Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie klas 8!
 
Odbiór zaświadczeń wydanych przez CKE odbędzie się w sekretariacie szkoły w dniu 9 lipca 2021 r. w godz. 10:00 - 14.00.
 
Zapraszamy wszystkich naszych absolwentów i gratulujemy wyników.
 
Jednocześnie pragniemy wyrazić uznanie dla trudu i zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.