Sędzia Anna Maria Wesołowska w naszej szkole

Z inicjatywy Dyrekcji i pedagoga szkolnego 23 i 24 kwietnia zawitała do naszej placówki sędzia Anna Maria Wesołowska. Odbyła trzy spotkania z uczniami, zaczynając od przedszkolaków i dzieci młodszych ze szkoły podstawowej, poprzez spotkanie z uczniami klas starszych i wreszcie z gimnazjalistami. Równie ważny było kontakt z rodzicami i społecznością gminy. Temat przewodni wszystkich spotkań to ?Nowe zagrożenia. Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem.?

Podczas spotkań pani sędzia uświadomiła uczniom i rodzicom istnienie różnego rodzaju zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież. ale także wskazała negatywne zachowania mogące skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.- Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat - podkreślała sędzia Anna Maria Wesołowska ? W czasie spotkań pani sędzia uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Wyśmiewanie, kopanie, bicie, zniszczenie drzwi w szkolnej toalecie, wyłudzenie pieniędzy od młodszego kolegi, podrobienie legitymacji czy wulgarne wpisy na facebooku mogą prowadzić na sale sądową. Na spotkaniach ze starszymi uczniami poruszane były również problemy związane z cyberprzemocą, zbyt wczesną inicjacją seksualną i używkami.

Sędzia uświadomiła dzieciom i ich rodzicom, że prawo obowiązuje również w rodzinie. Wychowanie dziecka i kierowanie nim jest obowiązkiem prawnym każdego rodzica. Podobnie jak obowiązkiem prawnym dziecka jest czynne wspieranie rodziców, pomaganie im. Zachęcała do tworzenia w szkołach kącików prawnych, gdzie dzieci i młodzież mogłaby uzyskać wsparcie prawne, przedstawić dręczące ich problemy i znaleźć sposób na rozwiązanie tychże. Pani sędzia była pozytywnie zaskoczona, że w naszej szkole funkcjonuje ?skrzynka korczakowska?, do której uczniowie i ich rodzice mogę anonimowo wrzucać kartki ze swoimi uwagami, spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki.

W spotkaniu z rodzicami udział wzięli również: przedstawiciele władz gminy: pani Barbara Zysk ? radna a zarazem przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Grażyna Niezgoda ? kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inni radni. Obecny był dzielnicowy Gminy Rzewnie mł. asp. Grzegorz Dębowski, dzielnicowy Miasta i Gminy Różan sierż. szt. Tomasz Strzałkowski. W spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską uczestniczyły również pani prezes Jadwiga Werner i pani Barbara Rzewnicka ? przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Różanie, który wspiera finansowo wiele szkolnych inicjatyw.

Wizyta sędzi Anny Marii Wesołowskiej uświadomiła jak ważne jest przestrzeganie prawa przez dzieci, młodzież i dorosłych. Pokazała, jak może zmienić się ludzkie życie po wejściu w konflikt z prawem. Spotkanie z nią na długo zapadnie w naszej pamięci.

Grażyna Skrzecz