Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

ostatni tydzień sierpnia 2017

Zebranie Rady Pedagogicznej ? organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018

04.09.2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno ? wychowawczych.

do 15.09.2017

Zebranie Rady Pedagogicznej ? zatwierdzenie planu nadzoru, planu pracy szkoły, programu wychowawczo ? profilaktycznego.

18.09.2017

Zebranie z rodzicami.

do 13.10.2017

 

 

 

do 30.11.2017

1.Zebranie od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia.

2.Ślubowanie klas I.

3.Przesłanie do OKE list uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego.

16.11.2017

Rada szkoleniowa.

20.11.2017

Rada śródokresowa. Omówienie sytuacji dydaktyczno ? wychowawczej.

23.11.2017

Wywiadówka śródokresowa.

grudzień 2017

Próbny egzamin gimnazjalny.

25.12 ? 01.01.2017

Zimowa przerwa świąteczna.

do 05.01.2018

Wystawienie wszystkich ocen, w tym ocen zachowania.

08.01.2018

Zebranie kwalifikacyjne Rady Pedagogicznej.

11.01.2018

Wywiadówka śródokresowa.

15.01 ? 29.01.2018

Ferie zimowe.

10.02.2018

Rada szkoleniowa.

28.03-03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna.

18,19,20.04.2018

Egzamin gimnazjalny.

24.04.2018

Rada śródokresowa

26.04.2018

Spotkanie z rodzicami

maj

Spotkanie z absolwentami.

21.05.2018

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów i przewidywanej rocznej oceny z zachowania.

22.05.2018

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

12.06.2018

Wystawienie rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów, w tym ocen zachowania. Poinformowanie o nich uczniów i rodziców.

15.06.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji.

22.06.2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno ? wychowawczych.

Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych ? 1 listopada 2017r.,

Narodowe Święto Niepodległości ? 11 listopada 2017 r.,

Boże Narodzenie ? 25?26 grudnia 2017 r.,

Nowy Rok ? 1 stycznia 2018 r.,

Trzech Króli ? 6 stycznia 2018 r.,

Poniedziałek Wielkanocny ? 02 kwietnia 2018 r.,

Święto Pracy ? 1 maja 2018 r.,

Święto Konstytucji 3 Maja ? 3 maja 2018 r.,

Boże Ciało ? 31 maja 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2017r.,

18 - 20 kwietnia 2018r.,

30 kwietnia 2018r.,

2 maja 2018r.,

4 maja 2018r.,

1 czerwca 2018r.