.

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania/Ul/Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu (biurko, samochód itp.)

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - („Teraz będziemy mówić wyrazy na literę a” itp.)

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski

 • ·Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a?
 • ·Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj

10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek
rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden wyraz na jednej karteczce.

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”)

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek
uzupełnianie słów w znanych rymowankach, np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również wesołe układać rymowanki o członkach rodziny, a następnie uczyć się ich wraz z dzieckiem na pamięć.

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej
rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej).

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów
można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek, wyszukiwanie w otoczeniu wyrazów zaczynających się na literkę „p” – nauka może być świetną zabawą!

15. Wspólne czytanie

Źródło:

https://www.babyboom.pl/przedszkolak/cwiczenia/15-pomyslow-na-doskonalenie-percepcji-sluchowej-dziecka

Zdalne lekcje - ćwiczenia wzbogacające słownictwo

Witajcie Drodzy Uczniowie!

Poniżej przedstawiam kilka gier i zabaw, które śmiało możecie wykorzystać w ramach urozmaicenia codziennych zajęć. Propozycje ćwiczeń realizować możecie na spacerze, a nawet podczas podróży samochodem, gdyż do ich realizacji nie potrzebne są Wam żadne materiały.

Ćwiczenia wzbogacające słownik dziecka

 1. Umiejętność wyodrębniania głosek i sylab w wyrazie
 2. Pierwsza osoba wymyśla słowo np. ciuchcia, druga osoba ma za zadanie wymyślić słowo, które rozpoczyna się ostatnią sylabą poprzedniego – w tym przypadku cia – ciasto.
  ciuchcia – ciasto – stonoga – gaśnica – calineczka (…) aż do wyczerpania
 3. Innym wariantem powyższej zabawy jest dobieranie par wyrazów o tej samej tematyce np. lokomotywa – wagon
 4. Trzecim wariantem zabawy jest wyszukiwanie słów rozpoczynających się ostatnią głoską poprzedniego słowa np. sznurek – kaktus – słuchawki – igła – aplikacja – abażur – rabarbar (…)
 5. Nieco trudniejszą zabawą jest wyszukiwanie wyrazów rymujących się np. krowa – sowa, samolot – wodolot, niebieski – pieski.
 6. Dla dzieci znających litery polecam zabawę polegającą na wyszukiwaniu wyrazów ukrytych w innych wyrazach. Wystarczy zapisać na kartce papieru wyraz np. makaron, a dziecko po jego analizie ma wyodrębnić i zapisać wyraz mak.
 7. Umiejętność wyszukiwania synonimów i antonimów
 8. Znajdywanie przeciwieństw (ważne, aby były to słowa mniej oczywiste) np. puszysty – ugnieciony, wypukły – wklęsły, miękki – szorstki.
 9. Łączenie dwóch wybranych cząstek słów i odczytywanie całości np. stu – lecie, sto – noga, ul – Ewa, list – opad.
 10. Wyszukiwanie słów w obrębie jednego tematu z użyciem odpowiedniej formy gramatycznej np. Wyremontowałam salon i mam zamiar wstawić do niego nową (szafę, komodę, lampę, kanapę), Kwiaciarka przygotowała dla mnie piękny bukiet składający się z (bratków, stokrotek, tulipanów, irysów).
 11. Wyszukiwanie słów o tej samej nazwie, jednak oznaczających coś innego np.
  Zamek – królewski, w kurtce, w drzwiach, Golf – gra, bluzka

Blok – budynek, rysunkowy

Paluszek – element dłoni, do jedzenia

 1. Tworzenie rodziny słów np. kwiat – kwiatek, kwietnik, kwiecisty, kwitnąć.

Źródło: https://www.logopeda-lodz.eu/blog/cwiczenia-rozwijajace-slownictwo-dzieci/

Zdalne lekcje - logopedia w domu

LOGOPEDIA W DOMU

Ćwiczenia oddechowe

 1. 1.Dmuchanie baniek mydlanych w konfiguracji:

długo – krótko – długo

słabo – mocno – bardzo mocno

Tak, żeby dziecko mogło zobaczyć siłę wydechu

2. Wąchanie kwiatów

kolorowych mydełek i pustych opakowań po perfumach.

3. Zawody statków

z papieru lub kory możemy zrobić maleńkie stateczki, którymi możemy się bawić np. w wannie lub przy stole

4. Dmuchanie na zawieszone na nitkach małe elementy.

Również staramy się różnicować siłę wydechu

5. „Kołysanie” misia.

Dziecko kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni. Na brzuchu kładziemy małą maskotkę. Zadaniem dziecka jest nabranie powietrza do brzuszka (przepony) i wypuszczenie tak aby miś się kołysał.

6. Dmuchanie na pocięte paski papieru tak aby tańczyły.

7. Dmuchanie na wiatraczki, w gwizdki, trąbki

8. Wyścigi styropianowych, piankowych kulek z użyciem słomki lub bez

9. Dmuchanie na świecę tak aby nie zgasić płomienia

Ćwiczenia fonacyjne

Mają za zadanie wykształcenie prawidłowego nastawienia głosowego, czyli odpowiedniego dostosowania wysokości i umiejętności właściwego zastosowania jego natężenia podczas mowy.

1. Zabawy w naśladowanie odgłosów zwierząt.

Z pomocą książki możemy naśladować zwierzęta, bawić się w zgadywanki „jakie to zwierzę” i zadawać podchwytliwe pytania na myślenie np. „Idzie baran, za nim koza, a na końcu kot jakie odgłosy wydają”? Ta zabawa świetnie sprawdza się w podczas stania w korku;)

2. Wierszyki dźwiękonaśladowcze np.

MYSZKI

Myszek sto do norki szło:

SZO, SZO, SZO SZO, SZO, SZO

Wtem wybiegły koty dwa:

SZA, SZA, SZA SZA, SZA, SZA

A, że były bardzo złe

SZE, SZE, SZE SZE, SZE, SZE

To złapały myszki dwie

SZE, SZE, SZE SZE, SZE, SZE

Potem jeszcze zjadły trzy

SZY, SZY, SZY SZY, SZY, SZY

I ostrzyły ciągle kły

SZY, SZY, SZY SZY, SZY, SZY

Ale, że im brakło tchu

SZU, SZU, SZU SZU, SZU, SZU

Nie złapały wszystkich stu

SZU, SZU, SZU SZU, SZU, SZU

 

JEDZIE POCIĄG

Jedzie pociąg – fu, fu, fu

Trąbka trąbi – tru, tu, tu

A bębenek – bum, bum, bum

Na to żabki – kum, kum, kum…

Woda z kranu – kap, kap, kap

Konik człapie – człap, człap, człap

Mucha brzęczy – bzy, bzy, bzy

A wąż syczy – sss, sss, sss…

3. Naśladowanie śmiechu różnych ludzi:

 • mężczyzna- głośne „hohohoho”
 • kobieta- o średnim natężeniu „hahahaha”
 • staruszka- cichutko  „hehehehe”
 • dziewczynki- piskliwy „hihihihi”
 • chłopcy- hałaśliwy „hahahaha”

4. Śpiewanie samogłoskowych kołysanek lalkom i misiom na melodię „Kotki dwa” śpiewamy tylko aaaaaaaaaa lub mruczymy „mmmmmm”

5. Śpiewanie piosenek i mówienie krótkich wierszyków

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

– przy otwartej buzi liczymy górne zęby językiem (żuchwa nieruchomo)
– udajemy, że język to pędzel, a buzia to mieszkanie do pomalowania. Malujemy najpierw kropeczki na podniebieniu, policzkach, a na koniec musimy wszystko dokładnie zamalować. (żuchwa nieruchomo)
– próbujemy dotknąć językiem do nosa
– do podniebienia twardego możemy przykleić opłatek i poprosić dziecko o oderwanie go samym językiem
– strzelanie z języka: przyklejamy mocno język do podniebienia i mocno odklejamy
– karuzela: przy zamkniętej buzi dziecko wkłada język między wargi, a zęby i kręci w kółko

Linki do stron logopedycznych

Dzień dobry drodzy uczniowie!

Tym razem przesyłam Wam linki do ciekawych stron logopedycznych, gdzie za pomocą atrakcyjnych gier możecie poćwiczyć artykulację poszczególnych głosek. Życzę miłej i owocnej pracy!

https://wordwall.net/pl/resource/1234212/j%C4%99zyk-do-g%C3%B3ry

https://view.genial.ly/5ea32ddc6489ab0dc22dac4d/game-breakout-podroz-do-krainy-gloski-r

https://wordwall.net/pl/resource/1751712/logopedia/memory-dr-tr

https://wordwall.net/pl/resource/1128534/logopedia/znajd%C5%BA-cz

Zdalne lekcje - wierszyki

Dzień dobry! Czas na utrwalanie ćwiczonych głosek w dłuższych tekstach. Dziś zajmiemy się artykulacją: s, z, c, dz oraz sz, ż/rz, cz, dż. Powodzenia!!!

 

GŁOSKI SYCZĄCE

Podczas artykulacji głosek syczących, język spoczywa na dole jamy ustnej, jego czubek lekko przylega do dolnych zębów, a boki są lekko uniesione. Wargi są rozciągnięte, jak podczas mówienia samogłoski „iiiiiiii”.  Pamiętajcie także, że zęby są delikatnie złączone.


“Rarytasy Stasia

W swoim małym pokoiku
Staś ma mnóstwo smakołyków:
serek wiejski, chleb sojowy,
słodki soczek truskawkowy.
Jest sałatka owocowa,
i rolada kokosowa,
słodki deser sezamowy,
wielki tort marcepanowy,
ostra pasta łososiowa,
galaretka brzoskwiniowa.
Są sardynki, zupa z suma,
ser podlaski i salami,
pyszny sernik z bakaliami,
sękacz, ciastka i ciasteczka,
miska pełna ananasów,
Staś ma mnóstwo rarytasów.

“Zagubione [z]”

Gdzieś się “z” zawieruszyło,
zabłąkało, zagubiło.
Może je koza zajada
myśląc, że to sałata.
Może je zebra ukradła,
szukając “z” z abecadła.
Może jest w zabawkach Zosi,
poszukajmy, Zosia prosi.

“Leniwa Lucynka

Lucynka nie chce pomóc mamie,
mówi, że musi zjeść najpierw śniadanie.
Nie chce się bawić swym pajacykiem,
ani klockami, ani kucykiem.
Tylko chce zajadać lody owocowe
i słodkie cukierki marcepanowe.

Lipiec
Lipiec zaczyna wakacje.
W lipcu kwitną akacje.
W lipcu (na pewno mam rację),
lekkie się jada kolacje.
Lipiec to miesiąc gorący,
lipiec to miesiąc pachnący.
W lipcu mam czasu moc,
na trawce rozkładam więc koc.
Na łące koncert lipcowy
Nie słyszą go krety, sowy.
I każdy dzień w lipcu taki.
Cieszą się wszystkie zwierzaki.

“Dzwonek”
Dzwonek bardzo pracowity
dzwoni dźwięcznie tam na skwerku,
dzwoni także w twym rowerku.
Dzwoni w domu, gdy koledzy
niosą ci okruchy wiedzy
(bo ty gips mając na nodze
sam w domu nudzisz się srodze).
Dzwonek dzwoni w telefonie,
dzwonią kopytami konie
czasem coś mi dzwoni w uchu,
czasem coś zadzwoni w brzuchu.
Dzwony, dzwonki i dzwoneczki
lubię wasze pioseneczki!

Źródło:

https://loogomowa.pl/wierszyki-do-utrwalania-wymowy-glosek-syczacych-s-z-c-dz/


GŁOSKI SZUMIĄCE

Podczas wypowiadania głosek szumiących, ważne i niezbędne są trzy zasady:

1. Czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego.

2. Ząbki są złączone (ale nie zaciśnięte).

3. Usta układają się w ryjek.


„Trudny rachunek”

Szły raz drogą trzy kaczuszki,
Grzecznie, że aż miło:
Pierwsza biała, druga czarna,
A trzeciej nie było.
Na spotkanie tym kaczuszkom
Dwie znajome wyszły:
Pierwsza z krzaków, druga z sieni,
trzecia prosto z Wisły.

„Szop pracz”

Wczoraj szop pracz duży
szelki prał w kałuży.
Patrzył przy tym bacznie,
czy już biegną czaple.
Bo czaple i szopy
gnają do roboty!
Lubią też szalenie
bąbelki i pianę, czyszczenie i pranie,

„Leżak”

Nad rzeką, lub nad morzem
leżak do leżenia służy.
Czy to plaża, czy podwórze
Wtedy czas tak się nam dłuży.
Gdy gorące słońce praż
pod parasol iść wypada.
A tam lody, rożki, żelki,
I w butelce oranżada.

„Mecz”

Dziś wieczorem będzie mecz.
To jest bardzo ważna rzecz.
Ćwiczą chłopcy i dziewczyny,
mają bardzo tęgie miny.
Czwarta klasa czeka już.
Opadł też z boiska kurz.
Gracze zaczynają mecz.
Bo to bardzo ważna rzecz.


i wszelkie inne
porządkowanie!
Lubią pralnie, lubią szwalnie.
Piorą w balii albo w wannie.
Szumi rzeczka. Szop nad rzeczką
Odpoczywa, pije mleczko,
Bo był grzeczny – szop pracz duży,
Który szelki prał w kałuży.

„Dżokej”

Dżokej ujeżdża konia.
Krzyczy do niego żona,
że odjeżdża daleko,
a nie wypite mleko,
czeka bułka drożdżowa.
Dżokej prędko się chowa,
konia Dżumę pogania.
Woli dżem na śniadanie.

Źródło: http://przeds8.webd.pl/wierszyki-logopedyczne-do-utrwalania-glosek/519-logopedyczne-wierszyki-i-rymowanki-do-utrwalania-glosek-szumiacych-sz-z-cz-dz.html


Zdalne lekcje - Mimowa

Drodzy Uczniowie,

poniżej podaję link do bardzo fajnej i twórczej strony, na której znajdziecie różnorakie ćwiczenia, zabawy, a także gry logopedyczne, które niewątpliwie pomogą Wam rozwijać nie tylko mowę lecz również wyobraźnię oraz spostrzegawczość. Życzę przyjemnej oraz owocnej pracy poprzez zabawę. Pozdrawiam.

Oto link:

www.mimowa.pl

Zdalne lekcje - Logopedia wiosną

Logopedia wiosną

Mamy piękną wiosnę, a zarazem trudny czas. Nie możemy się spotykać na terapii logopedycznej. Dlatego bardzo proszę, zajrzyjcie na strony, do których linki umieściłam poniżej. Są tam ciekawe zabawy, pomagające utrwalać ćwiczone przez nas głoski. Wiem, że trudno o codzienną motywację do ćwiczeń logopedycznych. Bardzo ważna jednak w terapii jest systematyczność...

Poniżej umieszczam link do Wiosennej tabeli motywacyjnej. Można go ściągnąć, wydrukować i systematycznie uzupełniać. To zadanie dla najbardziej sumiennych uczniów J

https://www.logotorpeda.com/strefa-rodzica/motywacja-wiosna/

Tutaj coś dla tych, którzy pracują z głoską [sz] – PAMIĘTAJ!!!USTA UKŁADAJĄ SIĘ W „OKIENKO”, A JĘZYK UNOSI DO GÓRY!!!

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/szereg-szumiacy-w-butelkach/

Tutaj dla tych, którzy ćwiczą z głoską [s] - PAMIĘTAJ!!! JĘZYK ZA ZĘBAMI!!!

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/cwiczenia-narzadow-artykulacyjnych-a-seplenienie-miedzyzebowe/

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/cwicz-piekna-wymowe-s-czesc-pierwsza/

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/cwicz-piekna-wymowe-s-czesc-druga/

A teraz najtrudniejsza z głosek, czyli R

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/zdania-z-obrazkami-polaczenie-gr/

 Poniżej zadanie dla tych, którzy mają problem z bezdźwięcznością głosek

Tutaj utrwalamy i różnicujemy głoski [f] i [w]:

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/cwiczenia-sluchu-fonemowego-z-gloskami-w-i-f-propozycje-na-dlugi-pobyt-w-domu-z-dzieckiem/

Skopiujcie sobie te linki, wpiszcie w przeglądarkę stron internetowych i do dzieła! Życzę udanej i owocnej pracy przez zabawę. Pozdrawiam J

Zdalne lekcje - ubezdźwięcznienia

UBEZDŹWIĘCZNIENIA W MOWIE

Mowa bezdźwięczna to zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także na zastępowaniu ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi lub myleniu obu szeregów. To wada wymowy, która prowadzi do znacznego zniekształcenia fonetycznej budowy wyrazów, a nawet do zmiany znaczenia wyrazów, np: Tomek - domek; kosa - koza, itd.

W terapii mowy bezdźwięcznej głównie wykorzystuje się metody fonetyczne. Sukces terapii           w dużym stopniu jest uwarunkowany kolejnością udźwięczniania głosek., a kolejność jest uzależniona jednocześnie od dwóch czynników:

 • więzadła głosowe łatwiej uruchomić przy małym ciśnieniu w jamie ustnej, gdy w nasadzie w toku artykulacji powietrze napotyka mniejszy opór (np. łatwiej jest udźwięcznić głoskę szczelinową niż zwartą);
 • im dalej od krtani znajduje się miejsce artykulacji głoski tym łatwiej ją udźwięcznić (np. łatwiej udźwięcznić głoskę wargową niż tylnojęzykowi. W związku z tym schemat wywoływania głosek dźwięcznych wygląda następująco:

v, v', z, ž, ź, ʒ, ǯ, ʒ , b, b', d, g, g’

Ćwiczenia oddechowe:

 • wykonanie wdechu i zdmuchiwanie świeczki (powoli, szybko) na wydechu
 • wykonanie wydechu dmuchając na skrawek papieru
 • wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę
 • zdmuchiwanie płomyka świecy przy stopniowo zwiększanej odległości
 • dmuchanie na kłębuszki waty lub piłeczkę

Przy mowie bezdźwięcznej głos jest monotonny i cichy, wargi zwykle wiotkie, a napięcie mięśni artykulacyjnych często jest obniżone. Dlatego we wstępnej fazie terapii mowy bezdźwięcznej stosuje się ćwiczenia zwiększające napięcie mięśniowe narządów artykulacyjnych (policzków, warg, języka), takie jak:

 • parskanie,
 • cmokanie wargami,
 • gra na harmonijce ustnej,
 • mruczenie melodii,
 • masaż warg i języka,
 • nadymanie policzków i wstrzymywanie powietrza zakończone silnym parsknięciem.

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest m. in. sprawne działanie narządów mowy. Realizacja poszczególnych głosek wymaga różnego układu artykulacyjnego           i różnej pracy mięśni. Toteż narządy mowy trzeba tak ćwiczyć, aby wypracować zręczne i celowe ruchy języka, warg, podniebienia. Dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu oraz położenia poszczególnych narządów mowy.

 1. Ćwiczenia żuchwy:
 • wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi
 • ruchy do przodu i do tyłu
 1. Ćwiczenia warg:
 • wysuwanie i spłaszczanie warg złączonych
 • zakładanie wargi dolnej na górną i górnej na dolną
 • cmokanie: wargi ściągnięte
 • parskanie
 • przesadna artykulacja głosek: a - i - o - e - u - y, a - i - u, a - e - u, itp.
 • nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem
 1. Ćwiczenia języka:
 • przesuwanie języka od kącika do kącika warg
 • wypychanie językiem policzków
 • unoszenie czubka języka do zębów górnych i dolnych
 • kląskanie językiem: czubkiem i środkiem języka
 1. Ćwiczenia podniebienia miękkiego
 • ziewanie i chrapanie na wdechu i wydechu
 • naśladowanie kaszlu z językiem wysuniętym na zewnątrz jamy ustnej
 • wymawianie sylab: ak, ka, ku, uk, aka, oko, uku, eke, itd.

Częstą przyczyną mowy bezdźwięcznej są zaburzenia słuchu fonematycznego, dlatego drugą ważną grupą ćwiczeń są ćwiczenia słuchowe. Ich istotą i celem jest doprowadzenie do umiejętności słuchowego różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników. Ponadto należy doprowadzić do uzmysłowienia sobie przez dziecko różnic pomiędzy tymi głoskami na podstawie wrażenia czucia i wibracji u logopedy, albo u dziecka, jeżeli któraś z par opozycyjnych jest przez nie realizowana. Wrażenia te można uzyskać w wyniku przyłożenia dłoni do krtani lub położenia jej na szczycie głowy. Innym sposobem na zrozumienie przez dziecko tej różnicy jest porównanie siły strumienia powietrza na zewnętrznej powierzchni dłoni przy artykulacji głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (przy pierwszych wyraźniej odczuwa się ślad powietrza).

Uświadamianie dziecku udziału więzadeł głosowych przebiega w następującej kolejności:

 • tłumaczenie zjawiska dźwięczności na samogłoskach wymawianych przez logopedę, porównywania swojej wymowy samogłosek z wymową logopedy,
 • uświadomienie różnic między głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, rozpoczynając zawsze od głosek łatwiejszych.

Po wyjaśnieniu dziecku tej różnicy bardzo często wystarczy poprosić, by spróbowało ono uruchomić więzadła głosowe w trakcie wymawiania głosek bezdźwięcznych np. poprzez naśladowanie odgłosów pojazdów: motor, traktor, lub urządzeń: pralka, mikser, wirówka.

Jednym ze sposobów na udźwięcznianie głosek szczelinowych jest wymawianie bezdźwięcznych odpowiedników tych głosek w izolacji, bądź w sylabach w pozycji interwokalicznej. W tej pozycji dźwięczność samogłoski może „udzielić się” spółgłosce. Ponieważ w układach tych dźwięk jest pozbawiony znaczenia pacjent możne się skupić jedynie na jego artykułowaniu. Poleca się mu obniżyć głowę, przyciągnąć brodę do klatki piersiowej i w takiej pozycji płynnie wymawiać: „awa”, „owo”, „uwu”, itd.

Innym sposobem szczególnie przydatnym w terapii młodszych dzieci jest powtarzanie kompleksów dźwiękonaśladowczych (naśladowanie głosów zwierząt lub pojazdów).

Ćwiczenia utrwalające prawidłową realizację głosek dźwięcznych

 1. 1.Logopeda wymawia wielokrotnie głoskę, której dziecko nie identyfikuje, a następnie tę, z którą ją utożsamia np.:
 • d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d - t, t, t, t, t, t, t, t, t, t, t,
 • w, w, w, w, w, w, w, w, w - f, f, f, f, f, f, f, f, f, f, itd.
 1. Logopeda powtarza poprzednie ćwiczenie wprowadzając dodatkową kontrolę, np. w czasie wymawiania głosek dźwięcznych przykłada wierzch dłoni dziecka do swojej krtani.
 2. 3.Logopeda wymawia ćwiczone głoski w różnej kolejności, a dziecko wskazuje na krtań słysząc głoskę dźwięczną, np.:
 • t, d, t,t, d,d, t, d,d,d, t, d, t,t,t, d, t;
 • w, f, w, f, w, w, w, f, w, f, f, itd.
 1. Dziecko wymawia na zmianę głoskę dźwięczną i odpowiadającą jej bezdźwięczną z zakrytymi dłońmi uszami: t, t, t, d, d, d, t, d, t, d, t, d, albo: w, w, w, f, f, f, w, f, w, f ...
 2. Logopeda wymawia głoski w sylabach, a pacjent wskazuje prostą linię, gdy słyszy spółgłoskę bezdźwięczną i linię falistą, gdy słyszy spółgłoskę dźwięczną: ta, ta, da, da, ta, da, ta, da, ta, ta, da, da, ta, da, albo wa, wa, fa, fa, wa, fa, wa, fa, itd.
 3. 6.Dziecko powtarza odczytywane przez logopedę sylaby np: 

tata dada tada data tatada toto dodo todo doto datada tutu dudu tudu dutu dadata tete dede tede dete tadata tyty dydy tydy dyty datata.

 1. Posłuchaj i powtórz, zgadnij, odpowiedz (utrwalenie ćwiczonych głosek w nagłosie, śródgłosie     i wygłosie).
 2. Dziecko podaje wyrazy zaczynające się od wskazanych sylab, np. od sylaby „sa”, a następnie od sylaby „za”, albo od sylaby „wa” czy od sylaby fa itd.
 3. Wyszukiwanie ilustracji, których nazwy wymawiawia logopeda.

Ćwiczenia sprawdzające

1.Wymień wyrazy rozpoczynające się na głoskę „s” a następnie na „z”, lub analogicznie: na głoskę „w”, a następnie na głoskę „f” lub na inne ćwiczone głoski.

2.Zabawa „Prawda i fałsz”. Logopeda wymawia wyrazy z ćwiczoną głoską, jedne poprawnie inne błędnie. Dziecko wskazuje, która wypowiedź jest błędna.

3. Historyjka obrazkowa. Uporządkuj obrazki w odpowiedniej kolejności zdarzeń.

4. Zagadki.

Zdalne lekcje - ćwiczenia słuchowe

Ćwiczenia słuchowe

W procesie porozumiewania się istotną rolę odgrywa odbiór informacji za pomocą słuchu. Im bardziej "wytrenowane ucho", tym lepsza wymowa, ułatwiona nauka czytania i pisania oraz prawidłowe rozumienie otaczającej rzeczywistości. Ważne jest, aby rodzice bawili się z dziećmi w rozróżnianie dźwięków z otoczenia (głosów zwierząt, instrumentów muzycznych), aby w ten sposób kształtować percepcję słuchową. Dzieci, które początkowo mają problem z rozróżnianiem dźwięków otoczenia, a później dźwięków mowy, mówią tzw. mową bezdźwięczną, np.: kura zamiast góra, półka zamiast bułka. Zabawy słuchowe są konieczne, aby dziecko posiadło umiejętność prawidłowego czytania i pisania.

Poniżej podaję ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i życzę miłej zabawy!

Ćwiczenia słuchowe

1.Rozpoznawanie instrumentów po dźwięku – można skorzystać z nagrań dźwięków instrumentów, np. w aplikacjach multimedialnych z Internetu

2.Wsłuchanie się w ciszę -wyłapywanie dźwięków z otoczenia, np. kapanie wody, tykanie zegara, szum samochodu, granie radia

3.Rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt, dźwięków wydawanych przez przedmioty

4.Naśladowanie ilości i tempa uderzeń, np. ołówkiem w stół, zaczynając od kombinacji 3-4 uderzeń (. ..), (. . . ), (...), (. .. ..), (... .). Dziecko powinno być przesłonięte od osoby prowadzącej ekranem, aby nie wspomagało się wzrokiem

5.Odtwarzanie za pomocą układów graficznych (klocków, kredek) tempa i ilości uderzeń

6.Wyklaskiwanie rytmu piosenki, wierszyka;

Ćwiczenia słuchowe ułatwiające naukę czytania i pisania (ćwiczenia słuchu fonematycznego)

1. Wyróżnianie wyrazów w zadaniu, np. „Tata ma wąsy”, „To maki Tomka”. Pytamy: „Ile słów jest w tym zdaniu”, „Powiedz pierwszy wyraz, powiedz ostatni”. (Dziecko przyswaja sobie jednocześnie pojęcie zdania).

2. Wyróżnianie sylab w wyrazie –rozpoznawanie wyrazów po ilości wyklaskanych lub ułożonych przy pomocy klocków sylab

3. Zabawa w kończenie słów –podajemy pierwszą sylabę, np. ko-i eksponujemy obrazek „korale”, dziecko dopowiada brakującą część wyrazu

4. Wyróżnianie głosek w wyrazach –najpierw samogłosek na początku, na końcu, w środku wyrazu, potem w tej samej kolejności spółgłosek

5. Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na daną głoskę, np. buty, butelka, budzik, beret...

6. Synteza podanych głosek w wyraz z równoczesnym wyszukiwaniem obrazka o odpowiedniej nazwie, np. k-r-a-n (utrudnienie to synteza bez pomocy obrazka)

7. Wybieranie z wypowiedzianego zdania –wyrazu zawierającego daną głoskę, np. „Mama gotuje obiad” –gdzie ukryła się głoska [t]?

8. Zabawa –„Jedzie pociąg załadowany na literę ...”, podajemy głoskę, na która powinny się zaczynać wyrazy. Dziecko musi podać wyraz na daną głoskę

9. Domino obrazkowo-głoskowe (lub sylabowe), wyszukiwanie ciągu obrazków tak, aby ostatnia głoska (lub sylaba) wyrazu była początkową głoską (sylabą) następnego np. mata-Agata-Adam-Mikołaj-jabłko-obrus-skarbnik-kalendarz..., lub tygrysek-ekran-Aneta-tablica-Calineczka-kareta...,

10. Tworzenie nowego wyrazu z pierwszych głosek przedmiotów przedstawionych na obrazkach, np. Sowa –Ul –Mak (sum)

Rak –Osa –Kot (rok)

11. Segregowanie obrazków według par głosek, np. s-sz, c-cz, d-t, w-f (grupowanie według początkowej głoski wyrazu)

12. Wyszukiwanie obrazków różniących się jedną głoską, np. rak –mak, laska –maska

13. Odróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej, np. wymawiamy szereg wyrazów zaczynających się na [sz] lub [s], dziecko klaszcze, gdy usłyszy błąd, np. „safa” zamiast „szafa”

14. Układanie rymów do podanych wyrazów np. lasek –pasek, kroki –loki itp.

15. Wymawianie wyrazów z np. sylabą „ta” na końcu wyrazu np. tata, lata, mata itp

Zdalne lekcje - głoska R

WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „R”

Ćwiczenia usprawniające język:

 • Wysuwanie języka do przodu: język wysoki i szeroki
 • Unoszenie szerokiego języka na górną wargę
 • Unoszenie szerokiego języka na górne zęby
 • Cofanie szerokiego języka wzdłuż podniebienia
 • Kląskanie językiem-czubkiem
 • Ssanie cukierka-czubkiem języka
 • Układanie języka w kształt szpilki, rurki, łyżeczki
 • Masowanie czubka języka szczoteczką do mycia zębów
 • Masaż języka przez wysuwanie go między lekko rozwarte zęby

Ćwiczenia przygotowawcze do wymowy głoski r:

 • Szybkie wypowiadanie głoski [l] dotykając czubkiem języka o górny wałek dziąsłowy.
 • Powtarzanie szybko sylab: la, la, la,lo, lo, lo,le, le, le,lu, lu, lu,ly, ly, ly.
 • Wielokrotne, energiczne wypowiadanie [ttt], [ddd], [td] [tdn] (najpierw wolno, potem coraz szybciej) dotykając czubkiem języka o górny wałeczek dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach, potem sylaby: te, te, te,ty, ty, ty,de, de, de,dy, dy, dy.A następnie zbitki sylabowe: teda -teda,tede -tede,tedo -tedo,tedu -tedu,tedy -tedy.
 • Wymawianie [ddd] z równoczesnymi energicznymi, poziomymi ruchami palcem po wędzidełku podjęzykowym.
 • Wąski pasek papieru umieszczamy na czubku języka za górnymi zębami i polecamy dmuchać na język energicznie wymawiając ttt na następnie tr. Wówczas papierek odskoczy.
 • Mocne dmuchanie na czubek języka uniesiony do wałka dziąsłowego, aż do pojawienia się tr.
 • Akcentowanie głoski [t] w czasie wymawiania: tll, tll, trl (najpierw szeptem, potem głośno).
 • Powtarzanie sylab szeptem, a następnie głośno:la, la, la, trla,lo, lo, lo, trlo,lu, lu, lu, trlu,le, le, le, trle,ly, ly, ly, trly,trla, trlo, trle, trlu, trly.

Utrwalanie głoski r:

 • tra, tro, tre, tru, try trawa, trasa, tramwaj, tratwa, trampki, tran, troje,trochę trudny, truskawka, trybuna
 • dra, dro, dre, dru, drydrabina, droga, drewno, drewniaki, drut
 • atra, atro, atre, atru, atry; otra, otro, otre, otru, otry strażak, wiatrak, siostra, futro, jutro, lustro, strumyk, opatrunek, struś, cytryna, piętro, strona,
 • adra, adro, adre, adru, adry;odra, odre, odro, odru, odry kołdra, wiadro, zdrowy, biedronka, landrynki, adres
 • trudna droga, drobny druk, druga strona, drewniany wiatrak
 • Strażak niesie drabinę . Na drodze leży drut. Siostra kupiła truskawki.
 • pra, pro, pre, pru, pry;apra, apro, apre, apru, apry praca , pralka, pralnia, prasa, prosty, proszę prędko, prezent
 • drogi prezent, uprasowana wiatrówka, pierwsze piętro
 • bra, bro, bre, bru, bry;abra, abro, abre, abry abru brat, brama , zebra, obroża, ubrudzony, obrazek
 • brudne ubranie , brukowana droga ,
 • Bronek zapomniał adresu. W pralce jest brudne ubranie.
 • kra, kro, kre, kru, kry;akra, akro, akre, akru, akry kra, kraj, kratka, kromka, kreda, kret, kruk, królik ekran, mokro, ukrop, okruszyny, pokrywka
 • grad, grabie, granica, gromada, gruby, grupa, agrafka, agrest, groch, ogryzek
 • dobry krawiec, krótki krok, drobny groch, granatowy krawat
 • Krawiec prasuje ubranie. Krysia gra na trąbce. Koło bramy chodzi kruk. W ogrodzie leżą grabie.
 • ra, ro, re, ru, ry rama, rasa, radio, ranek, rumianek, ropa, rondel, ryba, róża
 • ranna rosa, rozwinięta róża, równa kreska
 • para, kara, tara, cerata, skóra, dziura, biuro, żyrafa.
 • ar, or, er, urżar, smar, katar, konduktor, pomidor, cukier, parter, rura, traktor, rower
 • Romek rozwija z papieru ser. W torbie jest cukier.
 • Pod murem stoi rower. Jurek ma katar i gorączkę. Na podwórku stoi traktor.

Zdalne lekcje - głoski syczące

Drodzy Uczniowie ćwiczący na terapii wymowę głosek syczących. Poniżej zamieszczam wyrażenia i zdania do ich utrwalania. Proszę powtórzcie sobie ten materiał kilka razy. Powodzenia.

Podczas powtarzania wyrażeń i zdań z głoskami syczącymi zwracamy uwagę, by język znajdował się za dolnymi zębami, usta układamy w szeroki uśmiech.

GŁOSKA S

- pikantny sos

- pochylona sosna

- nowe stoisko

- płochliwy suseł

- daleki kosmos

- Sylwia ma skakankę.

- Smok pilnował wawelskich skarbów.

- Obok stawu wypasano stado koni.

- Pod mostem rosną chwasty.

- Pieskowi smakowały kostki i mięso.

- Sandra smaruje usta balsamem.

- Sroka schowała srebrną spinkę.

- Krystyna je na deser słodki sernik.

- Blisko kiosku jest postój taksówek.

- Sylwek kupił w sklepie ser, masło, sól i sok.

GŁOSKA Z

- otwarta zajezdnia

- kolorowy zygzak

- mądra Zuzanna

- pełny zlewozmywak

- piękny gwiazdozbiór

- znak zapytania

- złoty zegarek

- rozwiązane zadanie

- Iza dokładnie myje ząbki.

- W ozdobnym wazonie były niezapominajki.

- Nad zatoką zapada zmrok.

- Zenek zakłada brązową bluzę.

- Koza u woza zerka na ogryzek.

- Kuzyn zdał egzamin na prawo jazdy.

- Pan Zygmunt znalazł złoty zegarek.

- Kuzyn zrobił dla Elizy piękną zabawkę na prezent.

- W domu zapachniało zupą pomidorową i zawijanymi zrazami.

- Zuzanna gwizdała melodię znanego kompozytora.

GŁOSKI S - Z

- zapięty suwak

- zupa fasolowa

- wiosenne niezapominajki

- stary zegar

- pasta do zębów

- słodki lizak

- zły pies

- Sylwia zapięła suwak w brązowym sweterku.

- W sobotę Sabinka zgubiła swoją ulubioną zabawkę.

- Na stole postawiono wazę z zupą fasolową.

- W niebieskim wazonie stoją wiosenne niezapominajki.

- Sławkowi zapakowano w sklepie pyzy z mięsem.

- Smutny Zenek zapomniał o sobotniej zabawie.

- Zygmunt zamówił w sklepie pastę do zębów.

- Brązowy samochód stanął obok pasów na jezdni.

- W muzeum na zamku stoją stare zbroje.

- Skowronek zbudował gniazdo nisko pod bzem.

- Zły pies zerka na miskę z mięskiem i kostkami.

- Iza zaniosła zasłony do uprasowania.

- Zuzanna zjadła słodkiego lizaka o smaku truskawkowym.

- Zaspany Stefek zostawił swój zegarek na stole.

- Psotny synek zepsuł brązowy samochód.

GŁOSKA C

- cały placek

- cukierki owocowe

- filcowy kocyk

- cudowny pałac

- lekcja tańca

- cenna cukiernica

- Kucyk galopuje po placu.

- Tata je gorącą kolację.

- Mama ceruje kocyk malca.

- Chłopiec ma na nitce latawiec.

- Patrycja wącha na łące kwiatki pachnące.

- Pani Celina pocałowała córkę na dobranoc.

- Klaun całe wakacje pracował w cyrku.

- Kamienica była na końcu ulicy Akacjowej.

- Kacper układa na półce cymbałki, klocki i kucyka.

- Na kocyku pod kwitnącą akacją był cętkowany kocur.

GŁOSKA DZ

- kukurydza do jedzenia

- pędzel na podłodze

- koledzy na drodze

- rydze na wadze

- dzbanek rodzynek

- dzwonek dzwonnika

- Ania ma pieniadze na pędzel.

- Dzwonnik dzwoni rano.

- Koledzy pędzą po miedzy.

- Wujek kupił wędzonkę i kukurydzę do jedzenia.

- Obok ogrodzenia rdzewieje dzwon.

GŁOSKI C - DZ

- kukurydza i cytryna

- pałacowe ogrodzenie

- rodzynkowy placek

- plecak na podłodze

- chłopiec na drodze

- dzwonek na lekcję

- Dzwonek dzwoni na lekcję niemieckiego.

- Pędzący kucyk minął na drodze Lucynkę.

- Koledzy Kacpra pędzą na ulicę Ceglaną.

- Cecylka kupiła rodzynki, cytryny i rydze.

- Chłopiec dał cały dzbanek dzwonków córce pani Wandy.

- Patrycja wydała pieniadze na koncert organowy w Radzyminie.

- Obok pałacowego ogrodzenia była dzwonnica.

- Jacek i Wacek jedzą placek rodzynkowy.

- Malec chowa pędzel pod filcowy kocyk.

- W piwnicy na wadze była cebyla i kukurydza.

GŁOSKI S Z C DZ

- dobre serce

- nowe zasłony

- ładna spódnica

- gorące słońce

- wielka piaskownica

- długi zaskroniec

- nowy scyzoryk

- zamknięty skarbiec

- słynny sportowiec

- interesująca scena

- zasapany zając

- Cezary gra na saksofonie.

- Na polance obok sosny pełznie zaskroniec.

- Zuzanna spaceruje po parkowej alejce z psem Cecylki.

- Zaspany Jacek zerka na wschodzące słońce.

- Kacper zaniósł sadzonki truskawek do posadzenia.

Zdalne lekcje - głoski szumiące

Drodzy Uczniowie ćwiczący na terapii wymowę głosek szumiących! Poniżej znajduje się zestaw wyrażeń i zdań do utrwalania prawidłowej artykulacji tychże głosek. Zachęcam do powtórzenia ich sobie chociaż raz. Powodzenia!

Głoski Szumiące w wyrażeniach i zdaniach

GŁOSKA SZ

- Pod szafą były myszy.

- W szatni wiszą wieszaki.

- Tata wszedł do mieszkania w brudnych kaloszach.

- Leszek ma w kieszeni kasztany i szyszki.

- Mateusz nie poszedł do szkoły, bo kaszle.

- Janusz pisze wiersze o Warszawie.

- W koszyku była pietruszka, groszek i szpinak.

- Obok szuflady były szare, szerokie sznurowadła.

- W szkolnej szatni powieszono worki, kurtki i szaliki.

- Agnieszka szyje na maszynie koszulę dla Szymka.

GŁOSKA Ż RZ

- nowi żołnierze

- dobra rzeżucha

- wybitni żeglarze

- żółta róża

- różowa filiżanka

- pożar wieży

- dojrzałe jeżyny

- Marzenkę boli brzuch.

- Na polu dojrzewa żyto.

- Żaglówka ma żółty żagiel.

- Błażej marzy o łyżwach.

- Orzeł krąży nad rzeką.

- Andrzej kupił oranżadę i obwarzanki.

- Pod drzewem leżą dojrzałe orzechy.

- Na ławie położono talerze, noże i filiżanki.

- Żaba po dużej burzy wpadła do kałuży.

- Podróżne bagaże ułożono w garażu.

GŁOSKI SZ - Ż (RZ)

- szyja żyrafy

- szeroka rzeka

- koszyk warzyw

- szpinak na talerzu

- muszle na plaży

- Szymek pomalował na żółto szyję żyrafy.

- Nad szeroką rzeką szumią wierzby.

- Błażej szuka blaszanej żaglówki.

- W koszyku leżą pyszne warzywa.

- Bożenka włożyła do kieszeni żołędzie i kasztany.

- Łukasz otworzył puszkę orzechów.

- Grażynka szuka na plaży muszli i bursztynów.

- Koleżanka Urszulki marzy o podróży do Hiszpanii.

- Tomasz mierzy szary kożuszek.

- Małgorzatka nie poszła do szkoły, bo bolał ją brzuszek.

- Na morzu szalał olbrzymi sztorm.

- Na talerzu, obok mrożonego szpinkau, połozono groszek.

- Dojrzała gruszka wpadła do fartuszka Marzenki.

- Agnieszka kroi rzodkiewkę i pietruszkę na jarzynkę.

- Mateusz włozył różową poszewkę na poduszkę.

GŁOSKA CZ

- Damian czeka na pocztówkę.

- Mam wlewa do kubeczka mleczko dla Jureczka.

- Obok doniczki był pajączek w pajęczynie.

- Kaczki poczłapały na łączkę.

- Chłopczyk ma rękawiczki na rączkach.

- Czarek czyta podręcznik w czytelni.

- Uczeń liczy na liczydłach i patyczkach.

- Kolczyki Janeczki nają czerwone oczka.

- W czwartek mama upiecze apetyczne pączki.

- Czerwona biedroneczka ma cztery czarne kropeczki.

GŁOSKI SZ CZ Ż(RZ) DŻ

- nowa szczotka

- dobry szczypiorek

- mała jaszczurka

- ogromna leszczyna

- drobny deszcz

- wielka pszczoła

- biała porzeczka

- nowy odkurzacz

- mała łyżeczka

- malutki żuczek

- płytka rzeczka

- ładne kaczuszki

- dżuma w dżungli

- dżudoka dżentelmen

- dżokejka dżokeja

- czerwone porzeczki

- szczupły Szczepan

- paszcza szczupaka

- Dżokeje jeżdżą na koniach.

- Wnuczka kupiła drożdże do pieczenia drożdżówek.

- Szczeniak szczeka na jaszczurkę.

- Szczupły Szczepan marszczy czoło.

- W gąszczu brzęczały trzy pszczoły i cztery chrabąszcze.

- Mareczek dżentelmen czeka na podwieczorek.

Zdalne lekcje 2

UTRWALANIE GŁOSEK SZUMIĄCYCH

Podczas wypowiadania głosek szumiących, ważne i niezbędne są trzy zasady:

1. Czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego.

2. Zęby są złączone (ale nie zaciśnięte).

3. Usta układają się w ryjek.

Na początek rozgrzewka – ćwiczenia narządów mowy

1. Ćwiczenia pionizacji języka – wszelkie zabawy, które wymagają ponoszenia języka w górę (choćby po milimetrze, coraz wyżej):

 • Liczenie językiem górnych ząbków.
 • Oblizywanie słodkiego dżemu lub miodu z posmarowanej nim górnej wargi.
 • Malowanie podniebienia językiem.
 • Zdrapywanie czubkiem języka wafelka lub opłatka przyklejonego na wałek dziąsłowy.

2. Ćwiczenia na mięsień okrężny ust:

 • Posyłanie jak najmocniejszych całusków.
 • Zabawa w rybkę i naśladowanie jej miny.
 • Kółeczko z drucika lub kartonu – tworzymy kółeczko, które przykładamy do ust tak, aby składając się one w ryjek, zmieściły się w otworze.
 • Naprzemienne wypowiadanie samogłosek U oraz I.

Mięśnie rozgrzane, co dalej? Zaczynamy od ustawienia wszystkiego w buzi. Pamiętajcie – 3 punkty: język do góry, ząbki razem, usta w ryjek. Kiedy to mamy gotowe, przechodzimy do ćwiczeń w kolejności: sylaby, wyrazy, zdania.

1. SYLABY:

SZA SZO SZU SZE SZY / ASZA OSZO USZU ESZE YSZY / ASZ OSZ USZ ESZ YSZ

RZA RZO RZU RZE RZY / ARZA ORZO URZU ERZE YRZY

CZA CZO CZU CZE CZY / ACZA OCZO UCZU ECZE YCZY / ACZ OCZ UCZ ECZ YCZ

DŻA DŻO DŻU DŻE DŻY / ADŻA ODŻO UDŻU EDŻE YDŻY /

2. Kiedy opanujecie sylaby, próbujemy z wyrazami (głoska na początku, w środku i na końcu wyrazu):

SZOPA SZUFLADA SZAPON / KOSZYK MASZTY PUSZKA / MASZ KOSZ BUSZ

ŻABA ŻONA ŻUK / KORZENIE MARZENA PARZY

CZEKOLADA CZAPKA CZOSNEK / KOCZEK PĄCZEK BLUZECZKA / APACZ LECZ MIECZ

DŻDŻOWNICA DŻEM DŻOKEJ / DROŻDŻÓWKA DROŻDŻE DŻDŻYSTO

3. Pora na zdania i wierszyki (w sieci znajdziecie mnóstwo różnych zeszycików z gotowymi wierszykami, jeśli będziecie mieć z tym kłopot, napiszcie, doradzę):

SZARA MYSZ NOSI KOSZ Z SZYSZKAMI

ŻABA MARZENA MA MĘŻA ŻUKA

CZARNA CZAPLA CZEKA NA PĄCZKA Z CZEKOLADĄ

DŻDŻOWNICA ĆWICZY Z DŻOKEJEM DŻUDO W DŻUNGLII

Wymyślać i kombinować możecie do woli. Jedno jest pewne, im bardziej dziwne i śmieszne zdania wymyślicie, tym bardziej dzieciaki będą zachwycone!

Zdalne lekcje 1

Szanowny Rodzicu !

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i zarządzeniu dotyczącemu zdalnego nauczania Państwa dzieci, zwracam się do Państwa o pomoc w opanowaniu umiejętności prawidłowej wymowy dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną.

Poniżej przedstawię kilka ćwiczeń logopedycznych, które możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w domu. Prosiłabym o znalezienie chociaż 10 minut każdego dnia na ćwiczenia. Wybierzcie stałą porę, aby ćwiczenia były stałym rytuałem dnia. Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko było zainteresowane. Proszę, bądźcie Państwo cierpliwi, gdy coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się, a razem będziemy cieszyć się z sukcesu Państwa dziecka.

P.S. Chętnie udzielę Państwu dodatkowych informacji i odpowiem na pytania, podzielę się też różnymi kartami pracy i dodatkowymi ćwiczeniami. Jeżeli są Państwo zainteresowani proszę pisać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie pozdrawiam J

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH:

1. Ćwiczenia słuchowe – stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.


Przykłady:

 • Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.
 • „Co słyszę?” – dziecko nasłuchuje i rozpoznaje odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy, różne sprzęty, pojazdy, zwierzęta. (Przykładowa strona z odgłosami: https://odgłosy.pl/ )
 • Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. (Z ilu wyrazów składa się zdanie: Mama czyta książkę. (3))
 • Dzielenie na sylaby imion dzieci, rzeczy, zwierząt.
 • Wyszukiwanie imion dwusylabowych i trzysylabowych.
 • Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej.
  „Co to za wyraz?” – rodzic i dziecko naprzemiennie głoskują wyrazy i zgadują. (m – a – m – a (mama), b – a – l – o – n (balon) itp.
  „Co słyszysz na początku / końcu/ w środku wyrazu?” (nagłos: kot (k), owoc (o) itp., wygłos: rak (k), kos (s) itd., śródgłos: bok (o), rak (a) itp.

2. Ćwiczenia oddechowe - poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy ruchowe.

Przesyłam link do ciekawych propozycji ćwiczeń oddechowych: http://zabawkilundi.pl/blog/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/ )

3. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych – u większości dzieci z wadą wymowy występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych - języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego. Czasem przyczyną wady wymowy są nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy, np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, przerośnięty język, zbyt duża masa języka, rozszczep wargi itp. Przyczyną bywają także, szczególnie u dzieci młodszych, nieprawidłowe nawyki związane z połykaniem lub oddychaniem. Konieczne są w tych wszystkich wypadkach ćwiczenia motoryki narządów mowy oraz ćwiczenia prawidłowego połykania.

Ćwiczenia warg:

 • Cmokanie, parskanie, masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi i odwrotnie).
 • Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u,i-a,u-o,o-i,u-i,a-o, e-oitp.
 • Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.
 • Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo.

Ćwiczenia języka:

 • „Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
 • Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie językiem/.
 • Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
 • Kląskanie językiem.
 • Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust.
 • Język przyjmuje na przemian kształt „łopaty” i „grota”.
 • Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami. Usta zamknięte.

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:

 • Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.
 • Płukanie gardła ciepłą wodą.
 • „Chrapanie” na wdechu i wydechu.
 • Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie.

Ćwiczenia policzków:

 • Nadymanie policzków –„ gruby miś”.
 • Wciąganie policzków –„ chudy zajączek”.
 • Naprzemiennie „ gruby miś” –„ chudy zajączek”.
 • Nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego na zmianę.

Dołączam jeszcze link do ćwiczeń grafomotorycznych, które wpływają pozytywnie na naukę pisania https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-wczesnoszkolna/cwiczenia-grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-wydruku-aa-x77P-3hVi-uXYk.html )

Przedstawione ćwiczenia są propozycją, nie musicie Państwo wykonywać ich wszystkich jednego dnia.

Życzę udanej zabawy!