Drogi uczniu wybierz zakładkę "Nauczanie zdalne" w górnym menu, kliknij w nazwisko nauczyciela, z którym masz zajęcia, a dowiesz się, jak możesz się uczyć.

Pamiętaj o wszystkich przedmiotach!

Komunikat - informacja o egzaminie

Drodzy rodzice oraz uczniowie klasy 8

W linku poniżej podane są informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. Prosimy odnaleźć stronę 55 (informacja dla uczniów) oraz stronę 57 (informacja dla rodziców) i uważnie się zapoznać z podanymi instrukcjami. Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich uczniów i rodziców.

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_174720190826%20E8%20Informacja%20o%20sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania%202019_2020.pdf.pdf