Pomoc Ukrainie

pomocukrainie

Na terenie naszej szkoły i w placówkach w Rzewniu w dniach od 25.04 do 30.04. została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na wsparcie mieszkańcom Ukrainy, którzy na skutek przemian gospodarczych, politycznych czy prowadzonych działań wojskowych, nie mają możliwości normalnego funkcjonowania. Organizatorem akcji jest Fundacja Odzyskaj Środowisko, która przesłała szkole pakiet zawierający skarbonkę kwestarską i dokumenty do przeprowadzenia zbiórki.

Zbiórka publiczna spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz placówek m.in. Urzędu Gminy, Apteki, Banku Spółdzielczego, Przychodni GROS - MED, gabinetu weterynaryjnego Marwet, Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu.

Nasza skarbonka szybko się zapełniła w sumie zebrano 293,82 zł. Bardzo dziękujemy naszym dzielnym wolontariuszom: Klaudii Godlewskiej z kl. VI a i Weronice Bladosz z kl. VI b, które pod opieką p. Agnieszki Kobylińskiej kwestowali na terenie szkoły i poza jej murami. Zebrane środki zostały przekazane Fundacji za pośrednictwem której wsparcie uzyskali mieszkańcy Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przeprowadzonej zbiórce publicznej.

Agnieszka Kobylińska