Historia szkoły

Szkoła w Rzewniu powstała około 1890r. pierwszy, drewniany budynek zbudowano z funduszy ludności Rzewnia i sąsiednich wsi. We wrześniu 1939r. w budynku szkolnym Niemcy założyli posterunek żandarmerii. Przez okres okupacji niemieckiej miejsce to było kaźnią i męczarnią tutejszej ludności. Budynek ten został zniszczony w czasie działań wojennych. We wsi nie było żadnego ?kącika?, w którym mogłyby uczyć się dzieci.

W 1948r. wieś otrzymała 2 baraki, gdzie zorganizowano 7-klasową szkołę. W starym budynku dzieci uczyły się do 1957 roku. Nowy, obecny budynek wzniesiono w 1956r. Dnia 1 września 1957 roku 157 uczniów rozpoczęło edukację w nowym gmachu szkolnym.

W okresie II wojny światowej na terenie Gminy Rzewnie było około 260 zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej, którzy aktywnie działali w akcji wyzwoleńczej. W celu przybliżenia uczniom bohaterów AK i wkładu tej najliczniejszej i najsilniejszej organizacji wojskowej w wyzwolenie kraju, szkoła postanowiła przyjąć za patrona Armię Krajową.

Po nawiązaniu kontaktu i współpracy z Kołem Środowiskowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Różanie, szkoła zwróciła się z prośbą do Fundacji Teresy i Zdzisława Knobel o wykonanie sztandaru dla szkoły. Fundacja w ramach programu ?1000 SZKÓŁ AK? ufundowała piękny sztandar.

3 maja 1996r. szkole podstawowej w Rzewniu nadano imię Armii Krajowej oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą tą uroczystość.

Każdego roku 3 maja młodzież szkolna przygotowuje wspaniałą część artystyczną, by upamiętnić ten dzień oraz Żołnierzy Armii Krajowej walczących o wolność w czasie II wojny światowej, tak chlubnie wpisaną w najnowszą historię naszej ojczyzny.

Izabela Kozłowska


Obraz