Pasowanie na czytelnika

W dn. 25.02.2021 r. biblioteka szkolna, zorganizowała uczniom klasy pierwszej, pasowanie na czytelnika. Dzieci obejrzały prezentację " Książka i biblioteka". Zapoznały się z budową książek, zasadami korzystania z nich oraz z biblioteki. Aktywnie uczestniczyły w przeprowadzonej lekcji. Po przyrzeczeniu, uczniowie zostali pasowani przez nauczyciela i dyrektora szkoły, na pełnoprawnego czytelnika biblioteki. Otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z tej okazji, po raz pierwszy, oficjalnie, wypożyczyli książeczki do domu.

Barbara Krupińska