Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Wsparcie dla Placówek Oświatowych w Gminie Rzewnie - wyposażenie w sprzęt komputerowy

W Gminie Rzewnie realizowany był projekt ,,Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego’’ w ramach działania3. 1.- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020. W ramach projektu odbyło się szereg spotkań w różnych modułach tematycznych, m.in.: ,,Kultura w sieci’’, ,,Rodzic w Internecie’’. Przeszkolono wielu mieszkańców naszej Gminy.

W marcu 2020r. Wójt Gminy Rzewnie Pan Wiesław Chrzanowski wraz z koordynatorem Projektu Panem Markiem Skrzeczem przekazali na ręce wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzewniu Pana Wojciecha Zyska sprzęt komputerowy zakupiony z grantów ww. Projektu- 12 laptopów Dell wraz z oprogramowaniem.

To wspaniałe przedsięwzięcie. Sprzęt komputerowy to wielka pomoc w pracy każdego nauczyciela. Szczególnie cenimy takie wsparcie w dobie koronawirusa, gdy nauczyciele i uczniowie musieli przejść na system nauki zdalnej.

Marzena Łyczkowska, Agnieszka Bujnowska