MALI RATOWNICY

Nikt nie wie, kiedy i gdzie zdarzy się wypadek lub inna sytuacja wymagająca natychmiastowej reakcji. Dlatego już najmłodsze dzieci warto uczyć, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa. 10 i 11 czerwca 2019 roku klasy I-III miały warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, które prowadziła pani Agnieszka Bujnowska (przeszkolona w tym zakresie). Uczniowie ćwiczyli na fantomie oraz na sobie nawzajem: zachowanie bezpieczeństwa, sprawdzenie świadomości pokrzywdzonego, jego oddechu, sposobu ułożenia głowy, masaż serca, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej. Uczyli się jak wezwać pierwszą pomoc.

Co jaki czas zmieniają się zasady i wytyczne odnośnie udzielani pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pani Bujnowska prowadziła ww. warsztaty według najnowszych zaleceń.

Należy pamiętać, że nie wolno przejść obojętnie przy kimś, kto potrzebuje pomocy. Najpierw jednak należy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Człowiek nieprzytomny i bez oddechu może przeżyć ok. 4 - 5 minut, to taki okres, po którym zaczyna dochodzić do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym, czyli mózgu. Karetka realnie dojeżdża do miejsca zdarzenia po 8-10 minutach. Tutaj liczy się czas, dlatego to świadkowie zdarzenia mogą uratować osobę poszkodowaną.

Numery alarmowe: 112, 999, 998, 997

Marzana Łyczkowska